Mysteriet Karen Maria Bjørgan – født 1791

Løst!!

Gammel historie før jeg fant svaret:

Ho Karen Maria Bjørgan blei i 2.1 1812 gift med Christen Antoni Paulsen i Bjørnskinn. De blei Kolbjørn sine 3. tippoldeføreldra gjennom datter Gjertrud Kirstina Paulsen som ble gift med Gjert Andreas Lødding. Gjertrud, født i 1812 i Risøyhamn ble oppkalt etter Christens første kone, og muligens en søster av Karen Maria – Gjertrud Christine Bjørgan som døde på Bjørnskinn i 1810. De ble gift i 1805 i Hadsel der Christen kom fra.

Mysteriet med dissa to tøtten e at man ikkje ane kor dem kommer fra. Ho Karen finnes det nu muligens ei plausibel førklaring på, men ho Gjertrud e værre.

Koffør heite begge Bjørgan tell etternavn? Koffør finnes ikkje ho Karen Maria, født i 1791, i folketellinga før 1801 under det navnet? Ho Gjertrud Christine, født i 1775 kan man se som tjenestejenta i Hadsel hos sogneprest Willatz Bing Drejer i 1801. Ka tid kom ho dit??

Ho Karen Maria dukke opp første gang som fadder før Christen og Gjertruds datter, Theolina Kirstina i 1808 i Bjørnskinn. Ho e da 16 år. 3 år seinare blir ho gift med Christen. Ho dør i Risøyhamn i 1859. Da hadde ho og han Christen lagt grunnlaget før Risøyhamn som handelssted, postekspedisjon og knutepunkt i leia.

Etter masse jobbing e mi førklaring, som e mest sannsynlig på ho Karen Maria slik:

===============

side 19 i Meldal-slektas beskrivelse står det at prestegården i Kvikne het «Bjørgan». Den e i dag et museum:http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rgan_presteg%C3%A5rd og e faktisk også Bjørnstjerne Bjørnsons barndomshjem etter at den slutta som prestegård. Bjørnstjerne bodde der fra 1832-1837.

Opphavet tell Karen Maria har i mange år vært ukjent. Man veit at ho skal være født i Trondhjem i 1791, og at hun antagelig var av “bedre stand” siden hun kalles “Jomfru” ifm giftemålet med Christen i 1812 i Bjørnskinn, Andøya. Etter å ha saumfart alle kandidatan mellom 1789-1792 er det Karen Maria Meldal som gjenstår som den einaste reelle kandidaten.

Ho fødes i 1791 i Trondhjem av Even Peter Meldal som va løytnant ved garnisonen i Trondhjem og Magdalena Dorthea Erichsdatter. Antagelig dør Magdalena, eller Mallena som ho også kalles før 1801 siden Even da dukker opp i Steigen (Lødingen) sammen med en ny kone. Har har da med sæ sønnen Niels, født i 1788 i Trondhjem. Karen Maria er borte, og æ har ikke funne ho død før 1801. Æ antar ho blei satt bort, men detta er bære spekulasjona. Etternavnet Bjørgan kan nok førklares ved at hennes slekt kom fra Kvikne prestegård som kalles Bjørgan. Hennes oldefar, Even Steensen Meldal var prest der i mange år.

Bjørgan prestegård er et museum og en tidligere prestegård i Kvikne nord i Tynset kommune

 

Karen Maria og Christen brukte navn på en del av ungan sine som ikkje va «vanlige» på den tida. Detta e navn som Teodorus og Teolina. I Meldal-slekta va det flere som hadde varianta av Theodorus (Theodora).

================