Årsaken til det fine lyset ute for tiden – Perlemorskyer mellom 17 og 26 km høyde

Når dere ser det fine lyset ute på himmelen over Andøya (og andre deler av landet) for tiden, da er det Perlemorskyer som er årsaken. Fra ALOMAR observatoriet måles dette med lasersystemer, eller lidar som det heter når lasere settes i system som dette. Akkurat i dag, nå, er disse høye is-skyene (ikke vanndamp som skyer vanligvis består av lengre ned i atmosfæren) på rundt 17-26 km høyde. De røde strekene på bildet viser fordelingen oppover.

Plot som viser blant annet fordeling av iskrystaller (Perlemorskyer) over Andøya nå

Kontrollrommet ved ALOMAR RMR-lidar akkurat nå.