ALOMAR – nedsnya!

15. april 2020, og ALOMAR e snart borte i all snyen.
Andenes sett fra ALOMAR i dag