«Booster Bay» i måneskinn…

Havområdet utafør Andøya Rakettskytefelt kalles «Booster Bay» blant mange av forskeran som bruke anlegget. Detta kommer av det faktum at de fleste utbrente rakettmotoran faller ned i området etter bruk. Slik så det ut der i morrest:IMG_0900