Tilbake til Om oss

Et lite resymè over Kolbjørn si slekt

Kort fortalt e alle ledd på bestemor (Harda Johansen Nordvik) og bestefar (Kåre Blix) si sia komplett ut tell og med 7 ledd fra mæ. Det mangle 4 persona på at det samme e komplett på min far, Jean Martin si sia, men der va startpunktet mykje værre. De ante nesten ingen ting sjøl fra besteforeldra og utover. Har brukt mykje energi på denna jobben, men artig og spennanes har det vært.

FØRST: HENT DOKKER KAFFE! DETTA TAR TID!

Tilknytning tell Benkestokk-slekta:

Benkestokk slektsvåpen

Benkestokk slektsvåpen

Tilknytninga tell Benkestokk-slekta fant æ også. Ikkje den han Halle hadde påvist før mange år sia. Den va feil. Han hadde brukt en  Blix-kar i Gimsøya i Lofoten som vi ikkje slekta på direkte. Den korrekte koblinga går via han Anders Jonsøn Benkestokk si datter – ho Birgitte Andersdatter. Ho e mi 8. tippoldemor (7. før dæ). Ho blei gift med fogden i Salten på 1600-tallet, han Christen Jenssøn Bloch. De fikk en sønn som heite Jens Christenssøn Bloch som blei gift med ei av døtrene tell den rikaste presten i Nord-Norge – han Hans Lauritzen Blix i Bodin (heng ennu bilda av han og kona hannes i inngangen tell Bodin kirke).

Han va opphavet tell Blix-slekta vi kommer fra. Han kom fra Sverige tell Bodø i 1622. Han va gift med ei dama som heite Ingeborg Svendsdatter. Ho bær med sæ direkte koblinge mot den oprinnelige norske kongeslekta – han Hårfagre og den gjengen. Den dattera vi snakke om heite Maren Hansdatter Blix (1627-1688).

Hans Lauritsen Blix og Ingeborg Svendsdatter

Hans Lauritsen Blix og Ingeborg Svendsdatter

Ho fikk blant anna ei datter som heite Birgitte Jensdatter Bloch (1652-1738). Ho blei gift med Dverberg-presten Anders Pedersen Brønlund (dansk). Han e mao min 6. tippoldefar. Han Anders P. Brønlund blei en av to presta på Dverberg som holdt ut der så lenge som 30 år. Anders døde som prest på Dverberg og ligg begravd der!

Han Anders e faktisk en av de få nord før Bodø på den tia som e nevnt av han Petter Dass (som også slekt og finnes i basen vår) i Nordlands Trompet. Han Petter Dass skriv blant anna om han Anders Pedersen Brønlund: «hans rygte står ved de bedste»
Mao en skikkelig kar!

Han Anders og ho Birgitte fikk 12 unga, korav han Søfren Andersen Brønlund tar oss videre nedover mot fremtiden. Han Søfren blei gift med ei av døtrene tell STORKARN Hans Rasmussen Rafn fra Røkenes i Trondenes. Han Hans eide heile Røkenes-området og det som da blei Røkenes Gård!! Ho Margrethe Marie Hansdatter Rafn (1700-1765) blei Søfrens utvalgte. Han Søfren og ho Margrethe eide stort sett heile den delen av Dverberg som heite Myhre fra gammelt av + at de eide heile Saura-bogen. Han Søfren va blant anna jekteskipper og hadde derfør to havne, alt etter kor været tillot landing av fesk.

Ei av døtrene deres, ho Johanna Søfrensdatter Brønlund blei gift med gift med en anna av STORKARAN fra Harstad-området – han Søren Eriksen Normann (1721-1782). Han Søren eide heile øvre Harstad, så detta va ikkje fattigfolk! En av sønnan deres, han Erik Sørensen Normann (1759-1800) blei så gift med ei anna av Rafn-tøtten – ho Else Marie Hansdatter Rafn (1769-1855). Han tidligare nevnte Hans Rasmussen Rafn va hennes oldefar. Her dukke min tipptippoldefar, han Hartvig Hveding Eriksen Normann opp! Han va en av ungan tell han Erik og ho Else.

Hveding-slekta e også sterkt representert gjennom han Hartvig. Han Ole Johnsen Hveding eide Sandtorgholmen fra 1729. Du huske sikkert den flotte store gården på neset når du kjøre mot Tjeldsundbrua.

Han Hartvig blei så gift med en av sine tremeninga – ho Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann. De blei så foreldra tell han tippoldefar Jens Andreas Hartvigsen Normann og 12 andre unga. Han Jens fikk så ho Petra Mathilde sammen med ho Regine Malene Alette Lødding fra Andenes. Han Jens hadde unga med tre dame oppigjønna åran, men va sammen med 4 totalt. Alle koner og barn finn du på slektswebben vårres.

Koblinga mot Blix-slekta:
Bestefar sin far, han Hans Mathias Blix va den første som brukte Blix som etternavn. Han kom fra Flakstad. Navnet kom fra far’n hannes, han Andreas Jørgen Blix Hanssen fra Buksnes. Han hadde det som et mellomnavn som garantert kom fra mora tell han Andreas. Meir om det straks! Han Andreas blei gift med ho Stina Katrina Danielsdatter fra Indre Sand. Ho kan kan kun følges tellbake tell 1700-tallet, og da havne vi nede i Tjøtta-området.

Han Andreas Jørgen har dog et spennanes opphav! Far hans, han Hans Jentoft Ediassen kom fra gården Reppe i Buksnes. Denna gården e meget spesiell og står blant anna nevnt i Benkestokk-boka tell ho Wilhelmine Brandt fra 1900-tallet (den opprinnelige benkestokk-boka!). Årsaken tell at gården står der e at den opprinnelig va eid av ho Brynhilda Trondsdatter Benkestokk. Ho hadde fått den i gave av sin far, han Trond Torleifson Benkestokk da ho gifta sæ med datidens fogd over Nord-Møre og Vesterålan, han Erik Hansson Schønnebøl. Detta va på midten av 1500-tallet. Opprinnelig va Reppe såkalt «krongods» og tilhørte Kongen, som i sin tur lot Biskopen av Nidaros forvalte den.

Mora hannes Andreas va ho Maren Borkenhagen Gjertsdatter fra Fygle. Hennes far, han Gjert Pedersen Graae (av dansk adelsslekt) døde mens ho va ung. Ho blei sett bort tell en anna Gjert i Fygle. Maren si mor, ho Elen Maria Mikkelsdatter Sandberg fra Gaukværøy i Bø bragte så med sæ Sandberg-slekta og Lockert-slekta som våres felles tipptipptipptipp oldeforeldra. Min 6. tippoldefar, han Offer Abrahamsen Lockert eide HEILE Ramberg på 1600-tallet! Han va en meget velholden mann!

Blix-navnet dukke som sagt opp første gang hos han Andreas Jørgen som et mellomnavn. Altså hos bestefar sin bestefar. Det kan derimot følges bakover mot han Hans Lauritzen Blix via ho nevnte Elen Maria Mikkelsdatter Sandberg. Da kommer vi tell ei anna av Hans L. Blix sine døtre. Ho Inger Hansdatter Blix. Koblinga kommer via Elens mor, Katharina Abrahamsdatter Lockert. Ho va gift med Elens far, han Mikkel Eriksen Sandberg. Det e med andre ord 7 ledd mellom han Andreas Jørgen og ho Inger Hansdatter Blix, men likevel ei fullgod kobling mot den opprinnelige Blix’en – han Hans Lauritzen Blix. Detta visste de nok MEGET godt om på den tia han Andreas fikk mellomnavnet Blix!!

Vi har med andre ord TO direkte koblinge mot Blix-slekta:
– ho Petra Hartvigsen (Maren Hansdatter Blix) og han Andreas Jørgen (Inger Hansdatter Blix).

Ho bestemor, Harda si slekt:
Ho bestemor va litt forvirranes å ta fatt på. Detta skyldes litt forvirring rundt etternavnan hennes som har variert med Johansen og Nordvik. Fant dog fort ut at det jo kom av hennes far, han Johan Edvin Annaniansen Nordvik fra Finnfjord i Lenvik (rett utafør Finnsnes). Navnet Nordvik blei tatt av hans far, han Annanias Olsen Nordvik, og stamme fra gården Nordvik på Bjarkøy som han hadde drevet. Gården eksistere ennu i det navnet.

Ho bestemor va jo en såkalt «ueægte» unge sia han Johan jo va gift i 1901 med ho Mina Marie Andreassen da han i 1910 fikk ho bestemor med ho Erikka Maria Jensine Olsdatter fra Ibestad. Erikka si slekt har vi spora tellbake et godt stykke. Den går blant anna mot Meldal i Trøndelag via hennes bestefar, og mot Falk-slekten i Nord-Norge på bestemorsia.

MEN! Den artigaste koblinga her e faktisk Erikka sin far – han Ole Hilmar Andreas Karlsen. Han va nemlig en Ainnes-kar på jakt etter jobb! Han traff Erikka si mor rett etter at kjærringa hannes hadde dødd ute på Andenes. Da hadde han på forhånd blitt far tell blant anna han John Kristian i Vikan. Han John Kristian va jo far tell han Norman-John (Norman Johnsen) i Vikan.

Han Ole Hilmar (også kalt Ole Helmer) e nemlig en spesiell fyr! Han bar med sæ en av de eldste slektskapan på Ainnes frem tell i dag! Takket være bevarte kirkebøker, MANGE tima med lesing og tyding har vi nemlig brakt på det reine følganes rekka persona bakover fra han Ole Hilmar:

Ole Hilmar Andreas Karlsen (1852-1924) Født og død på Andenes
Karl Kristian Eskildsen (1822-1892) Født og død på Andenes
Eskild Johan Johannessen (1785-1840) Født og død på Andenes
Johannes Johansen (1757-1789) Født og død på Andenes
Johannes Erichsen (ca 1710-1775) Død på Andenes

Det som e utrulig vanskelig å finne ut e kor han Johannes blei født. Æ trur dog at det e på Andøya, og har en potensiell far i han Erich Thommesen fra Å og ho Anne Povelsdatter. De skulle ha unge i rette tia, men han Erich drukna på havet rett før ungen blei født, og kanskje hadde ikkje ho Anna råd tell dåpen. Dermed ingen dokumentasjon av ungen. En anna årsak kan være at han blei døpt på Dverberg (mest trulig). Akkurat den boka brant opp sammen med andre da prestgården på Dverberg brant på slutten av 1700.

Uansett: Denne rekka av persona gjør at historiker Johan Borgos, som jo nu skriv på bygdeboka før Ainnes, og som har fått masse materiale fra mæ og ho Lill om vårres slekt tell bruk i boka har uttalt at æ og mine unga e noen av dem på Andenes med den eldste kjente slektshistoria fram tell i dag. Han Johannes og ungan overlevde selv den vanskeliga tia på Andenes på 1700-tallet som kalles den «lille istid». Da forsvant fesken og nesten alle folkan, og Andenes va nede i max 10 familia!!!

Han Johan Nordvik har jo også ei historia. Den går jo mange veia, men hovedtrekkan e nedover mot Bergen og Jølster i Sogn, foruten at den innbefatte den norske adelsslekta Brems i Troms. Den delen som går mot Bergen ende opp i Tyskland og den tyske adelsslekta Schram.

Har laga noen PDF-file tell dæ. De åpnes i Acrobat Reader.
Det eine vise mæ og 7 ledd utover. De samme leddan vil jo være før dæ på bestemor og bestefar si sia. Enkelte av linjen i det diagrammet fortsette mange fleire ledd utover. Noen helt tell Harald Hårfagre (29. tippoldefar).

Andre slektsforhold i utlandet:
Ja, faktisk e vi ganske så «kongelige» av oss! Vi e i slekt med kongefamilien av i dag også. Både den norske, engelske, den tyske og franske sia. Derfør vil det dukka opp bilda på slekstwebben av flotte folk i kongekappe og krone. Vi har nemlig samme tipptipptipp….. oldefar langt der ute. Han heite Hertug Otto Wittelsbach.

Otto I Wittelsbach

Otto I Wittelsbach

Otto I Wittelsbach levde i datidens Tyskland på 1200-tallet. Han blei opphavet tell mange kongefamilia i Europa – og OSS gjennom ho Petra Hartvigsen. Hennes far, han Jens Andreas Hartvigsen Normann hadde den koblinga med sæ via sin far – han Hartvig Hveding Eriksen Normann. Mange har nok denna koblinga mot han Otto Wittelsbach, men ikkje ALLE, og de færraste kan PÅVISE den med navn bakover!

Satt seinast i går å la inn ho franske Marie Antoinette som dokker sikkert kjenne fra historie og filma.

Marie Antoniette

Marie Antoniette

Ho va gift med den franske kongen – Louis XVI. Slekta e langt ut, mens fremdeles en del av det STORE bildet våres. Kan også nevne at dronninga av Danmark i 1615, ho Christine Lange Munk va datter av min 10.tippoldefar, han Ludvig Ludvigsøn Munk og kjærringa hannes, ho Ellen Jørgensdatter Marsvin!!

Christine Lange Munk

Christine Lange Munk

Ellers slekte vi direkte bakover (dvs at dem e tipptippp…. oldeforeldre og ikkje inngifta) tell danske adelsslekte som Graae (nevnt tidligare), Bille, Rosenkrantz, Gyldenstierne, Sehested, Brahe (den kjente astronomen Tycho Brahe e meget nært i slekt med oss), Thott med fleire.

Andre slektsforhold i Norge:
Har ellers oppdaga masse spennanes folk fra Norge også. En del e inngifta, mens andre e direkte slekt. Av dem kan nevnes:
Karen Axelsdatter Mowatt av Hovland og hennes fattige danske adelsmann – Ludvig Holgerson Rosenkrantz i 1658. Ho Karen fikk gården Hattestad i Kvinnherad i bryllupsgave av sin far Axel Mowatt. Der bygde de et slott som i dag kjennes under navnet «Baroniet Rosendal«. De fikk lov av kongen i 1678 å kalle den et Baroni, selv om den i utgangspunktet va før liten. Betingelsen va dog at KUN gutta fikk arve den. De fikk tre gutta, kor to døde i krig, mens den tredje fikk unga som døde som barn. Da tilfalt Baroniet Rosendal den danske kongen som lot det bli familien Rosenkrones bosted til det blei overtatt av Universitetet i Oslo i 1927.

Bjørnstjerne Bjørnson e slekt
Henrik Johan Ibsen e inngifta i form av hans sønn’s Sigurds giftemål med Bjørnstjerne Bjørnsons datter Bergljot
Ole Bull (felespeller og komponist) e 5. menning gjennom at vi har felles tipptipp…. oldefar i han Jens Andersen Bull fra Fyn i Danmark (1550-1610)
Petter Pettersen Dass

Inngifta historiske persona:
Fredrik Waldemar Hvoslef va virkeligetas preste fra filmen «Kautokeino opprøret». Han blei hardt fysisk skada av saman ifm opprøret, men blei seinare Biskop i Bergen og fikk St.Olavs fortj. medalje på slutten av sin karriere
– Statsminster Johan Sverdrup

6 kommentarer

Hopp over til kommentarskjema

  • Øystei Lillegaard13 november, 2013 kl 20:06

  Angående Ingeborg Svendsdatter gift Blix, ser jeg at hun skal ha koblinger mot den gamle kongeslekten, skulle gjerne se hvordan den koblingen er?

  • Anne-Lise Somemrseth13 desember, 2013 kl 21:21

  Sitter faktisk nå, og legger inn Blix i slektstreet til min samboer.
  Der er da også Ingeborg Svendsdatter. Artig å se andre med samme navn bakover i tid 🙂

 1. Hei 🙂 Hold sjøl på å finn ut av mi slekt på Mårnes på Sandhornøya. E åsså i slekt med han Elias Blix, men har ikke kommet så veldig langt enda. Hadde vært interessant å funne ut av det. Kordan har du gått frem førr å finn ut av slekta så langt bak i tid?

  • kolbjorn20 september, 2015 kl 10:46
   Forfatter

  Hei Line.

  Takk for henvendelsen 🙂
  Det korte svaret er at det har vært et arbeide som har pågått siden 2009, og et uant antall timer ligger bak denne jobben. Noe hjelp har jeg hatt, ikke i form av filer med mennesker som så er importert fra andre, men i form av kvalitetskontroll. Jeg har benyttet kirkebøker (så langt bak som de går (~1700-tallet), skifteprotokoller (de jeg klarer og lese selv, samt tydehjelp i de tilfellene jeg ikka har en sjanse med skrifta), manntall og folketellinger, historiebøker og mye mer. Noen bøker har jeg kjøpt (bygdebøker), mens noe er brukt via nett. Jeg har brukt diverse forum som Arkivverket, DIS Norge, danske og svenske kilder ala DIS, etc etc.

  Mvh Kolbjørn

  • Annie Borge3 juli, 2017 kl 13:16

  Hei Kolbjørn. Lurer på om det er mulig å kjøpe denne slektsboken. Min bestefar Kristian Andersen født 1873 i Flakstad står oppført der. Jeg har lest litt i kirkebøkene, men har ikke kommet så langt bakover som deg. Hadde vært utrolig morsomt å gi videre til mine etterkommere. Håper å høre fra deg.Vennlig hilsen Annie Borge, Sarpsborg.

  • kolbjorn15 juli, 2017 kl 18:58
   Forfatter

  Hei Annie.

  Slektsbok har jeg ikke, men alt jeg har funnet er tilgjengelig på web. Har lurt litt på å prøve å sette sammen noe slikt, men med over 55.000 mennesker i basen blir det enormt svært.

  Mvh Kolbjørn Blix

Legg igjen en kommentar