Det koke sæ opp tell storm – fra sørøst!

Storstormen som e meldt fra sørøst av alle vindretninge e i emninga på morran i dag...

Storstormen som e meldt fra sørøst av alle vindretninge e i emninga på morran i dag…