Blix Dahle Slektsbase

10 år med slektsgranskning...

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 251 til 300 av 10,630

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 213» Neste»

 #   Notater   Linket til 
251 1701: Tj.dreng Mindenes. Sen. Våg og Hestun Salomonsen, Joen (I20183)
 
252 1703 ans. ved Aalborg Stifts nat. Inf., 1709 Sek.lt., KaptajniSjælland, Lolland og Falsters Dragonreg. Reedtz, Otte Skeel (I18129)
 
253 1703, Fikk s. enke bev. på Trh. rådst. til å være kremmer i Skårvågen
12 Feb 1740, Skifte 
Normann, Karen Hansdatter (I29103)
 
254 1705: Die Oium Sanctorum: blef publice absolveret AnnaJohansDatterToskedall besofvetaf en Soldat: nom: Knud Berjes. Grøsvig Johannesdatter, Anna (I25305)
 
255 1709, Skifte på Sandnes, Alstahaug Nielsen, Absolon (I29072)
 
256 1712 Kadet, s. A. Fænrik og 1713 Sekondløjtnant ved Marinereg.,1715karakt. Kaptajn ved Scholtens gevorb. Inf.-Reg. Krag, Erik Baron Baron (I18094)
 
257 1715 i tjenste på Senja i Troms Borch, Dorthe Jacobsdatter (I22451)
 
258 1716
Overl. borgerl. på Lauvøy til br. Ole 
Walnum, Lars Henrichsen (I22677)
 
259 1718, Samemisjonær i Skjervøy, Troms 1718-1719. Normann, Christopher Johnsen (I32249)
 
260 1720, Drev handelsleie på Nord Arnøy, bosatt i Trondheim (1720/1760)
1740, Eide 1 våg jord i Nord-Arnøy, Gildeskål

For your data base, Kolbjoern:
Jochum was baptized as Jochim, on Nov. 14, 1694 in Rostock-Warnemünde. This part of Rostock has a church. His birth was in the nearby village "Diedrichshagen" (today part of Rostock).
He had many siblings, I show below. For me it still is an open question, whether his brother Jacob had a daughter in Norway (and granddaughter Modesta HEITMAN b.1744). Jacob left Norway very soon, he was a seaman and died in the West Indies.

Thank you and best wishes, Peter
=========================

På fol. 8b 2. kolonne:
Enkemandens (gjeld)

Viidere opgav Hand at være skyldig til Johan Everts i Wardemunde i Tyskland
Foreviiste og Jochum Evers brev i det Tydske Sprog dateret 15 Aug: 1737
ligesaa haver hans broder Hans Susemel at fordre 20 - - med Renter deraf fra 13de Julii 1726 i 12 aar
Herom han liigeleedes anviiste Hans Susemels brev og ankrav af 10de Aug: 1737 fra Diderichshagen
Hans søster Margarethe Susemel
Rente fra 13 juli 1726 i 12 aar

og helt nederst

Anviste liigeleedes Hendes brev hvorudi Hun giør anfordring om Kravet dateret Elmerhorst dend 5 Aug: 1737

# På neste folio 9a 1.kolonne står det nevnt:

For det andet bemelte Hans Stif-Søns beviis til Jacob Susemel dateret Rostok dend 19 julii 1726 paa 56 ½[?] rd. som Jacob Susemel og hans søster Interesserer udi … osv.

# Til sist, fol. 10a øverst i hjørnet. Her er det noe om en stesønn ... hans broder og hans søster, under:

... Joachim Evers udi Wardermunde, Hans Susemel udi Diderichshagen og Margrethe Susemel udi Elmenhorst […?] eendeel anviisninger på Hans Stiffader Joachim Susemel at betales, hvilke Stiffaderen foregiver at hans Broder der og Søster at være til Ham sendt... osv.

Mvh. Knut
============== 
Susemel, Jochum Hansen (I36454)
 
261 1724 Overlot borgerleiet til svigersønnen Hass, Marit Jeremiasdatter (I22134)
 
262 1730, Bosatt på Alteidet, Finnmark, flyttet ca. 1750 til Valen, TR Gamst, Jørgen Sørensen (I20861)
 
263 1733
Overtok Bergens-jekta etter faren 
Hass, Mikkel Ediassen Bye (I22169)
 
264 1734, Bosatt i Astafjord (nevnt i Lenvik tingbok) Borch, Erich Jacobsen (I22453)
 
265 1739 karakt, og 1740 virkl. Kornet ved 3. jydske Kav.-Reg.,1743Sekondløjtnant, 1745 Premierløjtnant ved 3. jydske Kyrasser-Reg.,1753Ritmester ved 3. jydske Kav.-Reg., 1755 karakt. Major,1759Sekondmajor, 1761 karakt. Oberstløjtnant, dimitt. 1764 medOberstKarakt., død 25 May 1768 i Javngyde, hvor Skifte holdtes 24 May1769. Trolle, Palle Christian (I18101)
 
266 1740:
https://media.digitalarkivet.no/view/31302/35
Det omhandler at Jens Torchildsen Friis gir avkall på sin arv etter Torchild Friis på Jylland, og antagelig er dette Jens sin far. Her er et utdrag av teksten i dokumentet, utført for meg av Börje Jonsson, som viser at Jens var fra Jylland i Danmark, og at han var sønn av Torchel Friis der:

""Christen Olß Löse ßin böxelseddel paa 1 pd 3 sh landskýld i gaarden Maarfiorden Madme Borrette Bröndlúnd tilhörig, hvorforr hand böxel of stöwelsúd? efter korna har betalt, údgiwet af Monsr Hermand Randúlf; Dat: Leckanger d: 11 Novembr 1740% til Súgthúúset 4 r.
Christen Jenß lod Löse sin böxelseddel paaa 36 shr? Landskÿld i Gaarden Jerstad Mad: Bröndlúnd tilhörig, údgivet af Monsr Hermand Randúlf dat. Leckanger d. 11 Novembr. 1740 till Túgth: ?
Jens Torckelß: Friis fremkom for felden og forklarede at som hand efter forhen tagne ting widne her af felden for Löse finet sig ? ? är wilig og sön til afdöde Sal. Torckel Friis i Jylland, saa Declarer hand, at hand nemlig Jens Torckels. Friis nú her for felden, at hand til ? .ens inddrivelse og annamelse haver befúld, nårg?tiger byfogden i Bergen Ädle Sr Niels Mÿre, sanledig at hwad velbemte Bÿfogded Sr Mÿel, paa hans Veigne og til hans beste ....." 
Friis, Jens Torkildsen (I7933)
 
267 1746, Skifte på Sandnes, Alstahaug Andersdatter, Sara (I29073)
 
268 1747, Betalte for sin søsters begravelse Ribe, Else Elisabeth (I22458)
 
269 1747, Bos. i 'Det tyske Fattighus i Bergen' Nagel, Maren Dominicusdatter (I21519)
 
270 1747, Enke, bosatt på Lilleskog, Ibestad, TR Riiber, Anne Cathrine (I22454)
 
271 1748-1792 Ministerialboken fantes i 1788, men manglet når ny prest ankom ca 1792. Det fantes da noen eldre klokkebøker som antagelig senere har gått tapt. Siden giftemålet mellom Jonas og Bereth ikke står nevnt 1792-1803 kan det bety at de giftet seg før 1792. Familie F9919
 
272 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Marte Nilsdatter (I33626)
 
273 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Per Nielsen (I48732)
 
274 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Ragnhild Nielsdatter (I48734)
 
275 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Kirsti Nielsdatter (I48735)
 
276 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Fjellhaug, Jon Carlsen (I48736)
 
277 1754 Festo Epiphanis
Jordet dend gamle Anders Andersen Hofden ætet 84

Info fra Lars Østensen:
Anders Andersen Hovden ble funnet død i sin egen stø 3. desember 1753.Han lå da i halvflomålet overdekket av tang. På seg hadde han skjorte,underskjorte og hosser. Det er en god del på dette i tingboka. Jegtolker at dette hadde å gjøre med a at det var mistanke om selvmord,og at det ble iverksatt en utredning i den forbindelse. Konklusjonenble i hvert fall at han ble nedsatt i kristen jord, så mistanken om athan hadde begått selvmord må ha blitt forkastet. Han ble slik jegtolker teksten nedsatt inne i kirken (Malnes?) nedenfor koret.

========
Hadde halve gården Eidet, Bø i Vesterålen, fra 1726-1742 da hanflyttettil Hovden. Lagr. 1736 og 1742. Han tok over 1 våg av Hovdenetter ErikBerntsen Sandberg. I 1749 ga han fra seg en halv våg tilsvigersønnenWillum Mogensen. Opprinnelse ukjent. 
Andersen, Anders (I14332)
 
278 1755, Hytteskr. Tolga, overst. Kvikne, 1762 Flor, Henning Henriksen (I32287)
 
279 1760, Bosatt på Ytre Øksningan Christophersen, Elling (I28999)
 
280 1763, Skifte i Trondh. (en søsterdatter 'Elisabeth Sebina Lund' nevnes) Gustavusdatter, Kirstina (I36481)
 
281 1765, Bosatt på Haukenes, Kalsnes, Hadsel, NO
1768, Bosatt på Saupstad, Gimsøy, Borge, Lofoten, NO
1777, Bosatt i Fleines, Hadsel, NO (1777/1791/1801)

8 Jun 1767, Fadder i Borge for Maren Christoph.d./Mich. Lars.'s sønn Peder 
Christophersdatter, Gunhild Johanne (I33242)
 
282 1769:

“Christopher Johansen beboer en part i gaarden Myrland iFlakstadfierring”
“Fød Paa gaarden Wegtten i Flakstad fierring”
“gift”
“frisk og anselig”
“intet at klage Paa”

Skiftet etter Cristopher åpnet på Myrland 22.9 1773 
Johannesen, Christopher (I16899)
 
283 1791, Bosatt på Flakstad Prestegård Rhode, Mads Schrøder (I37250)
 
284 1791, Bosatt på Flakstad Prestegård Rhode, Mads Schrøder (I37250)
 
285 1792, Arv.i sk. etter Peder Broch Larsen, s. av Petronelle Jensd. Falch
(Peder Broch Larsen var farens tremenning) 
Falch, Thomas Johannessen (I34612)
 
286 1795, Vert f. kong Ludvig Philip då han var flyktning i Norge Buch, Cort Peter (I33481)
 
287 18 Mar 1743, Fadder i Vår Frue for Lorentz Nideros' d. Marinchen Nideros, Ellen Cathrine Pedersdatter (I32027)
 
288 1801, Bosatt på Nord-Arnøy, Gildeskål Dinesen, Joachim Susemiel (I36450)
 
289 1801, Eide og bebodde gården Fagernes, Ankenes, Ofoten, NO Axelsen, Peder (I20837)
 
290 1801-telling for 1601 Tronhjem
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f11601&gardpostnr=1058&personpostnr=7987&merk=7987 
Steen, Ole Olsen (I40551)
 
291 1801-telling for 1744 Overhallen
3196 Elen Blom Huusmoder - har plads 45 Enke efter første ægteskab Pladssiddende 'sl. kempes.' K
3197 Borre Micael Hendes børn 4 M
3198 Elze Wieth Hendes børn 8 K

1801-telling for 1744 Overhallen
3196 Elen Blom Huusmoder - har plads 45 Enke efter første ægteskab Pladssiddende 'sl. kempes.' K
3197 Borre Micael Hendes børn 4 M
3198 Elze Wieth Hendes børn 8 K 
Blom, Elen Sophia (I39887)
 
292 1816, Bosatt på Ongstad (Aan(g)stad), Hadsel Andersdatter, Christiana Margrethe (I26924)
 
293 183 Michel (bp) Knudsen Thronhuus (trol)
bp 23 March 1738 Bang (Aur bp)
bur Oct 1809 Bang, Thronhuus Eje, 80 (SA bur)
Storsvee 1760­1770 (B603), Veslesvee 1770­ (B608) Huusmand og vanfør, Thronhuus, 1801

http://www.rbjerke.net/wp-content/files/FONHUS2.pdf 
Tronhus, Michel Knudsen (I8091)
 
294 1865 barn Niels m Balke - østre* 05.12 1848 e
1866 far Grbr. Poul Pedersen m Balke - østre
1867 mor Birte Marie Nielsdr. k Balke - østre
1868 fadder Lensmand !! Gihle m !!
1869 fadder Lensmand Gihles Kone Frederikke k !!
1870 fadder Pauline k Dyhren
1871 fadder Hans m Tømmerhoel
1872 fadder Anders m Balke
1873 heimedøypar Kirkes. !! Christophersen m !!

Bodde på Balke østre søndre i 1910 som gårdbruker 
Balke, Niels Poulsen (I23713)
 
295 1865, Bosatt på Apelvig, Ørlandet, Sør-Trøndelag, Norge ? Ræder, Mentz Ascanius (I34784)
 
296 19 år ved sin fars skifte i 1731 Arntsen, Ole (I40100)
 
297 19 May 1818, Skifte i Olderfjord Lorentzdatter, Maren Rønne (I33246)
 
298 19 Oct 1671, Skifte Pedersen, Moses (I29132)
 
299 19122 barn Jens m Hensvoldstuen* 08.06 1877 e
19123 far Ind. Ole Andersen m Hensvoldstuen !! 1841
19124 mor Karine Johannesdr. k Hensvoldstuen !! 1849
19125 fadder Johannes Larsen m Hammerstadeie
19126 fadder Jens Pedersen m Hensvolden
19127 fadder Johannes Andersen m Klavestad
19128 fadder Marie Olsdr. k Hanestadeie
19129 fadder Karine Christiansdr. k Hensvoldeie 
Haug, Jens Olsen (I43621)
 
300 2 barn Fjærvoll, Jens Hansen (I33249)
 

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 213» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Redigert av Kolbjørn Blix. | Retningslinjer for personvern.