Hans Lauritzen Blix, 8. tippoldefar og sokneprest i Bodin kirke 1622-1666

«HER HVILER HER HANS LAURITSON BLIX. SOGNEHERRE TIL BAADE GIELD OCH PROWIST OFFVER SALTENS LEHN FØDT OCH BAAREN ANNO 1596 OCH I HERREN HENSOFFVET SALIGEN ANNO 1666»

Han Hans Lauritzen Blix, Kolbjørn sin 8. tippoldefar blei født 1596 i Jämtland. Han døde 1666 mens han ennu va sokneprest i Bodin kirke i Bodø. I går va æ for første gang på besøk i kirka utenfør Bodø kor mannen bak etternavnet vårt virka. Det heng originale maleri av han og kona, ho Ingeborg Svendsdatter i den eine delen av kirkerommet (vist i logoen oppe til venstre).

Han Hans Lauritzen Blix blei immatrikulert ved Københavns universitet i 1617, og fikk allerede ved kongebrev av 10.mai 1619 tillatelse tell å bli kapellan hos sin far, Lauritz Mogensen Blix som en gunst han og hans far fikk av danskekongen fordi de hadde vært trofaste mot Norge under krigen med Sverige. I 1622 blei han utnevnt til sokneprest tell Bodø, fra 1641 også prost over Salten. Han Hans Lauritzen va en av de rikaste og mest fremtredanes prestan i Nordland på 1600-tallet. Han dreiv det stort med gårdsdrift og fartøybruk og han var også skuteskipper.

Ute på eine ytterveggen heng det også ei gravplata innmurt med inskripsjonen vist i bildet øverst til venstre. Fleire bilda her:

Bodin Kirke:

2 kommentarer

  • Evelyn Zielke9 juni, 2011 kl 14:49

  I’m so grateful for your website. I appreciate learning about my Norwegian heritage.

 1. Hei, vi har noen felles slekters slekt 🙂

  http://bit.ly/l14hPs

  Mvh
  Jeanine Horntvedt

Kommentarer er avslått.