Kolbjørns aner i Tornedalen, Norrbotten

Det har etterhvert vist seg at Kolbjørn har mange aner fra Tornedalen i Norrbotten. Det spenner over samer, kvener og «vanlige» svensker. Det handler i stor grad om mennesker som kom fra, eller bodde i Jukkasjärvi, Pajala og Kalix. Noen av dem kom også fra de finske delen av de samme områdene. Av etternavn som går igjen her er: Kyrö (Kyröläinen), Mört, Kurravaara, Vittangi, Kemiläinen, Thun, Servio, Fors, Stålnacke, Sparf, Juto, Raasaka, Pellika, Harju, Niva, Pajainen, Tyni, Lovikka, Mämmi (Pynnönen), Vanhatalo, Kangoinen, Juuso, Spett, Lainio, Hietaniemi, Pajainen,