Tilbake til Slektsdatabasen

Slekten Blix

Namnet Blix är ett av de mest utbredda släktnamnen på 1600-och 1700-talen såväl i Sverige som Norge. De återfinns även idag i Jämtland och i Norden. Henning Sollied visar, att de samtliga kommer från gården Kloxåsen i Näs socken, Jämtland. Namnet förekommer första gången i ett berömt brev daterat 1410,( DN XVI 60), i vilket de mest förnämsta i landskapet uppräknas. Magnus skrivs även Mogens. Måns är det mest vanliga namnet i släkten. Man bör därför kunna utgå ifrån, att de tillhör samma släkt. Mogens Blix förekommer som ombudsman i en rättegång för lagmannen i Trondheim 1499. Sollied anser, att han kan vara en sonson eller dotterson till den först kände. En tredje Mogens Blix är sannolikt en dotterson till den andre. Först på 1500-talet blir namnet Blix ett släktnamn, något som också sker i andra jämt- ländska släkter som t.ex. hos Skanckeätten från Hackås och Budeätten från Brunflo. 1548 nämns en Eriick Blix som borgare i Trondheim. Erik är också ett vanligt förnamn i släkten liksom Lars, Olof , Jens , Jöns, Sven, Håkan, Hans och Sigurd.