Bjørnstjerne Bjørnson og Kolbjørn…

Ka har han Kolbjørn tell felles med han Bjørnstjerne Bjørnson? Jo, han Knut Hansen Lie fra gården Lie på Østre Toten. Knut e Kolbjørn sin 6. tippoldefar og Bjørnstjerne sin 1. tippoldefar. Han Knut fikk i allefall 7 unga. Han Kolbjørn e etterkommer etter førstefødte – han Povel som blei født i 1697 (døde i 1775). Han Bjørnstjerne e etterkommer av Povel si søster, Pernille.