Velkommen til vår genealogiside

Basen oppdatert 26.2 2024:

Blix Dahle slektsbase ble startet for omkring 12 år siden. Basen inneholder nesten 60000 navn. Ikke alle opp- eller nedadgående, men også sideveis der det falt seg naturlig for å kunne gi et bedre bilde av slektene.

Både Kolbjørn og Lill er begge etterkommere av Benkestokk. Kolbjørn har tre direkte forbindelser. Den ene mot Adelus Andersdatter Benkestokk går via oldefar, Hans Mathias Jentoft Blix og den andre, Jon Trondsøn Benkestok går via oldemor, Petra Mathilde Jensdatter Normann. Den tredje, Kristin Trondsdatter Benkestokk går via Kolbjørns far, Jean Martin Bekkelund.

Lill på sin side er 10. tippoldebarn av Maren Tordsdatter Benkestokk. Mao møtes fire greiner av Benkestokk i vår felles datter - Elena.

Litt om Kolbjørns slekt

Litt om Lills slekt

Siden både Kolbjørn og Lill er direkte etterkommere av Benkestokkslekten har vi valgt oss våpenet til Benkestokk. Dette er dog modifisert og tilpasset oss ved navnefane under, blåfarge for å symbolisere vår tilhørighet til havet og kysten, vindmølla for å vise vår stolthet for Lill sin oldefar, Ulrik Dahle sine meritter, og tilslutt lynet som symboliserer Kolbjørns aner i Blix slekten.

Etterlysninger


LØST: Anne Olsdatter (ca 1780 - død etter 1826) fra Vestre Toten - hvem var hun?

18.11 2023: Gåten er løst. Anne var datter av Ole Olsen Fiørkenstad og hans kone Elen Andersdatter Gield. Resultatet av den undersøkelsen sees her https://www.blix-dahle.no/tng/getperson.php?personID=I38008&tree=tree1

9.8 2023: Etter nærmere gjennomgang av Anne og hennes potensielle søsken viser det seg at det nok er tvilsomt at vår Anne er datter av Ole Skomakerbekken som jeg lenge har trodd. Dette er ganske enkelt fordi begge døtrene som han får, kalt Anne, dør i ung alder. Den første rett etter fødsel, den andre som 10-åring. Etter dette får ikke Ole noen døtre kalt Anne som jeg har funnet. Det måtte nok uansett bli etter 1791 når siste Anne dør, og da ville hun være meget ung som brud for sin mann, Paul Hansen fra Rognstad da de gifter seg i 1810. Etter denne erkjennelsen begynte jeg å lete påny etter mulige kandidater, og tar men navngiving på barna til Anne som argument, kan hun muligens være datter av Ole Olsen og Helene Andersdatter på gården Fjørkingstad i 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058260003284 Dette må det jobbes videre med. Dersom noen der ute har andre forslag tas disse imot med takk.

De Utvalgte

Vi er de utvalgte. I hver familie er det noen som virker kalt til å finne forfedrene. For å legge kjøtt på beinene deres og få dem til å leve igjen. Å fortelle familiens historie og føle at de på en eller annen måte vet og godkjenner. Å drive med slektsforskning er ikke en kald innsamling av fakta, men i stedet å blåse liv i alle som har vært her før oss. Vi er slektas historiefortellere. Alle slekter har en. Vi har blitt kalt så å si av genene våre. De som har forlatt tiden roper til oss: Fortell vår historie! Så det gjør vi gjennom denne databasen. Når vi finner dem, finner vi oss selv på en måte. Hvor mange ganger har jeg sagt til forfedrene: "Dere har en fantastisk familie; dere ville være stolte av oss." Denne hobbyen går utover bare å dokumentere fakta. Det handler om hvem vi er, og hvorfor vi gjør de tingene vi gjør.

Bildet over viser Lills oldeforeldre - Ulrik Jakob Myre Knudsen Dahle (1867-1929) - Dorthea Marie Olsen (1866-1950) med sine barn.

Mer

 

Møt Våre Slekter

Våre Sider

Under utarbeidelse. Kommer snart...

Oppdag Våre Slekter

Jens Hartvigsen Normann (1845-1925)

Kolbjørns tippoldefar - Jens Hartvigsen Normann fra Harstad, men bosatt og døde på Andenes. Skrev seg selv som Jens Hartvigsen.

Ingeborg Pedersdatter (1816-1918)

Ingeborg Pedersdatter - Lills tipptippoldemor fra Hosanger i Hordaland. Fra Langeland i Hordaland. Bodde på Romerheim første året som gift. Deretter på Lille Urdal. Senere, fra rundt 1846 på Hamnneset under Store Urdal.

Harda Nordvik (1910-1992) og Kåre Blix (1907-1971)

Kommer snart...

Ingolf Iversen (1906-1994) og Pauline Johnsen (1915-1995)

Kommer snart...


Bein av Mine Bein...

Beinene her er bein av mitt ben og kjøtt av mitt kjøtt. Det handler om å gjøre noe med det. Det handler stolthet over hva våre forfedre var i stand til å utrette. Hvordan de bidro til det vi er i dag. Det handler om å respektere deres vanskeligheter og tap, at de aldri gav etter eller gav opp, deres besluttsomhet til å fortsette og bygge et liv for familien. Det handler om dyp stolthet over at fedrene kjempet og noen døde for å danne og beholde oss som en nasjon. Det gir en dyp og enorm forståelse for at de gjorde det for oss. Det er av samme stolthet og kjærlighet at mødrene våre kjempet for å føde oss, uten dem kunne vi ikke eksistert, og derfor elsker vi hver og en, så langt tilbake som vi kan nå. At vi kan bli født som vi er. At vi kan huske dem. Så det gjør vi. Med kjærlighet og omsorg og skrive hvert faktum av deres eksistens, fordi vi er de og de er summen av hvem vi er. Så, som en innkalt skriftlærd, forteller jeg historien om familien min. Det er opp til den som kaller i neste generasjon å svare på anropet og ta min plass i den lange rekken av familiefortellere. Det er derfor jeg foretar slektsforskningen min, og det er det som kaller de unge og gamle til å gå opp og gjenopprette minnet eller hilse på de vi aldri hadde kjent før. «Det gir en dyp og enorm forståelse at de gjorde det for oss. Det er av samme stolthet og kjærlighet at mødrene våre kjempet for å føde oss, uten dem kunne vi ikke eksistere, og derfor elsker vi hver og en, så langt tilbake som vi kan nå. At vi kan bli født som vi er. At vi kan huske dem. Så det gjør vi. Med kjærlighet og omsorg og skrive hvert faktum av deres eksistens, fordi vi er de og de er summen av hvem vi er. Så, som en skriftlærd kalte, forteller jeg historien om familien min. Det er opp til den som ringte i neste generasjon å svare på anropet og ta min plass i den lange rekken av familiefortellere. Det er derfor jeg foretar slektsforskningen min, og det er det som kaller de unge og gamle til å gå opp og gjenopprette minnet eller hilse på de som vi aldri hadde kjent før.' av Della M. Cummings Wright; Omskrevet av hennes barnebarn Dell Jo Ann McGinnis Johnson; Redigert og omformulert av Tom Dunn, 1943.


Topp 100 Etternavn

Våre aner og slektninger har mange navn. Disse er de 100 mest brukte av dem.
Quick Links

Kontakt Oss

Kotankt Oss
Våre Etternavn
Våre Historier

Webmasters Melding

Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.