Kobberverket på Røros

Prost Andreas Olsen Bruse, Kolbjørn sin 6. tippoldefar skal ha vært en av de første eierne av kopperforekomstene på Røros. Sammen med sin svigersønn, tyske Lorents Lossuis og sogneprest Hans Lauritzen til Tønset, drev de gruven inntil Christian 4., Kongen av Danmark og Norge fra 1588-1648 sin kammertjener, Joakim Jurgens (siden adlet under navnet Irgens) trengte seg inn i deres kompaniskap og tvang dem til å avstå en så stor andel av verket at prost Bruse kun beholdt 5 av de 60 andelene han opprinnelig hadde.

Les historia her: Bergstaden Røros – Kobberverket