Gode kolleger, vitenskapsmenn og hederskarer

Jøran Moen (tv), Alv Egeland, Jan Holtet, Arne Pedersen , Eivind Thrane, Arne Hjalmar Hansen

Jøran Moen, Professor I fysikk og tidligere leder for Fysisk Institutt ved UiO. Min parhest gjennom år med rakettprosjekter. Under min tid sammen med ham har jeg hatt ansvaret for bygging av hans siste rakett – ICI-5, samt konstruert og gjennomført det internasjonale rakettprogrammet – Grand Challenge Initiative CUSP, det største rakettprosjektet selv NASA har deltatt i. Jøran er nå Direktør ved UNIS på Svalbard.

Professor Alv Egeland er en prisbelønt norsk fysiker, kjent for sin forskning på nordlys. Han ble født i 1932, men er ennå aktiv som foredragsholder innen fysikk, og klarer fremdeles å forbause selv den unge generasjonen med sine kunnskaper og sin formidlingsevne. I 2011 utfordret Alv meg til å gjennomføre et invitert foredrag på hans vegne under «IAG General Assembly at the IUGG» i Melbourne (Australia). Onsdag 6.7 2011 holdt jeg dette foredraget under tittelen – «Why and how to stimulate the interest for auroras and auroral science» (side 197). Jeg hadde også måttet lage foredraget selv, men under veiledning av Egeland. I dette foredraget som jo omhandlet en del historisk nordlysforskning hadde jeg også med litt om det eldste kjente «naturvitenskapelige» forsøket på en forklaring på hva nordlyset var – Kong Håkon Magnusson (1217-1319) Kongespeilet. Der viste jeg blant annet anerekken mellom meg selv og den gamle vikingekongen. Husker ennå suset av forbauselse i salen. Det var et ærefullt oppdrag, og alvoret kjentes innafor skjorta da jeg entret podiet «down under» på vegne av en som har plass i Newtons ærefulle forening – Royal Astronomical Academy, London.

Jan Holtet er til daglig Professor emeritus ved Fysisk Institutt ved UiO. Plasma- og romfysikk har vært hans fagfelt. Han er også medlem av organisasjonskomiteen for Birkelandsforelesningen ved Vitenskapsakademiet.

Arne Pedersen tok sin Ph. D. ved Univ i Oslo, 1965. Det året jeg ble født. Han deltok i de første rakettene fra Andøya på 60- og 70-tallet. Han var senere gruppeleder for romfyskkgruppen ved ESTEC , ESA , Nederland i årevis.

Professor Emeritus Eivind Thrane har vært en venn og kollega i mange år. Rundt 2014 overtok jeg etter hans inntreden i pensjonistenes rekker fra Andøya Rakettskytefelt, deler av hans oppgaver innen det å skape nye rakettprosjekter. Med på lasset fulgte mange av hans tidligere kolleger og kontaktnett. En bedre start kan man knapt tenke seg! Eivind var blant mye annet den første nordmannen som skjøt opp rakett fra det som da var Andøya Rakettskytefelts nye oppskytningsbase på Svalbard – Ny-Ålesund i 1997 ned sin «Isbjørn-1».

Arne Hjalmar Hansen – Daglig leder av Andøya Space Education, tidligere NAROM. En utrolig kunnskaps- og initiativrik person. Arne Hjalmar har vært både en god kollega og en sparringspartner/rådgiver i alle de årene jeg har vært involvert i nå Education. Helt fra jeg i 2004 ble en del av UNESCO Space Education Team via hans bekjentskaper, oppbygging av mitt første internasjonale initiativ – CaNoRock i 2009, mitt styreverv i NAROM med mer. Uten han hadde nok mye vært annerledes for meg.