Blix Dahle Slektsbase

10 år med slektsgranskning...

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 10,105

      1 2 3 4 5 ... 203» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
Erling Ivarsson fra Bjarkøy

Lendmann i Hålogaland for Håkon IV Håkonsson, konge av Norge 1204-1263

ca 1202 Han var født på Bjarkøy sønn av Ivar Bjarnesson, moren er ukjent.
Erlings kone er ukjent, de hadde barna Gaute, Vidkun, Bjarne og Margareta.
1263 Han deltok i kong Håkon IV Håkonsson krigstokt mot Skottland og kjempet i slaget ved Largs 2. oktober 1263.
Etter slaget reiste storparten av flåten hjem til Norge.
Erling døde i 1263, dødsdatoen 17. desember er nevnt.

Kilde:

Håkon Håkonsson Saga pkt. 318 - 328
http://www.nermo.org/slekt/d0039/g0000005.html#I1913
https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/6396/thesis.pdf?sequence=2
http://www.strr.no/media/1386/astridmmjohnsenoglarsivarhansenuit.pdf
Bjarkøy bygdebok 1947, bd 1, side 132
Norsk biografisk leksikon I 1923 s 551, av Edvard Bull
Tønsberg Blad 1/7-1982
Over fjell og gj dal, av Finn A Wang
 
Ivarson til Bjarkøy, Erling (I57518)
 
2
Ifølge Jo Rune Ugulen må hun ha vært mor til søsterdottera Sigrid som er nevnt i skiftet etter Bjarne Erlingsen Bjarkøy. Han avviser samtidig at Sigrid var søsterdottera til Bjarnes kone, Margrethe Nikolasdatter, da Nikolas i Giske ifølge Magnus Lagabøte saga kun hadde ei dotter.

Ugulen skriver også at Erling Åmundesson neppe kan ha vært gift med ei søster av Bjarne Erlingson i Giske/Bjarkøy, ettersom det er Einar i Hildugard som må vera inngift i Giske/Bjarkøy-ætta for at sonen Erling Einarsson skal kunna sitja med Ornes i 1380. Ugulen lanserer Bjarne Erlingsson søsterdotter Sigrid som en mulig kone for Einar i Hildugard.

Kilde: Jo Rune Ugulen "Alle the knaber ther inde och sædeschwenne side 346f og 388.

http://www.nermo.org/slekt/d0033/g0000037.html#I45708
 
Erlingsdotter til Bjarkøy, Margreta (I57521)
 
3
Ivar Bjarnesson Bjarkøy

Kongens lendemann

ca 1180 Ivar var sønn av Bjarne Mårdsson og Ragna Erlingsdatter.
Hans kone er ukjent.
De hadde barna Erling og Ranghild.

Kilde:

Bjarkøy bygdebok 1947, bd 1, side 132
Tønsberg blad Over fjell og gj dal, av Finn Wang
http://www.strr.no/media/1386/astridmmjohnsenoglarsivarhansenuit.pdf
http://www.nermo.org/slekt/d0061/g0000066.html#I54528
 
Bjarnesson av Bjarkøy, Ivar (I57516)
 
4
Nikolas Peterson på Giske var det siste mannlig ledd i den gamle Arnungeætta på Giske. Hans datter Margaretha giftet seg til Bjarkøyætta.

http://no.wikipedia.org/wiki/Giske%C3%A6tten

Giskeætten var en norsk stormannsætt i middelalderen. Den har navn etter gården Giske på Sunnmøre.

Ættens stamfar var Torberg Arneson av armødlingenes ætt, sønn av Arne Arnmodsson. Han var gift med en datter til Olav den helliges fiende Erling Skjalgsson på Sole, men var likevel kongen hengiven og fulgte ham i landflyktighet. Hans datter Tora ble 1047 gift med Harald Hardråde og dermed stammor for den følgende kongeslekten.

Av Torbergs sønner falt Øystein Orre 1066 i slaget ved Stamford Bridge, mens den andre sønnen, Ogmund, ble far til den første norske korsfareren, Skofte Ogmundsson, som døde på korsferd i 1103. Dennes sønn Pål Skofteson spilte ingen fremtredende rolle, men Påls sønn, Nikolas Kuvung (død 1217) var meget betydningsfull under borgerkrigene. Han utmerket seg ved sin trofasthet mot Magnus Erlingsson, men etter dennes død i 1184 dro han seg tilbake fra det politiske livet. I hans sted fremtrådte sønnen Pål Flida, som var tilhenger av Skule jarl. Påls sønn, Peter, sto på Håkon Håkonssons side, selv om han ble mistenkt for å sympatisere med hertug Skule.

Giskeætten døde ut 1265 med Peters sønn Nikolas Petersson. Med hans datter Margareta, som var gift med Bjarne Erlingsson, gikk Giske gård over til den yngre Bjarkøyætten.

Kilde

Nordisk familjebok. Uggleupplagan [1]

Av Giske-ætten.

Kilde: nemo.org
 
Nikolasdotter Giske, Margareta (I57523)
 
5
Ragnhild Lodmundsdatter

Ragnhild bodde på Bjarkøygodset i Harstad

ca 1130 Ragnhild var født på Oxsvik (Upsvik) datter av Lodmund Ottarssonog Halkatla Giske
Hun var gift med Erling d.e. Vidkunsson De hadde barna Vidkun, Ragna og 2 døtre

1182 Ragnhild ble enke. Sagnet forteller at Erling reiste fra Bjarkøy i 1182 for å gifte bort sine to eldste døtre på Sunnmøre, men skipet ble overfalt av røvere (stimænd) utenfor Romsdals-kysten. Erling ble drept og døtrene tatt til fange og bortført. Det ble iverksatt en stor ettersøkning oppover hele Romsdalen, men verken døtrene eller røverne funnet igjen. Døtrene og deres skjebne er derfor skjult i historiens mørke

M. Rogne (19xx): "Sunnmørsfylket i framfarne tider"Ættlegg IV og V
http://www.nermo.org/slekt/d0032/g0000011.html#I54536 
Lodmundsdatter av Øxvig, Ragnild (I57512)
 
6
Svein Sveinsson

Han bodde på Gjerde gnr 9/1, Etne, Hordaland

Svein av sønn av Svein Erlandsson og Ingeborg Olsdatter
Han var gift med Ragna Olsdatter, De hadde barna Orm, Ogmund og en ukjent datter

Bygdebok for Etne 1. side 266 til 268

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017072107095

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~kajsfamilie/331.htm

http://oursmallworld.org/1403%20Lill%20Pedersen%20Swift%20Forfedre%2030%20g.pdf 
Sveinsson av Gjerde, Svein (I57506)
 
7 "1707. Dom 1 adventús forrettede Jeg Kirchetienesten paa Flachstad
i ganshe faa Perßoner og liúste til ægteskab 1ste gang Peder
Johanssaf Nap og Súsanna Johansd Waræ/ide/."
"Dom 2 Advent.. Liústil ægteskab 2den gang for Peder Johansónaf
Nap og Súsannna Johansd. Waræide". 
Johansdatter, Susanna (I27717)
 
8 "1734. Dom Cantate.. Publice absolverte Karen Pedersdatter af
Lyngedal for bedrefne hore med Laurs Pedersen Aagaard"
Buksnes PF451 1732-44 p.-

Ikke nevnt i sin brors skifte i 1753 
Aagaard, Lars Pedersen (I39189)
 
9 "Af Borg. Han byggede den særprægede rundkirke Pedersborg kirke. Deltog i togterne til Venden sammen med bl.a. Valdemar den Store og brødrene Absalon og Esbern Snarri. Omtales ved flere lejligheder af Saxo i "Krøniken"".
Død mellem 1171 og 1175 i en høj alder.

"Høvding, var beslægtet med Skjalm Hvide (VIII, 194) og gift med dennes Datter Cæcilie. Han var Herre til Borg, der efter ham kaldes Pedersborg, en Oldtidsfæstning ved en Vig af Sorø Sø her byggede han et Stentaarn, vistnok ogsaa Pedersborg Kirke, som endnu staar paa Borgbakken. I Tronkampenes Tid var P. T. Svend Grades fortrolige Raadgiver Svends Sejer over Friserne, der havde sluttet sig til Knud Magnussen, skyldtes særlig P. T.s Kløgt (1151). Under den begyndende Kamp med Valdemar og Knud fulgte Svend dog ikke P. T.s Raad og kom endog med voldsomme Udfald mod sin tro Tilhænger. ««««««««Jeg har altid baaret mit Skjold for dig»»»»»»»», svarede P. T., ««««««««men jeg er bange for, at du snart faar alle dine Skjolde nødig.»»»»»»»» Skjønt P. T. var knyttet til Valdemar, i det han var Fosterfader for hans Frillesøn Christoffer (for hvem han ogsaa senere var Læremester), stod han dog rede til at forsvare Svends Sag, da denne selv var flygtet af Landet (1154). Da han imidlertid snart saa det haabløse ved Kampen mod Valdemar og Knud, lod han Svends Hær opløse sig, og fra nu af stod han paa Valdemars Side og blev en af hans mest betroede Mænd. Særlig udmærkede han sig paa Vendertogene. Sammen med Absalon og Esbern Snare raadede han Valdemar til mindre og hurtigere Togter mod Venderne under det første Tog satte han Mod i Kongen og fik ham fra at opgive Krigsfærden, men da Danskerne kom i Knibe, fik han imod Absalons dristige Plan sat igjennem, at man i Tide vendte hjem (1159). Endnu i 1171 var han med paa Hærtog og var blandt de modige Mænd, som vilde blive hos Absalon paa Udliggerflaaden ved Rygen. Han var nu en gammel Mand, og ret længe efter den Tid har han næppe levet. -- Cæcilie skjænkede Sorø Kloster 2 Bol i Førslev P. T. modsatte sig, at hun bortgav mere, men selv vandt han sig dog ogsaa Plads blandt Klosterets Velgjørere. Deres Datter Ingerd blev i sit Ægteskab med Vagn Moder til 2 Aarhusbisper og Stammoder til mange ansete Mænd og Kvinder."

(Kilde: http://jesper.tribalpages.com/tribe/browse?userid=jesper&view=0&pid=555&rand=287477429 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DAA1898

http://www.fagboginfo.dk/kennul/kennulza.htm: Følgende artikel om 1100-tallets Danmark fortæller om Peder Torstensen af Borg. "Peder var en af sit århundredes mest betydende personer, han sad tæt på kongen, var gift ind i den almægtige Hvide-slægt, han var kvægbaron og storgodsejer. Den landsby, der voksede op, hvor borgen lå, blev efter ham kaldt Pedersborg." http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Hvide/Vognsen.htm

Pedersborg ved Sorø er opkaldt efter ham. Hvor kirken ligger i dag, anlagde han en borg. Han byggede en rundkirke som i Bjernede i Pedersborg. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Peder Torstensen af Borg Michael Kræmmer
I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. - Bd. 88 (2001). - S. 21-35 : ill. Emne: Thorstensen, Peder Danmark historie Pedersborg Valdemarstiden Stormand af Hvideslægten, f. o. 1105, d. ca. 1175. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Peder Torstensen was the only member of the Hvide-family, who caused some problems inside the family, and from what is known about him, Cæcilia was probably not the happiest woman on earth. Peder Torstensen's big manor Pedersborg was situated just north of Sorø, and he could watch the only access by land to the monastery, which he did. He had for a long time been at odds with his family-in-law, and he forbid his wife to give the monks in Sorø more than two small farms for the rescue of her soul. The monks remembered him as a nuisance.
Peder Torstensen was a magnate of importance, both when it came to riches, esteem and personality, and his powerful family-in-law could not prevent him from being a constant pest for its monastery. Cæcilia and Peder were said to have built a round church north of Sorø where Pedersborg church is now situated.

Peder and Cæcilia's only child, Ingerd was married to a magnate Vagn (Vogn) from East-Jutland. It was her second marriage.

1 Brenner Brenner: Nachkommen Gorms des Alten, Nachkommen Gorms des Alten, side 7 nr 91.
2 Brenner Array, Nachkommen Gorms des Alten, side 7 nr 91.
3 Danmarks adels årbog, 1898, 225.
4 Danmarks adels årbog, 1898, 225.

Notater
en af kong Sven III Grates nærmeste rådgivere i perioden 1151-54, fra omkring 1160 i Valdemar I den Stores råd, død efter 1173. Byen Pedersborg er formentlig opkaldt efter ham.
Familie
Cecilie Skjalmsdatter (Hvide), d. eft. 1160
Børn
+ 1. Ingerd Ceciliesdatter (Hvide), d. Skønnet før 1205
http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I71927&tree=2 
Thorstensøn, Peder af Borg (I2806)
 
10 "Archibald Moncrieff, of Balgony (primus), born about 1562, fifth son of William, eldest son of William M. of that Ilk, and Jean, daugh. of Laurence, third Lord Oliphant; educated in England and Univ. of St Andrews; M.A. (21st March 1580); adm. in 1586, with Arngask also in charge; pres. to vicarage by James Vi. before 1st Sept. 1595; app. Prior and Commendator of Elcho 28th Jan. 1601, and conjointly with his second son a yearly pension from the Abbey of Scone of L466, 13s. 4d. on 1st and 17th May 1606. He was appointed by the Privy Council, 6th March 1589, one of the commissioners for the Preservation of True Religion in Perth, Stormont, and Dunkeld; was a member of Assembly in 1590, 1597, 1602, 1610, and 1618. He purchased the estate of Balgony in 1611; was recommended for a bishopric, and was a member of the Court of High Commission 15th June 1619; dem. before 26th Nov. 1630; died between 29th Aug. and 23rd Nov. 1634. He marr. Margaret, daugh. of Sir William Auchenleck of Balmanno, and had issue - Archibald, his successor in the parish; George, min. of Arngask; Andrew, advocate, 1637; John, served under Gustavus Adolphus in Germany; Mary (marr. John Arnott of Pitmedden); Sarah (marr. John Lockhart, son of Lee); Ann (marr. John Wood, min. of Tulliallan); Elizabeth (marr., cont. 10th Sept. and 5th Oct. 1635, Robert, son to David Dempstertoun, portioner of Auchtermuchty)."

SOURCE: Fasti ecclesiae scoticanae: the succession of ministers in the Church of Scotland from the reformation, Vol. IV, page 196

http://books.google.no/books?id=WV-TM0HNgeoC&pg=PA263&dq=Sir+William+Auchinleck+Margaret+Moncrieff&hl=no&sa=X&ei=Tmp3VMmiCIP5ygOM3YHoCA&ved=0CBgQ6AEwAQ#v=onepage&q=Sir%20William%20Auchinleck%20Margaret%20Moncrieff&f=false 
Moncreiff, Minister of Abernethy Archibald of Balgony (I69)
 
11 "A° 1694 den 5 Julÿ er holden almindelig Ledingsbergting med
Gimbsöe og Walbergs fieringers almúe, ..
blef oplæst effterschrefne Bóxelsedler, som alle war af ordinaire
stiil Neml:
Noch Sr Bredahls paa 2 pd fisches Landschÿld til Olle
Christopherß: údj Haadne vdgifúen dat: 15 maÿ: 1689".
Justitsprotokoll film PF990 Lofoten 1693-99 p.27b 
Christophersen, Ole (I31524)
 
12 "Baard Smed", "Bård", "Baar", "Bardr Smidr" Bolt, Berdor Smidsen til Tveiten (I50598)
 
13 "Claus Corneliussøn Parelius"
https://www.geni.com/people/Claus-Gaas/6000000002664653950

Claus Corneliussen Gaas ABT 1550 - 1625

http://www.nermo.org/slekt/d0037/g0000078.html#I6831

Et epitaphium fra 1625 viser herr Claus med 2 koner, 14 levende og 2 døde barn.

1636 var trolig bare ni av barna i live: Anne, Cornelis, M Jens, H Erich, Cornelis, Margrete, H Hans, Jørgen, Marten og Peder.
•RESIDENCE: 1582, Pers.kap. i Borgund 1582-1583 (også huskapellan)
•RESIDENCE: 16 b (2 d. sped) (bl.a. presten Erik Corneliussen Gaas)
•OCCUPATION: Kannik. Sogneprest Borgund 1583-1624
•BIRTH: ABT 1550, (Parelius) Trondheim (kalt 'Niels Corneliussen Gan(t)z')
•BAPTISM: (ikke id. m. Claus Nilsen Gaas)
•DEATH: 1625, Borgund, Sunnmøre
•EVENT: 1592, Prost over Sunnmøre 1592-1619

Father: Cornelius Nicolai Claussen Mother: NN

Family 1 : Maren Erichsdatter +Jens Claussen Parelius +Jørgen Claussen

Nils Claussen Parelius

Family 2 : Karen Erichsdatter +Hans Gaas Claussen

Erik Claussen Gaas

Sogneprest i Borgun og prost over sunnmøre Jens Clausen og hans hustruer skal ha hatt 14 barn, 7 sønner skal ha vært prester.

Sognepræst i Borgund, Møre og Romsdal, Norway. 
Gaas, Claus Corneliussen (I47628)
 
14 "Drottsete, ridder og riksråd. Foreldre: Øystein på Berg og Ragna(?) (nevnt 1322). Gift med Botild.
Ridderen og riksråden Orm Øysteinssons karriere viser at det ikke er langt “fra Kapitol til Den tarpeiiske klippe”. Som kong Magnus 7 Erikssons norske yndling steg han til drottsete (riksforstander) 1350, men ble henrettet på kongelig ordre 1358.

Orm Øysteinsson var fra Båhuslen. Hans setegård var Berg i Forsøla (Forshälla) sogn ved det senere Oddevall (Uddevalla). Orm var gift med Botild og hadde sønnen Øystein, som ble gift før 1366 og ble fengslet samtidig med farens fall.
Orm opptrer første gang i kildene 1340, trolig som syslemann i Ranrike. 1347 var han som riksråd med på å underkjenne Jon og Sigurd Havtoressønners krav på Borgarsysla. Juli samme år medbeseglet han kong Magnus' og dronning Blancas norske testament, som utpekte ham til en av eksekutorene. Februar året etter var han, nå som ridder, med på å dømme byfolk og bønder på Hedemark og Romerike til å betale kongelige skatter etter “forngild” (gammel) takst.

Orm Øysteinsson ble utnevnt til drottsete sommeren 1350, sannsynligvis for å styrke riksstyret etter den store mannedauden (Svartedauden) og fordi Magnus 7 ville konsentrere seg om Sverige, da den avtalte riksdelingen i Norge med sønnen Håkon 1355 nærmet seg. Valget av Orm skyldtes trolig dels at han var kongens yndling blant norske stormenn, dels at kongen, med Båhus som sin fremste norske residens, så seg tjent med en drottsete fra Båhuslen.

Orm utstedte kongebrev fra Tønsberg 1350 og 1352/53, Nidaros 1353, Bergen 1354 og Oslo 1355 og ser ut til å ha brukt egne båhuslenske skrivere fremfor skrivere fra kanselliet i Oslo. Han var eneste norske medbesegler av låneavtalen som dronning Blanca og en rekke stormenn inngikk på kong Magnus' vegne med pavestolen 1351, for å finansiere felttog i Baltikum. Orm deltok også på Båhus ved ombyttet av dronningens norske morgengavelen 1353 og kronens makeskifte med erkestolen året etter.
Etter riksdelingen august 1355 fortsatte Orm som drottsete i Magnus' norske riksdel, i hovedsak omkring Oslofjorden med administrativt sentrum på Tunsberghus. Det er usikkert om han var drottsete helt til sitt fall eller om han gikk av ved årsskiftet 1356/57 siste sikre kilde er desember 1356. 1357 deltok han på kong Magnus' side under striden med kongens sønn Erik om makten i Sverige. I januar medbeseglet han avtalen der hertug Albrecht av Mecklenburg og grev Adolf av Plön ble utnevnt til voldgiftsdommere. I november samme år befalte kong Magnus embetsmennene sine i Sverige å yte Orm og hans følge all nødvendig hjelp.

Hanseater hevdet at Orm, muligens ved påsketider 1358, hadde beslaglagt et vareparti fra forliste hansakjøpmenn ved øya Orust i Båhuslen. Øya hadde Orm fått i pant 1356/57 av Magnus 7 og Håkon 6 for et lån han hadde gitt til dronning Blanca.
Orm skal ha blitt henrettet på bud fra kongene Magnus og Håkon, sannsynligvis 1358, eventuelt 1360. Bak lå trolig beskyldninger om økonomiske misligheter som drottsete og politisk illojalitet under striden i Sverige. Orms gods, som falt tilbake til kronen, lå hovedsakelig i Båhuslen, men han eide også kjøkkenhager i Tønsberg. Orm forvaltet tienden til to kirker i Ranrike og hele 32 kirker i Elvesysle, men det sistnevnte skyldtes trolig at han som drottsete, i likhet med kongene Magnus og Håkon, tok kirkenes tiende som lån under kriseårene etter 1350."

Kilder og litteratur
NgL, bd. 3 nr. 84 DN, bd. 1 nr. 303, 337 og 349, bd. 2 nr. 319, 326, 327, 368 og 389, bd. 3 nr. 131 og 232, bd. 4 nr. 236, bd. 5 nr. 193 og 222, bd. 6 nr. 196, 219 og 231, bd. 8 nr. 157, 163 og 167, bd. 17 nr. 99 og bd. 21 nr. 83
Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256–1430, bd. 1, Leipzig 1870, nr. 222
Biskop Eysteins Jordebog (Den røde Bog), Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo Bispedømme omkring Aar 1400, 1879, s. 522–537 og 540–541
Isl.Ann., s. 276–277 og 357 Diplomatarium Islandicum, bd. 10 nr. 9, Reykjavik 1911–21
Svenskt diplomatarium, bd. 7 nr. 5684c, 5688 og 5815, Stockholm 1976–91 RN, bd. 5–6
NFH, 2. Hovedafd. del 1, 1862
J. A. Nordström: “Härstammade Norges rikes drots Orm Eysteinsson från Berg i Bohuslän?”, i NST, bd. 2, 1930, s. 123–124
A. W. Brøgger: biografi i NBL1, bd. 10, 1949
H. Gillingstam: “Drotsen Orm Eysteinsson och marsken Erik Kettilsson Puke”, i NST, bd. 12, 1949–50 s. 391–396
O. G. Moseng m.fl.: Norsk historie, bd. 1, 1999
-------------------------------------------------
Nr: 948
Dato: 1347 juli 15
Sted: Lödöse
Regest:
Testament for kong Magnus [Eriksson] og dronning Blanche: De velger seg gravsted i klostret i Vadstena, som skal ha 6000 mark i gjengs mynt. Som pant for denne summen får klostret øya Orust i Elvesyssel i Oslo bispedømme med alle kongelige rettigheter. Videre gis gaver til Olavskirken i Nidaros, bl a 36 mb jord som kongen har fått etter herr Sigurd lande, hvorav 26 skal gå til en prebende (jfr nr 945 ) til domkirkene i Bergen, Stavanger, Hamar, Orknøyene, Skålholt, Holar, Grønland og Oslo (jfr nr 946 ) til Apostelkirken i Bergen, bl a 10 mb til kommunet (jfr nr 947 ), og til Mariakirken i Oslo (bl a 10 mb, på samme vilkår som Apostelkirken) Mariakirken får også, som erstatning for de 26 mb som er gitt fra den til prebenden i Nidaros, tilsvarende jord i Hallingdal, i Valdres og på Hadeland, som stammer fra Eirik diupa. Derpå følger gaver til Det hellige kors i Fana, [kirkene på] Herdla, Ledhæ og Stiklestad, til St Thomas i Canterbury, St Louis i St Denis i Paris, klostrene Dragsmark, Rein, Kastelle, Varna hospital og alle andre klostre med jordegods i Norge, alle dominikaner- og fransiskanerklostre, de fattige i Elvesyssel og Ranrike og i Oslo, Tønsberg, Bergen og Nidaros fehirdsler. Eksekutorer skal være erkebiskopen av Nidaros, biskopene av Oslo og Hamar, herrene Ivar Ogmundsson og Ogmund Guttormsson, riddere, og Bjarne Erlingsson og Orm Øysteinsson. Pengene skal utbetales av den årlige skatten fra Oslo fehirdsle, ved den nåværende fehirden Torgils Smidsson eller hans etterfølger, høvedsmann på Akersborg, og han skal gjøre regnskap overfor den overlevende av ektefellene og eksekutorene.
Beseglet av utstederne og vitnene erkebiskop Arne av Nidaros, biskopene Salomon av Oslo, Hallvard av Hamar, Torstein av Bergen og Guttorm av Stavanger, sira Arne, kannik i Oslo og Hamar, herrene Erling Vidkunnsson, Jon Havtoreson, Ivar Ogmundsson, Ogmund Guttormsson, Ogmund Finnsson, Hallstein Simonsson, riddere, og Bjarne Erlingsson, Sigurd Havtoreson, Orm Øysteinsson, Gunnar hvit, Olav Alvsson og Trond Krakeson, væpnere.
Orig (lat perg): SRA.
Trykt: DN V nr 193 HandlSkandHist XII s 38-56 (m/overs) SamlNFSH V s 579-87 (m/overs) DS V 2 nr 4200 DI II nr 521 (utdrag).
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=5573&s=n&str= 
Øysteinsson, Orm (I48650)
 
15 "Døbt uden Ægteskap den afdøde Peder Lars. Stabel? og Gisken Pedersd Kroken deres PB. Anne" - I så fall må han være død 1786-87. Pedersdatter, Anne Malene (I25475)
 
16 "Døpt Torgier Povelsens 4de barn Christen", :
Faddere: 
Torgersen, Christen (I34723)
 
17 "eodem die døptes, fra Hergot faderen Svensk moderen Norsk.
barnets navn: Mons
døpt av Lars Jonæsen og Marith Hermandsdatter fra Hergot, parets iiste? egte barn født den 13 de dec 1760.
test: Axel Olsen, Nygård. Henrich Pedersen Hergot. Axel Jonsen, Trældahl. Lisbeth Hermandsdatter, Håkvik. Lisbeth Axelsdatter, Nygård.
moderen introdusert." 
Larsen, Mons (I35673)
 
18 "Holm", "Mattis Nikulsson Holm"

https://www.geni.com/people/Mattis-Nikolasson-Tufte/6000000010484650397 
Tufte, Mattis Nikolasson (I0590)
 
19 "Keye de Ranzowe" von Rantzau, Cai I (I29746)
 
20 "Madmoiselle" Rambech, Ellen (I34512)
 
21 "Nest eldste sonn til rydderen fra Trondelag bosatt paa Ytre Tennes.
Baade i boet etter hans 2.kone og han sjolv ble det registrert en rekke
redskaper som bekrefter at disse etterkommere var blandt de bedre stilte baade
naar det gjaldt verktoy og utstyr.

His confirmation record of 1757 says he is 18 years old. On pg.333 of
Balsfjord Bygdebok it says:"var i kongens tjeneste paa Fredriksvern, og da han
kom hjem derfra i 1772 var han gift og hadde ett arn. Kona, Berith OLSDATTER,
dode 36 aar gammel og ble gravlagt forste sondag i faste i 1776 med det andre
barnet, en 1/2 aars gammel sonn. Det forste barnet, en pike som het Malene,
dode 1 aar gammel rett etter at de ankom Tennes i 1772. 
Andersen, Niels (I35845)
 
22 "Nikulas", "Nicolaus", "Nicolas", "Gamal Galle", "Gamle Galde på Brunla"

Hans våpenmerke var det samme som Galdeslekten på Tomb, men ifølge tidligere teorier var det ikke blitt påvist noen forbindelse. Korkje Rynning eller DAA nevner at Nikolas var son til ein Svein. Men seglet hans hev umskriften S,igillum) Nicholai Svenoni (NgL l I s. sl og i Saml. NFSII I ~. 389 hev J. Chr. Berg det rette farsnamnet etter eit diplom. (Se NST.1,s. 141) Etter våpenmerke var trolig den eldre Galle-slektens eldste kjente menn Åsulv Ketilsson på Buskerud (nevnt 1331–32) og Svein Rolvsson (nevnt 1336). Sistnevntes sønn var trolig væpneren, ridder, riksråden og sysselmannen Nikulas (Sveinsson) Galle på Brunla (nevnt 1376–94).

Han fikk gården Brunla gjennom sin hustru Margrete på Brunla. (DN I, 20 Januar 1376 også et brev 10 August 1382) Han var gift med Ingebjørg Erlingsdatter (Mulig datter av Sysselmann i Sogn: Erling Einarssøn på Hildugaarden i Bergen DN II, ca 1380, hun kan i tilfelle være mormor til Sigurd Jonsson DN I, side 490. Og en eldre slektning av Margreta Eilivsdatter. Ingebjørg kan da være enke etter Lodin Eivindsson)

1331-33: Brukte Galle-våpenet med sparre og tre seksoddete stjerner.
1380: Gift med Ingebjørg Erlingsdatter.
1388: Forekommer i et latinsk diplom fra 1388, kalles da Nicolaus Svenonis Gallæ, armiger, regni Norvegiæ senator.
1388 og 1389: Nevnt som medlem av Norges Riksråd.
Ca 1392-ca 1402: Sysselmann i Numedal skibrede (Brunla len)

Kilder:
http://www.wangensteen.net/Bibliotek/Bolt-Kusse.pdf
Om slekta og eierforholdene på Ornes, side 252-253
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 1.
Store Norske Leksikon.
Rynning ««««««««Brunla læn og lensmænd»»»»»»»»

Feil informasjon
Det finnes forskjellig teorier på hvem hans foreldre er, men ifølge primærkildene var han sønn av Sven Galle og ikke en Asulv på Holte... Ifølge NST.1 fikk han Brunla gjennom sin kone, altså kan han ikke være født der.. Gerhard Munthe setter hans død til ca 1401, men ifølge P. A. Munch døde han ca 1398.

Kildeinformasjon
1376: DN I, 20 nr 434, Januar 1376. Olaf Hallvardsson, prest på Tunheim, Audun Labbasson og Helge Jonsson kundgjöre et Eiendomsskifte mellem Paal Gjurdssön og hans Stifsön Nikulas paa Joron Paals Kones Vegne, der var rette Arving efter Hustru Margreta paa Brynla, paa den ene Side, og sidstnævntes Enkemand Nikulas Galle paa den anden Side.

1382: DN VI, nr 307, 10 August(?) 1382. Thormod Valdjufssön sælger med sin Hustru Herborg (Bergulfsdatters) Samtykke til ærlig Mand Gaute Eirikssön Gaarden Dillingö i Vansjö i Borgesyssel for 200 Mark Penge. Beseglere var Håkon Stumpe, Nicolas Galle, Peter Andresson, Tofue Tofsson og Herleik Åsulfsson.

1388: DN III, nr 477, 2 Februar 1388. Vinalder, erkebiskop i Nidaros, Øystein, biskop i Oslo, Olaf, biskop i Stavanger, Sigurd, biskop i Hamar, Henrik, biskop på Grønland. Rikskansler Henrik Henriksson, Ulf Holmgeirsson, Ulf Jonsson, riddere, Håkon Jonsson, Gaute Eiriksson, Jon Marteinsson, Alf Haraldsson, Bendikt Niklasson, Ogmund Bolt, Jon Darre, Håkon Stumpe, Peter Niklasson, Nikolas Galle, Finn Gyrdsson, Gudbrand Ellingsson, Toralde Sigurdsson, Herleik Åsulfsson, Magnus Stoltekarl, Håkon Top, Jappe Fastalsson og Svale Otteson, riksråder udvælge Dronning Margareta, Kong Haakons Frue og Kong Olafs Moder, til Norges Riges mægtige Frue og rette Husbonde, hvem de i Alt ville lyde og nu have svoret Troskab samt lovet Almenning i Aar m. v., medens hun og har svoret at holde Alle Lov og Lands Ret.

1389: DN III, nr 484, 1389. Vinalder (Vinoldus), erkebiskop i Nidaros, Henrik de Sancto Claro, greve av Orknøyene, Jakob , biskop i Bergen, Augustinus, biskop i Oslo, Olav, biskop i Stavanger. Haquinus Jonsson, Otte Rømer, Erland Philippesson, Gaute Eriksson, Benedikt Nielsson, Amund Bolt, Johannes Darre, Nicolaus Galle, Petrus Nielsson, Finn Gyrdsson, Thoralde Sivertsson, Gudbrand Ellingsson, Herlaug Åsulfsson og Svale Rømer, Rigsraader erklære efter nöiagtig Granskning i Loven Kong Erik, Hertug Vratislavs Sön af Pommern, for Norges rette Arving, og fastsætte nærmere Rigsarvefölgen i hans mandlige Æt.

1389: DN XVIII, nr 34, Juli 1389. Vinalder, erkebiskop i Nidaros, Henrik Zinkler (Sinclair) jarl på Orknøyene, Jacob biskop i Bergen, Øystein , biskop i Oslo, Olaf, biskop i Stavanger, herr Malis Sparre, Riddere, Håkon Jonsson, Otte Rømer, Erlend Philipusson, Gaute Eriksson, Beint Niclasson, Amund Bolt, Jon Darre, Niclas Galle, Peter Niclasson, Finn Gyrdsson, Toralde Sigvardsson, Gudbrand Ellingsson, Herleik Åsulfsson og Svale Rømer, Rigsraader erklære, at de efter nøiagtig Granskning have fundet, at Kong Erik, Hertug Wartzlefs Søn af Pommern, er ret Arving til Norges Rige og fastsætte Arvefølgen inden hans Slægt men Dronning Margrete skal styre Riget uden Regnskabsaflæggelse, indtil han bliver myndig. 
Galle, Nikolas Sveinsson til Brunla (I49510)
 
23 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N45D-6H7 : accessed 23 October 2015), Pernele Olsdr in entry for Ane Doertea Hansdatter, 31 Dec 1789 citing FHL microfilm 127,102. Hansdatter, Ane Doertea (I40784)
 
24 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N45D-FFJ : accessed 23 October 2015), Christiania Hansdatter, citing FHL microfilm 127,102. Hansdatter, Christiania (I40773)
 
25 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4SR-KD9 : accessed 24 October 2015), Katrina Maria Hansen, 01 May 1813 citing FHL microfilm 127,105. Hansdatter, Katrina Maria (I40864)
 
26 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4SR-NR7 : accessed 24 October 2015), Mosianna Hansen, 05 Jun 1809 citing FHL microfilm 127,105. Hansdatter, Mosianna (I40863)
 
27 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4SR-PBL : accessed 24 October 2015), Christen Hansen, 07 May 1817 citing FHL microfilm 127,105. Hansen, Christen (I40862)
 
28 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4ST-VQ8 : accessed 21 October 2015), Hans Petter Samuelsen, 17 Sep 1831 citing FHL microfilm 127,105.

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038393000597 
Samuelsen, Hans Petter (I40772)
 
29 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4T3-K5W : accessed 4 March 2016), Ingebricht Pedersen, citing FHL microfilm 125,391. Øye, Ingebregt Pedersen (I47499)
 
30 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4T3-Y9D : accessed 25 October 2015), Karen Nielsdatter, 23 Jan 1795 citing FHL microfilm 125,292.

Folketelling 1801 for 1729P Inderøy prestegjeld
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058459001013
Niels Stephanssen
001 01 Niels Stephanssen 43 Huusbonde Bægge i første ægteskab Bonde og gaardbeboer
002 01 Maren Pedersdatter 30 Hans kone Bægge i første ægteskab
003 01 Stephan Nielssen 8 Deres børn
004 01 Jørgen Nielssen 4 Deres børn
005 01 Karen Nielssdatter 4 Deres børn
006 01 Berit Nielssdatter 1 Deres børn 
Nielsdatter, Karen (I40916)
 
31 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4T7-F26 : accessed 25 October 2015), Anna Ammundsdr, 15 Jun 1817 citing FHL microfilm 125,293.

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Inderøy, Ministerialbok nr. 730A04 (1816-1822), Fødte og døpte 1817, side 44-45.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16420&idx_id=16420&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070927610208.jpg

Folketelling 1865 for 1632P Bjørnør prestegjeld
Anne Amundsdatter
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038317004630 
Amundsdatter, Anna (I40907)
 
32 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7P3-99S : accessed 14 October 2015), Even Larsen Koberg in entry for Johan Koberg Evensen, citing FHL microfilm 127,121. Koberg, Even Larsen (I40670)
 
33 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7P3-99S : accessed 14 October 2015), Even Larsen Koberg in entry for Johan Koberg Evensen, citing FHL microfilm 127,121. Evensen, Johan Koberg (I40680)
 
34 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7TW-FS4 : accessed 25 October 2015), Antonius Zacharias. Ejæn, citing FHL microfilm 126,636.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Bjørnør, Ministerialbok nr. 657A04 (1831-1846), Fødte og døpte 1837, side 35.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16179&idx_id=16179&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070906610451.jpg

Folketelling 1865 for 1632P Bjørnør prestegjeld
Albert Antonsen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038317002636
001 01 Joe Olsen 67 Bjørnørs Prgj. e Føderaadsmand
002 02 Anton Sakariasen 29 Bjørnørs Prgj. Logerer g Fisker
003 02 Johanna Joesdatter 34 Bjørnørs Prgj. hans Kone g
004 02 Sakarias Antonsen 6 Bjørnørs Prgj. deres Søn ug
005 02 Albert Antonsen 2 Bjørnørs Prgj. deres Søn ug 
Zachariassen, Antonius (I40874)
 
35 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7TW-LBL : accessed 25 October 2015), Johannes Zachariassen Ejan, citing FHL microfilm 126,636. Zachariassen, Johannes (I40931)
 
36 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7TW-R13 : accessed 25 October 2015), Karen Ejan, citing FHL microfilm 126,636. Zachariasdatter, Karen (I40930)
 
37 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7YR-QNP : accessed 13 January 2016), Jehans Hansen, citing FHL microfilm 125,567.

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Land, Ministerialbok nr. 1 (1708-1732), Kronologisk liste 1724, side 154-155.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9350&idx_id=9350&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603860606.jpg

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Land, Ministerialbok nr. 6 (1784-1813), Døde og begravede 1801, side 156.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9355&idx_id=9355&uid=ny&idx_side=-157
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603870527.jpg 
Hansen, Johannes (I12194)
 
38 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NC76-VM1 : accessed 20 October 2015), Amund Martin Kristiansen in entry for Elise Kristine Amundsen, 06 Aug 1868 citing FHL microfilm 127,176. Amundsen, Elise Kristine (I40765)
 
39 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH35-Q99 : accessed 23 October 2015), Pernele Olsdr in entry for Elen Hansdatter, citing FHL microfilm 127,102. Hansdatter, Elen (I40787)
 
40 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH35-QWP : accessed 23 October 2015), Pernele Olsdr in entry for Iver Hansen, citing FHL microfilm 127,102. Hansen, Iver (I40785)
 
41 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHN5-XHP : accessed 16 May 2016), Ole Jacobsen, citing FHL microfilm 124,376. Trosvig, Ole Jacobsen (I48461)
 
42 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHNR-5HZ : accessed 16 May 2016), Niels Jacobsen, citing FHL microfilm 124,376. Trosvik, Niels Jacobsen (I48459)
 
43 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHNR-7D7 : accessed 16 May 2016), Marthe Jacobsen, citing FHL microfilm 124,376. Trosvig, Marthe Jacobsdatter (I48463)
 
44 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHNR-MRH : accessed 16 May 2016), Karen Jacobsen, citing FHL microfilm 124,376.

https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:S5KS-Z39 
Trosvig, Karen Jacobsdatter (I48460)
 
45 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHNR-R89 : accessed 16 May 2016), Christopher Jacobsen, citing FHL microfilm 124,376.

Nevnt på side 236 i Ullern og Oppstad gard og ætt: http://www.nb.no/nbsok/nb/2873c4aaf453d034b24e68e843515c1d.nbdigital?lang=no#239 
Tømterud, Christopher Jakobsen (I30430)
 
46 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHS9-4MX : accessed 17 October 2015), Jens Kristian Bork in entry for Marenius Nils Bernhard Bork, 16 Jan 1871 citing FHL microfilm 307,174. Borch, Marenius Nils Bernhard (I40752)
 
47 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW39-92Z : accessed 25 October 2015), Mathias Olesen, citing FHL microfilm 125,055. Olsen, Mathias Zahl (I40877)
 
48 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW39-MM6 : accessed 25 October 2015), Hans Zahl Olesen, citing FHL microfilm 125,055. Olesen, Hans Zahl (I40939)
 
49 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW3M-B5J : accessed 25 October 2015), Mathias Olesen, citing FHL microfilm 125,055. Olesen, Mathias (I40938)
 
50 "Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW3S-4MH : accessed 24 October 2015), Albert Kornelius Antonsen in entry for Hilda Alexandra Hjortdal Antonsen, 13 Aug 1886 citing FHL microfilm 307,076. Antonsen, Hilda Alexandra Hjortdal (I40872)
 

      1 2 3 4 5 ... 203» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Redigert av Kolbjørn Blix. | Retningslinjer for personvern.