Lills slekt

Lills aner i 8 generasjoner.

Lills aner i kortform

Hos Lill var det også stort sett upløyd mark. Både hennes far side (stort sett fra Nordland og Trøndelag) og hennes mors side, som stort sett er fra Vesterålen (Bø) og Hordaland er dekket 100% tom ledd 8.

Lill’s aner i direkte linje på far’s side: Knud Olsen, født 1655 (antagelig på Sømna i Nordland) (9 generasjoner)

Lill’s aner i direkte linje på mor’s side: Gullaug Christophersdatter, født ca 1695, antagelig på Bremnes i Sortland, Nordland (10 generasjoner)