6 februar e Samenes dag – også før oss i Daniel Olaisenvei 29

 Familien, Sameslekt  Kommentarer er skrudd av for 6 februar e Samenes dag – også før oss i Daniel Olaisenvei 29
feb 052018
 

standard_Sami_flag.svgDen 6.2 e det Samenes dag. Også før oss i Daniel Olaisenvei 29. Kolbjørn har vært registrert i samemanntallet sia 1989, og va kandidat tell Sametinget før FrP i Vesterhavet valgkrets under Sametingsvalget i 2017.

Både æ og ho Lill har samiske aner. Fra Skorpa i Bø, Vesterålen kom ho Karen Maria Olsdatter (Lill si tipptippoldemor), født i 1823 på Skorpa i Bø, død i 1901 va den første vi støte på med samiske foreldra på Lill si sia. Ho Karen hadde et utnavn, Finn-Karen. Detta skyldes ganske enkelt at Karen si mor, ho Ane Erlandsdatter, født på Klaksjord i Bø i 1790, va same. Ane sin far, han Erland Pedersen står nemlig oppført som “finn” i folketellinga før Klaksjord i 1801. Lill sin onkel på mor-sia, han Idar Iversen huske ennu historien om ho “Finn-Karen”.Om han Erland vites dette og meir tell:

Kilde: Sortland bygdebok:
«Var sikkert forfar til den berømte Erlandsenslekta som var kjent som gode båtbyggere rundt Jørnfjordområdet.Var sansynligvis same både fra mor og farsiden.»

I bygdeboka for Sortland står det at hans bror Paul hadde bygselen på farsgården. Han måtte flytte derfra pga at en nordmann skulle ha den. Etter ei tid “fant” Borgos også to brødre på Andøya, Martin og Erling Erlandsen, av samme samiske slekt. De holdt til der Andøv-brua starter. De bygde båter uten tegninger og drifta varte til efter 1960. Da ble eiendommen solgt til Leonard Nilsen, en av de større entreprenørene i Nord-Norge. Da hadde Erland-slekta bygd båter i seks generasjoner.Historia slutte dog ikkje der, før det vise sæ næmlig at Ane Erlandsdatter (Finn-Karen si mor) va gift med sønn av Erland Pedersen sin bror, Paul. Mao va ho Finn-Karen same på begge siden – mor Ane Erlandsdatter og far Ole Paulsen. De to va mao søskenbarn!

På Kolbjørn si sia e det nok tipptippoldemor Grethe Larsdatter, født i 1835 på Grønjord i Lenvik som nok e den nærmaste med sameblod i åran på både mor og farssia. Det va dog blanda opp med Kven. Grethes mor, ho Birith Henrichsdatter va Kven på morssia som kom fra Jukkasjärvi i Tornedalen i Sverige, mens far, Henrich Olsen kom av den kjente samiske ætta Omma (Åma) fra Målselv. Birith sine tippoldeforeldra va den kjente «Klockarsläkten i Jukkasjärvi» med Mats Bertilsson Kemiläinen og Sofia Nilsdotter Servio som familieoverhoder.

Kvener (kvensk/finsk: kveeni; nordsamisk: kveanat/láddelažžat) e navnet på ei etnisk gruppa i Nord-Norge som nedstamme fra finske bønder og feskera som emigrerte fra nordlige dela av Finland til Sverige og Nord-Norge i det 18. og 19. århundre. Kvener e etter definisjonen tell Kenneth Hyltenstam, alle med finsk språk og kulturbakgrunn som har fløtta tell Norge før 1945, og demmes etterkommera, forutsatt at denna bakgrunn på en eller annen måte oppleves som relevant.

Han Kolbjørn e i tillegg av kvensk slekt fra Lenvik i Troms. De va også infløttera fra Jukkasjärvi. Kvenan blei anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge i 1998, men har ikkje et eget flagg slik saman har gjennom sametinget. Dog har dem et eget forbund – Norske Kveners Forbund.

Så da va det på plass. Man e både av samisk og av kvensk opprinnelse!Han Kolbjørn står dessuten registrert i samemanntallet sia 1989, og e således stemmeberettiga ved sametingsvalget. De som har fulgt med på nyheten den siste tia veit at DET e det IKKJE enkelt å få gjøre!

Vårres samiske aner…

 Kolbjørn, Lill, Sameslekt  Kommentarer er skrudd av for Vårres samiske aner…
nov 242011
 

Når man holder på med slektsgranskning e det viktig at man behandle all slekt like godt. Vi har ikkje vært flink nok tell det. Det skal det nu rettes på, og i den forbindelse e nu sametingsflagget lagt inn i logoen øverst.

Både æ og ho Lill har samiske aner, og det skal nu vektlegges like mykje som resten. Fra Skorpa i Bø, Vesterålen kom ho Karen Maria Olsdatter (Lill si tipptippoldemor), født i 1823 på Skorpa i Bø,  død i 1901 va den første vi støte på med samiske foreldra på Lill si sia. Ho Karen hadde et utnavn, Finn-Karen. Detta skyldes ganske enkelt at Karen si mor, ho Ane Erlandsdatter, født på Klaksjord i Bø i 1790, va same. Ane sin far, han Erland Pedersen står nemlig oppført som «finn» i folketellinga før Klaksjord i 1801. Lill sin onkel på mor-sia, han Idar Iversen huske ennu historien om ho «Finn-Karen».

Om han Erland vites dette og meir tell: Kilde: Sortland bygdebok:
Var sikkert forfar til den berømte Erlandsenslekta som var kjent som gode båtbyggere rundt Jørnfjordområdet.Var sansynligvis same både fra mor og farsiden. I bygdeboka for Sortland står det at hans bror Paul hadde bygselen på farsgården. Han måtte flytte derfra pga at en nordmann skulle ha den. Etter ei tid “fant” Borgos også to brødre på Andøya, Martin og Erling Erlandsen, av samme samiske slekt. De holdt til der Andøv-brua starter. De bygde båter uten tegninger og drifta varte til efter 1960. Da ble eiendommen solgt til Leonard Nilsen, en av de større entreprenørene i Nord-Norge. Da hadde Erland-slekta bygd båter i seks generasjoner.

Historia slutte dog ikkje der, før det vise sæ næmlig at Ane Erlandsdatter (Finn-Karen si mor) va gift med sønn av Erland Pedersen sin bror, Paul. Mao va ho Finn-Karen same på begge siden – mor Ane Erlandsdatter og far Ole Paulsen. De to va mao søskenbarn!

På Kolbjørn si sia e det han Nils Thomasen, født 1753 i Navaren i Troms som nok e den nærmaste med sameblod i åran. Han Nils blei sjøl bonde på Eidet i Malangen, og døde der i 1800. Far hannes, han Thomas Amundsen står oppført med «Find» i kirkeboka da han dør i september 1794 på Eidet. «Find Thomas Amundsen, Død af ørepine, 64 år» står det å lese om han der. Det kan sies at også sønnen, han Nils døde av samme sykdom, så de hadde vel en svakhet der den familien.

Kirkeboka for Lenvik i 1794

Han Kolbjørn står registrert i samemanntallet sia 1989, og e således stemmeberettiga ved sametingsvalget. De som har fulgt med på nyheten den siste tia veit at DET e det IKKJE enkelt å få gjøre!

Valgkortet tell han Kolbjørn far forrige sametingsvalg