Blix Dahle Slektsbase

12 år med slektsgranskning...

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 21,751 til 21,763 av 21,763

      «Forrige «1 ... 432 433 434 435 436

 #   Notater   Linket til 
21751 “Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder fra 1763-1794” https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034763_00027, Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/1 (1763-1794), bildid: C0034763_00027, sida 14.

BILDID
C0045020_00046
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045020_00046
KÄLLHÄNVISNING
Digitaliserade register, Norrbottens län, SE/RA/870001/2/25/3 (1719-1923), bildid: C0045020_00046 
Samuelsson, Johan (I58505)
 
21752 “Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder fra 1763-1794” https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034763_00027, Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/1 (1763-1794), bildid: C0034763_00027, sida 14.

Sophias mor kan ha hett Brita, men dette er jo bare spekulasjoner basert på den tids måte å navngi barna på. Det har ikke vært mulig å finne noen dåpsinnføring for Sophia i Jukkasjärvi eller Pajala. I Pajala, hvor kirkebøkene finnes for perioden, er hun ikke nevnt. I Jukkasjärvi er det lakuner i denne perioden.

BILDID
C0045020_00046
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045020_00046
KÄLLHÄNVISNING
Digitaliserade register, Norrbottens län, SE/RA/870001/2/25/3 (1719-1923), bildid: C0045020_00046

BILDID
A0004992_00031
LÄNK

KÄLLHÄNVISNING
Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/2 (1795-1827), bildid: A0004992_00031, sida 52
Samuel ennå i live, så før 1802

BILDID
A0004991_00016
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004991_00016
KÄLLHÄNVISNING
Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/1 (1763-1794), bildid: A0004991_00016, sida 14

BILDID
A0004992_00216
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004992_00216
KÄLLHÄNVISNING
Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/2 (1795-1827), bildid: A0004992_00216, sida 421
Samuel er død, så etter 1802
Sophia lever med sønnene Johan og Erik

BILDID
A0004992_00251
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004992_00251
KÄLLHÄNVISNING
Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/2 (1795-1827), bildid: A0004992_00251, sida 485
Sophia lever hos sin sønn Olof
Erik bor i samme hus

BILDID
A0004993_00065
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004993_00065
KÄLLHÄNVISNING
Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/3 (1828-1840), bildid: A0004993_00065, sida 58
Etter 1828 bor Sophia fremdeles sammen med sønnene Olof og Erik i Kurraswaraa

Sophia dør 30.7 1831 i Kurrawaara, 83 år gammel:
BILDID
C0034772_00207
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034772_00207
KÄLLHÄNVISNING
Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010092/C/3 (1792-1842), bildid: C0034772_00207 
Mårtensdotter, Sophia (I58498)
 
21753 “Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder fra 1763-1794” https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034763_00027, Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010092/A I/1 (1763-1794), bildid: C0034763_00027, sida 14.BILDID
C0045020_00046
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045020_00046
KÄLLHÄNVISNING
Digitaliserade register, Norrbottens län, SE/RA/870001/2/25/3 (1719-1923), bildid: C0045020_00046 
Samuelsson, Mårten (I58500)
 
21754 ” Hadselfjerdingene Ole Mortensen og Karen Henriksdtr (par 1699) (hvilket er feil) starta som husmenn på Nordsand like før 1700, men noen år etter bygsla de ei halv våg av gården. Ole hadde to brødre som også bodde i Øksnes, Hans på Sandset og Petter på Tunstad. After 1723 satt Ole og Karen med to tredeler av Nordsand og var blitt ganske velstående, til tross for at tidene slett ikke var gode. Ole blei tidlig klokker i Øksnes-kirka og satt som lagrettsmann, og han var en dugelig høvedsmann. Ole og Karen er stamforeldre til svært mange mennesker i Øksnes, først og fremst gjennom den eldste dattera Maren (som sannsynligvis ikke var eldst) som gifta seg på Hjellsand. Der døde Karen som enke i 1747. Den nest yngste dattera, Kirststen Olsdtr, (som sannsynligvis var eldst), tjente på Tunstad da hun blei gravid. Barnefaren var lensmannssønnen Bertil Knutsen Breballe (par 1722), som døde året etter at ungen blei født. Barnet vokste opp hos besteforeldrene på Tunstad. Kirsten gifta seg seinere på Hjellsand.»»»» Olsdatter, Kirsten (I35628)
 
21755 • EVENT: 7 Aug 1761, Skifte i Bergen, Hordaland, Norge
• EVENT: 'løben bort med skredder Knag' (?) 
Orning, Blanceflor Cathrine (I8593)
 
21756 •1317-1318: DN XI nr. 9, 1317-Aug 1318. (Hr.) Anund Borgarssön (og hans Hustru) Margrete Brynjulfsdatter kundgjöre de Sjælegaver, som de selv og (hendes Forældre) Hr. Brynjulf (Storm?) og Fru Elin have givet til St. Peters, Marie- og LaurentiiKirkerne i Tunsberg, St. Halvards Kirke (i Oslo) samt Kirkerne paa Kjos (Romerike) og Haug (Eker), bestaaende i Dele af Gaardene Horgen i Slagen, Tokerud i Borre, Saulerud i Undreimsdal, Skerpe (i Slagen) og Stolpengen paa Eker Hr. Brynjulfs og Fru Elins Aartid skal holdes paa en og samme Dag nemlig 19 Januar.
•1336: DN III nr. 183, 23.01.1336. Fire Mænd kundgjöre, at Gudbrand Peterssön Klerk overdrog til Brynjulf Haraldssön, Chorsbroder i Hammer, en Part i Dalegaard i Ringen (Kollebu Sogn) paa Thoten.
•1336: DN XVII nr. 48, 09.10 .1336 Avignon, Frankrike: Optegnelse om at Biskop Halvard af Hamar, som havde forpligtet sig til at betale Petrus Gervasli i Brøgge 1296 Guldgylden og 7 denares gros Tournois, har ved Kanniken Brynjolf Haraldssøn indbetalt i det pavelige Kammer 100 Guldgylden.
•1338: DN VIII nr. 107, 17.04.1338. Biskop Haakon besvarer Hr. Erling Vidkunnssöns to Breve angaaende Stofrheims Kirke og Presten Benedikt i Rugsund, som han igjen har taget til Naade, samt omtaler Sira Brynjulf og sin Sygdom.
•1337: DN I nr 242 datert 14.03.1337 Hammer(Hamar) utstedes et makeskiftebrev fra Arne Haraldsson, kannik i Hamar og Oslo. På vegne av sin bror, sira Brynjulf, kannik i Hamar, har han overlatt sira Ogmund Grimsson, kannik i Hamar, de herbergene som sira Brynjulf og sira Eiliv, tidligere kannik i Hamar, har latt bygge, mot at Brynjulf fikk de herbergene som Ogmund før hade fått av sira Guttorm Pålsson, kannik i Hamar. Beseglet av utstederen og sira Ogmund.
•1342: DN XVII nr. 192, 29.09.1342 Avignon, Frankrike: utsteder Hallvard, biskop av Hamar, en supplikk til pave Clemens [VI]. Han ber om at hans nevø Brynjulf Haraldsson som har kommet til kurien i hans ærende, må få et kanonikat i Oslo til tross for at han alt har kannikprebender i Nidaros og Hamar.
•1344: DN V nr 173 datert 21.06.1344 Hof. Utstedes et vitnebrev om salg av Bjørn prest Gyrgirsson, Alv Havsson i Igelsrud, Guttorm Kjetilsson og Amund Nikolasson: De var samme dag ved Hegshuselva (anæ Tyrfui) ved broen nede mot Hegshus, da Arnbjørg, datter av Gaute Dram, solgte til sira Brynjulf Haraldsson, Kannik i Hamar, halvparten av kvernhuset nedenfor broen, som hvert år gir ½ mark forngild i leie, for 8 kyrlag, som skal være betalt til vinternatt. Utstedt på Hof [prestegård]. Begseglet av utstederne (DN V 173):
•1345: DN XI nr 34 datert 09.03.1345 Hammer(Hamar) kunngjør han på Hamar overdragelse av en andel av Starum på Toten til sira Andres på Stange.
•1349: DN XVII nr. 76, 23.05.1349 Avignon, Frankrike: Pave Clemens VI bevilger Ansøgning fra Olav Petersson, Klerk i Roskilde, om et Kanonikat og Præbende i Oslo Domkirke, ledige ved Kanniken Brynjulv Haraldssons Død ved Kurien.
•1349: DN XVII datert 03.09.1349 Avignon, Frankrike: Pave Clemens VI overdrager Sognekirken Hof paa Thoten, som er bleven ledig ved Kurien ved den forrige Sognepræst Brynjulv Haraldssons Død der, til Arne Thorsteinsson og paalægger Erkebiskopen i Nidaros, Erkepræsten i Oslo og en Kannik i Padua at indføre ham deri.
•1349: DN VI nr. 193 3.08.1349 Avignon: Han omtales som sokneprest på Hof, Toten , etter sin død: Pave Clemens VI bevilger fire Norske geistliges Ansögninger: den Osloske Kannik Gyrd Aslessön erholder en Præbende ved Hammers Domkirke, den Osloske geistlige Arne Thorsteinssön bliver Sogneprest ved Hofs Kirke paa Thoten, den Osloske Prest Arne Ketilssön faar Kanonikat og Præbende ved Hammers Domkirke, og den Nidarosiske Kannik Thore Gunnarssön erholder Ret til at vælge en Skriftefader, der kan give ham fuld Syndsforladelse paa hans Yderste.

Kilder:
•Dokumentasjonsprosjektet.no
•http://helenaslekt.wikidot.com/sira-brynjulf-haraldsson-pa-samsahl-1590796
•http://www.geni.com/discussions/108849?msg=825186

----------------------

Samsal, gammel storgård (tidl. adelig setegård) i Ringsaker kommune, Hedmark, 5 km sør for Moelv. I middelalderen omfattet Samsal-godset en mengde gårder i Ringsaker og Biri. Samsal har bl.a. tilhørt de norske adelsslekter Kusse, Valravn og Skaktavl, og beholdt sine setegårdsrettigheter til 1855. Familien Arøe, som eide gården fra 1765, solgte den 1855 til Ole Olsen Vinje hans etterkommere eier den fremdeles. Samsal omfatter et totalareal på 1200 daa, hvorav ca. 550 daa dyrket mark.

Kilde: www.snl.no

---------------------------------

Nevnt 1342. Han hadde en "ektefelle" ved navn Elin. Muligens nevnt i Hedemarksregisteret i 1345 som korsbror der han i sak 1 er involvert i et salg av jord og 12 f.gilde mrk. med Andrinse A. Stongum, og i sak 2 er involvert i en gave av Toleru
lerud og Røise med Hakon Alvson. Han var prest/kannik på Toten. Han døde i 1348 av svartedauden. Han var da i Avignon for å besøke sin gode venn pave Clemets VI. Også hans offisielle konkubine døde under svartedauden i 1348/49 i Avignon. De hadd
e 4 sønner som er nevnt i et testamente til Kong Magnus Eiriksson og Dronning Blanka, datert 02.07.1333. Den ene sønnen var Sira Gunnar Brynjulfsson, prest i Fåberg.

sira Brynjulf som kom til Hoff som sogneprest i 1330 årene måtte uten tvil være en en ung mann, men likevel kannik både i Hamar og Nidaros. Men så hadde han også "bispen til morbror" for han var av Kusse-slekta og hans mor må ha vært søster til Biskop Hallvard II av Hamar. 29 sept. 1342 tilrår Pave Clemens VI, "Paa ansøgnig af biskop Hallvard i Hamar, hans Slægtning Brynjulf Haraldsøn et Kanonikat med Præbende i Oslo Bispedømme, uanseet hvad han allerede indehaver i Nidaros og Hammers Diøceser. Brynjulf døde på en reise i mai 1349 til Paven i Avignon.

Brynjulf var prest i flere kjente kirker i Mjøs-området. Han aspirerte til å bli biskop på Hamar. Han hadde som oppgave å transportere kirkeskattene til Paven, som var en personlig venn og det var på en slik reise til Paven at han ble rammet av svartedauen.

Selv om prestene ikke hadde lov til å gifte seg, var det helt akseptabelt å ha faste damer og stifte "familie(r)". Han nøyde seg med Elin. De fikk flere barn (6?). Selv om kirken arvet prestene, passet han på å få lagt verdier til side slik at bara le tatt vare på og ble anerkjente bønder. En av dem var hovedbode på Helgøya.

Han var kunnskapsrik og tok i bruk moderne landbruksmetoder. F.eks passet han på at en av sønnene var den første som fikk kvernhjul med vannkraft.

Kilder:
•Nils Aksel Horvei,
•DN XVII nr. 76,
•DN VII nr. 92,
•DN III nr. 183
•NST XXXI 3.
•http://home.eunet.no/~omarov/Slekt/notes.html
•http://home.lakenet.no/sveinaa/anerengl.htm: 
Samsahl, Sira Brynjulf Haraldsson (I26302)
 
21757 •1317-1318: DN XI nr. 9, 1317-Aug 1318. (Hr.) Anund Borgarssön (og hans Hustru) Margrete Brynjulfsdatter kundgjöre de Sjælegaver, som de selv og (hendes Forældre) Hr. Brynjulf (Storm?) og Fru Elin have givet til St. Peters, Marie- og LaurentiiKirkerne i Tunsberg, St. Halvards Kirke (i Oslo) samt Kirkerne paa Kjos (Romerike) og Haug (Eker), bestaaende i Dele af Gaardene Horgen i Slagen, Tokerud i Borre, Saulerud i Undreimsdal, Skerpe (i Slagen) og Stolpengen paa Eker Hr. Brynjulfs og Fru Elins Aartid skal holdes paa en og samme Dag nemlig 19 Januar.
•1362: DN II 368, 27. 03. 1362. Kong Magnus kundgjör, at han har skjænket sin Svend Lemike af Bokem sine Græsgaarde i Tönsberg, som Fru Margreta Brynjulfsdatter eiede og Hr. Orm (Öysteinssön Drotsete) kjöbte efter hende, samt Rimild Badstue med Tilliggelser.
•1390: DN 4 nr. 579, 20.04.1390. Tre Mænd kundgjöre, at Margareta Brynjulfsdatter i sit Testamente, i Anledning af sin Pilegrimsfærd til Rom, gav til

Mariæ-Kirke i Oslo hele nordre Brandsgaard, hvori dog Sigrid Bjarnesdatter for Livstid skulde benytte den vestre Stue. (jfr. No. 583).
•1390: DN IV nr.583, 20.09.1390. Vitnebrev om gave utstedt av Ulv Torgeirsson, kannik i Oslo, og Gudbrand Nikulasson, byfogd samme sted: De var samme dag i kommunet i Kannikgården i Oslo da Bård Gunnarsson, i fullt ombud for sin far, som er retttt arving etter hustru Margreta Brynjulvsdatter i Brandsgården, gjengav for offisialen til biskopen i Oslo, lagmannen og mange tilstedeværende at Margreta 4 år før hun døde hadde sagt at Mariakirken skulle ha Brandsgården etter hennes død. Gården var gitt henne slik. (Regesta VII nr. 1638)

Ifølge noen nettsider er Brynjulf som står nevnt i dette brevet fra 1317-1318 hennes far, men dette må undersøkes.. (http://helenaslekt.wikidot.com/sira-brynjulf-haraldsson-pa-samsahl-1590796)

Hvis det stemmer er dette hennes mann???:
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3305&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3329&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3330&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3363&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3428&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3429&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3459&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3903&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=3904&s=n&str=
•http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=10308&s=n&str= 
Brynjulvsdotter, Margrethe (I26311)
 
21758 •1318: Erkebiskop Eilif suspenderer Biskop Villiam af Orknö fra Bispeembedet og paalægger ham under Bans Straf inden 3 Maaneder at betale 53 Mark Sterling i Peterspenge, som han siden sin Tiltrædelse i c. 15 Aar havde tilbageholdt, samt inden samme Termin at godtgjöre den Orknöiske Kannik Engelbrekt Lyning, der i 1318 blev sendt til Orknöerne for at oppebære Peterspengene derfra, for hans Fængsling og Berövelsen af Gods og Præbende.
•1320: DN IX nr.86. Den 28. juli 1320 kom et domsbrev fra Eiliv, erkebiskop i Nidaros, til Viljalm, biskop på Orknøyene. Der stod det at han i 1318 oppnevnte Sira Engelbert Luning, kannik på Orknøyene, til å kreve inn peterspengene på samme sted. Men biskop Viljalm satte kanniken Engelbert i fengsel og tok fra ham hans prebende og alt hans gods. Av peterspengene hadde biskopen underslått 3 1/2 norsk sterling og 5 penninger per år i hele sin 15- årige embetstid. Derfor ble han suspendert fra sitt bispeembete og dømtes til under bannstraff å betale tilbake de underslåtte peterspengene, 53 mark sterling, innen 3 måndeder, og også å la Sira Engelbert, som erkebiskopen med brevet gjeninnsatte, få alt sitt tilbake.

•1322: Den 26. mars 1322 sendte Eiliv, erkebiskopen av Nidaros, et mandat til Audfinn, biskopen av Bergen der det stod at da erkebiskopens utsendinger til Orknøyene, Siri Engelbert Luning, kannik på Orknøyene, og Sira Grimar Ormsson, prebendariu

us i Nidaros, hadde levet utilfredsstillende innberetning, skulle Audfinn skaffe pålitelige opplysninger om deres fremferd på øyene, særlig i de sakene som angikk erkebiskopens prosesser mot Orknøy-biskop Viljalm, og pavestolens og Orknøy-kirken
s rettigheter. Erkebiskopen forbeholdt seg retten til å avsi eventuelle dommer i denne saken.
•1326: Et domsbrev fra lenge før 22. sept 1326 bekrefter dette, der det står at Hallvard, biskopen i Hamar i 1316 oppnevnte Engelbert som underkollektor for Orknøyene. Biskop Viljalm beslagla både annatene og Engelberts gods og beneficium. Derfor dømtes han til å betale 50 mark sterling i bot.
•1326: Den 22. september 1326 sendte Pave Johannes XXII et mandat til Hallvard, biskopen av Hamar, og Johannes de Serone og Bernardus de Ortolis, de pavelige sendemenn fordi paven hadde hørt at biskop Viljalm på Orknøyene fengslet sin kannik (Engelbert Lunning, pavestolens underkollektor av annatene på øyene), la beslag på Engelberts beneficier og gods, og likeså på pavestolens tilgodehavender, i tillegg til peterspengene. For dette ble Viljalm dømt av biskop Hallvard av Hamar til å betale 50 mark Sterling, og dessuten av samme og erkebiskopens på pavens vegne til å betale 53 mark sterling, alt til kammeret. Adressatene skal bringe på det rene om dette er sant, og i såfall tvinge Viljalm til å gi Engelbert alt gods og beneficier tilbake med en passende kompensasjon, og til å betale det han skylder pavens kammer. Hverken appeller, eventuelle privilegier eller tidligere bestemmelser av paven eller konsilet om forbud om å stevne noen for retten utenfor sitt eget bispedømme skal hinde dem i dette. Vil Viljalm fremdeles ikke rette seg, skal de stevne ham til paven. I såfall skal de sette opp et noterialinstrument om dette, ved redegjørelse for hva de har gjort i saken.
•1329: I et provisjonsbrev fra 21. oktober 1329 fra Pave Johannes XXII overdrar han et kanonikat til Engelbert Luning ved domkirken I Caithness med fulle rettigheter og reserverer for ham den første prebende han vil ta imot, uten hensyn til at Engelbrekt allerede har et kanonikat med prebende ved domkirken på Orknøyene. Eventuelle disposisjoner i strid med dette skal være ugyldige.
•1329: Samme dag som provisjonsbrevet blir sendt, sender paven også mandatsbrev til dekanen i Avignon, dekanen i Caithness og erkediakonen på Sudrøyene, der han krever at de skal sørge for at det kanonikatet i Caithness som paven har overdratt til Engelbert Luning, virkelig blir overlatt til denne.

Kilder:
•http://www.dokpro.uio.no/
•http://www.alf-inge.com/slekt/getperson.php?personID=I7641&tree=01
•Indtaget i Vidisse nedenfor No. 89 (Msscr. Barth. IV (E) S. 141-43 og Apogr.Arn. Magn.) -
•Suhms Hist. af Danm. XII S. 34-35,
•Keyser, D. n. KirkesHist. II S. 211.
•P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII S. 32.
•Dipl. Norv.VI No. 124 og VII No. 129. 
Lyning, Engelbrekt (I26307)
 
21759 •1358: DN IV nr.389. Opptrer i et arveforlik mellom Arne og Andres Sigurdson 14/2 1358. (Regesta VI nr. 479.)
•1359: Regesta VI nr. 575, 24.04.1359. Vitnebrev om betaling av gjeld, utf av Helge Håvardsson, kannik i Hamar, Narve Torbjørnsson, prest på Stange, og Dag Erlingsson, kapellprest hos biskop Håvard i Hamar: Dei var same dagen i rådmannstua på biiskopsgarden i Hamar. Der handtokst Arne Brynjulvsson med Andres Sigurdsson og overdrog til han ei uteståande fordring på 66 mark, til dekning av den gjelda som det vedfeste brevet [nr 479 ] vitnar om. Halldor [Hallvardsson]1 på Holum i Hov sokn2 på Romerike skyldar Arne desse pengane i betaling for jord i Holum. Betaler ikkje Halldor innan mikkjelsmess [29 sept], då skal Andres eige så mykje jord i Holum som Halldor ikkje har betalt for. I dette brevet bruker Arne ifølge "Norsle sigiller i middelalderen" et trekantet skjold i sitt merke "omgivet med en forziring, bestaaende af 4 rundbuer og 4 spidsbuer, hvori firbladede rosetter. I skjoldet et fremadseende Oxehoved, ledsaget af 2 sexoddede stjerner. Omskr: S´ARNONIS.BRYNVLPHI."
•1359: Regesta VI nr. 582, 24.05.1359.

Vitnebrev om jordsal, utf av Trond [Bj]arnesson, Åsmund Aslaksson, Jon Arnesson og Arne Ogmundsson: Dei var same dagen i Pausen i Oslo. Der handtokst Arne Brynjulvsson med bror Alv, prior i Hovudøya, og erklærte at han hadde selt heile vestre garden i Sandum i Gjerdrum sokn i Lem på Romerike, 5 markebol, til Hovudøya kloster og fått heile betalinga.
•1360: Regesta VI nr. 665. 13.04.1360. Salsbrev utf av Arne Brynjulvsson: Han har selt alle kverner som far hans åtte i [elva] Tyrf til Gudbrand Lodensson og fått heile betalinga.

Kilder:
•http://www.geni.com/discussions/108849?msg=825514&page=1
•www.dokpro.uio.no
Arne Brynjulfson Brynjulfsson, på Lier 
Brynjulfsson, Arne Brynjulfson (I26309)
 
21760 •1358: DN XXI nr.98, 9 Aug.1358-24 Aug.1359. Bergsvein Nikulasson og Elin, hans hustru, kunngjør at de har fått 35 kyrleier i betaling av Andres Haraldsson for Nordre-garden på Doglo. Jfr.nr. 97.
•1358: DN II nr. 345, 10.11.1358. Eindrid Jonsson og Gudbrand Marteinsson bevitnet, at Elin Halsteinsdatter gav sit Samtykke til, at Bergsvein Nikulassön havde solgt 1/2 Markebol i Nördste-vider (Nordvid) i Skaun (Hedemarken) til Jon Krok.

Er dette han??: http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=4841&s=n&str= 
Nikulasson, Bergsvein (I26324)
 
21761 •BIRTH: 1624, (1623 ?) Paris (datter av ukj. fransk kvinne)
•BAPTISM: (vokst opp i et kloster i Gent, Belgia?) 
Wibe, Antoinette Pedersdatter (I27143)
 
21762 ◦ er vel den „Tesmar" Grubbe, som 1307 synes at have staaet i Grev Gerhards Tjeneste, idet han da som Forlover beseglede dennes Forlig med Lybæk.
◦ den 1307 nævnte Tesmar G. var muligvis dog af en meklenborgsk Slægt. [2] 
Grubbe, Ingmar Johannesen (I44884)
 
21763 ◦Peder kaldes ofte af Borup i fremstillinger, måske pga. Knytlinga sagas beskrivelse af flugten, hvor man drager fra Ramsø til Borup. Ifølge Saxo aktiv for Valdemar-partiet efter blodgildet i 1157. Borup, Peder af (I23165)
 

      «Forrige «1 ... 432 433 434 435 436


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Redigert av Kolbjørn Blix. | Retningslinjer for personvern.