Hekken i ilden…

Kveldshygge rundt bålpanna med hekken som fyringsemne