Kolbjørns slekt

Kolbjørns aner i 8 generasjoner

Kolbjørns side i kortformat

I starten hadde vi kun noen håndskrevne notater fra Kolbjørns avdøde bestefar, Kaare Blix å forholde oss til. Etter en tid kom jeg i kontakt med enken etter Kjell Adolfsen fra Andenes. Kjell var en ivrig slektsforsker, men begrenset av teknologien og tilgjengelighet på kildemateriale på 90- og 2000-tallet. Imidlertid hadde Kjell gjort en kjempejobb bakover mot 1700-tallet for en del av slekta. Dette lettet mye jobb i starten for slekta til Kolbjørns bestefar siden Kjells bestemor var søster med Kolbjørns oldefar. Slekta til Kolbjørns bestemor, Harda var uutforsket, så der var det å start
e med blanke ark fra hennes far.

På Kolbjørns fars side var det enda verre! Jean Martin Bekkelund var fra Skreia på Toten og få der nede visste noe særlig. Gjøvik og Toten slektshistorielag kom til unnsetning med sine digitaliserte kirkebøker etc. Videre har vi hatt uvurderlig hjelp fra Kolbjørns tante der nede, Anne Marie Markussen (født Vilberg). Hun har vært notorisk i sin korrektur av Kolbjørns oppdagelser. Takk til henne!

Kolbjørn’s aner i direkte linje på far’s s ide: Jens Evenrud, født ca 1589 på Evenrud i Østre Toten (13 generasjoner)

Kolbjørn’s aner i direkte linje på mor’s side: Elisabeth Berntsdatter, født i 1688 på Å i Ibestad, Troms (10 generasjoner)

Namnet Blix är ett av de mest utbredda släktnamnen på 1600-och 1700-talen såväl i Sverige som No rge. De återfinns även idag i Jämtland och i Norden. Henning Sollied visar, att de samtliga kommer från gården Kloxåsen i Näs socken, Jämtland. Les mer her…