Småsei tell katta…

Dagens utflukt på Sandnes gikk med tell å feske småsei tell katta. Ho Elena fikk på første kast, og ho sørga før mesteparten av de rundt 20 vi fikk 🙂