Major Mårten Höffner – en Kongens mann på 1600-tallet og Kolbjørns 9xtippoldefar

På farssia tell han Kolbjørn e det 99% Totninga og Hedmarkinga bakover så langt slekta kan føres, og da snakke vi rundt 9 generasjona på de fleste (1600-tallet). Noen kan føres enda lengra bak, og en av dem vi ende opp på da e en av de ytterst få utlendingan i denna delen av slekta. Han va nok født i Bremen i Tyskland, men endte opp som major i den svenske armèen og hadde ei lang historia der. Se bare her:

I 1620 va Mårten i greve Philip von Mansfelds regement som besto av vervede menn. Han va då sergeant. I 1621 finn vi han som fältvabel i greve Manfelds regemente i Jacob Seatons kompani kor han trulig deltok i overfallet på Riga. Så i år 1622 e han Mårten i Konrad Teckelborgs regemente i Konrad Falkenbergs kompani i juni. Han har då blitt forfremma tell Löjtnant. I 1623 står Mårten som löjtnant i Konrad von Falkenbergs kompani, men blir seinare samme år kaptein.

Så ser det ut tell at han i 1624 og 1625 mest trulig holdt sæ heime i Sverige. Dette gir umiddelbart resultater sia Kolbjørn si 8xtippoldemor – Katarina Mårtensdotter Höffner blir født året etter. Da e imidlertid hennes far, og min 9xtippoldefar, Mårten med i den flåten som samme år erobre Pillau. I 1627 oppholde Mårten sæ i Pillau i allefall i oktober. Både i 1627 og 1628 e han i tjeneste, men ukjent kor hen. I 1629 mønstrar Mårten i Preussen i Tyskland.

Så, i januar 1630 får Mårten en påskjønnelse i Västerås der Kong Gustav II Adolf e på besøk hos biskopen. I mars år mønstre Mårten sitt kompani i Örebro. I1631, i november månned mønstre Mårten sitt kompani igjen, nu i både Stockholm og Örebro. I 1633 mønstre Mårten i Karlstad i juni 1633. I 1634 mønstre Mårten trulig i Stockholm og blir skipa nedover tell Preussen med sitt kompani. I 1635 finns Mårten i Elbing april, juli og november. Står oppført som kvartermester samme år.

I 1636 mønstre Mårten i Elbing i Preussen i januar og i Greifswald i Pommern i mars, april og juni måned. I juli blir kompaniet hans kommendert av Wrangel og trolig var han da med i slaget ved Wittstock samme år der general Johan Banér tok en stor og lysende militær seier. I 1637 i oktober måned ankommer folk fra Rathenow til Stettin som Mårten mønstrer. I 1638 mønstrer Mårten i Pommern. Han er blant annet i Wollin i juni det året. Så i 1639 mønstrer Mårten i Stettin i juni og november. Det ser da ut til at han pendler mellom Wollin og Stettin. I 1640 og 1641 oppholder han seg for det meste i Wollin hvor han avslutter sin militære karriere i oktober 1641.

I 1642 får Mårten ytterligere en belønning fra det svenske Kongehuset men denne gangen av dronning Kristina. Detta ser ut til å ha skjedd i november. Etter at Mårten har tatt avskjed tar kaptenen Hindrich Gohr over kompaniet. Gohr dør imidlertid i slaget ved Leipzig samme år. Etter det tar Georg Wardlau over kompaniet. Mårtens sønn, Mårten var med i slaget ved Leipzig der han tjenestegjorde som fenrik.

I 1663, i en alder av 68 år dør Mårten på Prästbol, gården han hadde fatt gave av Kong Gustav II Adolf på livstid i Fryksände sogn. Fra 1624, kanskje tidieare, hadde M. Höffner rett til å innkreve skatt fra Torsby gård, Röbjörkeby og Persby. Han eide også mark i Rådom, Sunne. Den 17 januar 1636 ble det bestemt at Mårten  skattefritt fikk disponere Prästbol, som belønning for lang og tro tjenste i den svenske armén.