En vaskekte nonne i vår midte…

 Historie  Kommentarer er skrudd av for En vaskekte nonne i vår midte…
apr 182016
 

Vornbach_Kloster_2008-06-22

I min søken etter foreldrene til en av mine aner fra Bergen, Rasmus Torchildsen, født ca 1728, har jeg endt opp med å saumfare fadderne for ungene hans (og kona Ingeborg Olsdatter (antagelig fra Bergen)). Jeg kom da over en kar med et navn jeg ikke hadde sett tidligere – Torlach Londeman. Det viste seg etter hvert at Torlach var fra Island, kandestøber av yrke (borgerbrev i Bergen som kandestøber i 1757) og gift med Randi Torchildsdatter. Rasmus og Randi er faddere for hverandres barn, og er garantert søsken, men jeg kan ikke finne dåp for noen av dem, så enten kommer de fra et sted hvor kirkeboka er borte/ikke ført i det aktuelle tidsrommet, eller så er de fra for eksempel Danmark. De omgir seg stort sett med dansker, så det er nok meget trolig.

Randi og Torlach får siste barn i Bergen i 1766 – Rachel. Randi dør et sted mellom 1766 og 1780, for Torlach gifter seg påny i Stavanger i 1780. I mai 1783 dør Torlach i Stavanger i en alder av 63 år, og skiftet etter han viser at eldste sønnen Edvard lever og er i Holland, datteren Esther (sannsynligvis oppkalt etter sin bestemor da også Rasmus og hans barn kaller opp døtre etter denne Esther) er gift i Bergen, og Rachel, født 1766 er i VornbachBayern (Tyskland). Dette var et Benediktiner-kloster fra 1050 til 1857 da det ble oppløst og overtatt av adelen.  De 4 andre ungene til Torlach og Randi nådde aldri voksen alder. Mer vanlig enn uvanlig, dessverre.

Dagboka etter Lensmann Jens Nielsen Nedrebø fra Jølster (1627-1704)

 Historie  Kommentarer er skrudd av for Dagboka etter Lensmann Jens Nielsen Nedrebø fra Jølster (1627-1704)
mar 222015
 

Dette er utdrag fra dagboka til Kolbjørns 8x tippoldefar (  ), lensmann Jens Nielsen Nedrebø fra Jølster i Sogn. Jens levde fra 1627 til 1704. Les mer her

Yngve Nedrebø: LENSMANNSBOKA: 23. oktober 1952 fekk Statsarkivet i Bergen tilsendt ein liten pakke som inneheldt ei dagbok frå 1600-talet. Avsendar var skulestyrar Cornelius S. Schilbred på vegne av bygdeboknemnda i Bamble i Telemark. Boka var funnen på eit loft der, og hadde påkalla interesse, men sidan det viste seg at den var frå Jølster i Sunnfjord, vart den sendt til Statsarkivet i Bergen. Boka fekk plass i dokumentsamlinga, og ligg der som objekt B-120. Boka vekte oppsikt, og dei første åra kom mange og ville sjå boka, og det vart laga avskrift av delar av henne. No har vi laga ny avskrift, og lagt henne tilgjengeleg for alle som vil lese i henne på internett (http://www.hist.uib.no/arkivverket/s a b / l e n s m a n n . h t m ) , og vi vil her gje opplysningar om bakgrunnen for denne spesielle kjelda.

Yngve Nedrebø:
LENSMANNSBOKA:
23. oktober 1952 fekk Statsarkivet i Bergen tilsendt ein liten pakke som inneheldt
ei dagbok frå 1600-talet. Avsendar var skulestyrar Cornelius S. Schilbred på
vegne av bygdeboknemnda i Bamble i Telemark. Boka var funnen på eit loft der,
og hadde påkalla interesse, men sidan det viste seg at den var frå Jølster i
Sunnfjord, vart den sendt til Statsarkivet i Bergen. Boka fekk plass i dokumentsamlinga,
og ligg der som objekt B-120. Boka vekte oppsikt, og dei første åra kom
mange og ville sjå boka, og det vart laga avskrift av delar av henne. No har vi
laga ny avskrift, og lagt henne tilgjengeleg for alle som vil lese i henne på
internett (http://www.hist.uib.no/arkivverket/s a b / l e n s m a n n . h t m ) , og vi vil her gje
opplysningar om bakgrunnen for denne spesielle kjelda.