Ja, ser man det! Her blir det «trekk» ute…

Illustrasjon av Meteorologisk Institutt