Om oss

Detta e inngangsporten tell vårres slektsforum. KLIKK HER før å gå tell Slektsforumet før slekten Blix og Dahle Innholdet i slekstforumet e basert på egne og andres undersøkelsa. Kildan e mange og varierte. Det starta med nedtegna materiale fra Kolbjørns bestefar – Kåre Blix og hans bror Trygve Blix.

 • Vi har benytta veldig mye info henta fra Digitalarkivet og Statsarkivet.
 • Wikipedia
 • Inge M. Johansens «Boslekt»
 • Kjell Adolfsen fra Andenes sine undersøkelsa
 • Diverse anetre før Normann, Rafn, Olufsen og mange andre
 • Diverse bygdebøker fra heile landet.
 • Slektsbøker som Wilhelmine Brandts, Slægten Benkestok
 • «Blix-slekta fra Jamtland» av Thomas Norum (1967), oppdatert i 1994 av Jørn B. Skogø
 • Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700
 • Roger de Robelin, Skanke ätten
 • Charles Ellingsen, Slekten Ellingsen. En gren av slekten Benkestokk
 • Henning Sollied, NST III 1931 ‘Blix’erne av Jemtland. En nork-svensk storslegt.’
 • Johan Hveding, Nordlandsætta Hveding frå 1580
 • Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen, Folk og slekt i gamle Trondenes
 • Snorre Sturlasons, Heimskringla
 • Internettbaserte kilda har også vært brukt i stor utstrekning som før eksempel Simon Ellefsens websider: http://www.nose.dk/Norge/blix.html http://www.nose.dk/Norge/blix2.html Erik Berntsens Slektsider : http://vestraat.net/index.htm har også vært tell stor hjelp. Det samme har informasjonen på Rossfjordslekt: http://home.online.no/~ebernts/rossfjord-o/surname_index.htm www.winnem.com: Trondenesslekten Ravn og slekten Burchard Vi har også benytta Wikipedia og diverse internettbaserte slektsbasa i inn- og utland før adelslekten Gyldenløve, Gyldenstierne, Rosenkrantz og Irgens.