Notater


Treff 201 til 250 av 21,851

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 438» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 1340 Raadmand i Kiel

KÄLLA: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1985-87:676. http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I56374&tree=2

http://gw.geneanet.org/fholbek?lang=svpz=finn+josef+skeelnz=holbekocz=0p=timmen=krummedige

Er ikke da han samme Timme krummedige som her?:

http://gw.geneanet.org/fholbek?lang=svpz=finn+josef+skeelnz=holbekocz=0p=timmen=krummedige
http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I56374&tree=2
og her: Timme Krummedige Hvitkop, til Tange 
Hvitkop, Timme Krummedige til Tange (I22654)
 
202 1400, Hatteberg gikk da til Gaute E. G., som hadde pant i g. Ivarsson, Greip (I11546)
 
203 1412, Bosatt på Hatteberg, Sunnhordland ? (sen. Rosendal)
11 Jan 1412, Stadf. overdr. av Hatteberg fra br. Greip t. Gaute Galte 
Ivarsdatter, Elin (I11561)
 
204 1428 Dom: 21 Trin: Vejret godt - Forsamlingen stor - Catchesation - Comun: 84. Døbt ægte Db: Par: Hans P: Mikelsen og Aleth C: Heggelund Iohan Semin fød 22de
1429 Septbr: Testes Iacob Klingenberg - Mikel A: Mikelsen - Knud Gamts - Ane Heggelund - Ane Margr: Figenschou Trine Blix. Qv: int.

https://www.limonade.no/Register/KBHelg1805.php 
Hansen, Johan Semin (I8972)
 
205 1459-1460 Familie: Earl George Gordon II / Countess Annabella Stewart (F30)
 
206 1462, Kalt Høvedsmann i Vendsyssel
"Fru Johanne" (II) (Panter) til Asdal 
Panter, Grevinne Johanne Andersdatter (I31870)
 
207 1474 slotsfoged på Ålborghus, 1480-1483 foged på Seilstrup Friis, Henrik Jørgensen (I10333)
 
208 1481-82 Familie: Earl William Keith II / Lady Elizabeth Gordon (F27)
 
209 15.1 2017: Betraktes som en arbeidsteori inntil videre. Av navnebruk på ungene er det ikke usannsynlig, men finner ikke dåp/giftemål i kirkebøkene for hennes foreldre etc. Johannes og Karen var meget velholdne mennesker på Andenes i sin tid, så man kan nesten gå ut fra at Karen heller ikke kom fra fattige kår og at koblingen mot Tellemann-slekta derfor ikke var usannsynlig.

Inger Andersdatter (Tellemann) gifter seg med Peder Olsen i Hadsel. Forlover var blant annet Anders Mogensen Tellemann, så at hun var datteren hans er nok sannsynlig. 
Pedersdatter, Karen (I38197)
 
210 1530, Fikk livbrev på Nærland Grønnou, Niels Claussøn (I19313)
 
211 1535, Skibschef under Peder Skram
1536, Kom til Bergen, tjente under Hr. Esge Bille på Bergenhuus 
Splid, Jens Pallesen (I17183)
 
212 15384 barn Marthe k Hammerstad-Eie* 25.09!! 1864 e
15385 far Inderst Johannes Larsen m Hammerstad-Eie
15386 mor Marie Petersdr. k Hammerstad-Eie
15387 fadder Johan Joh. m Hammerstad-Eie
15388 fadder Johan Joh. Hammerstad-Eies Kone k Hammerstad-Eie
15389 fadder Peter Joh. m Hammerstad-Eie
15390 fadder Christian Evensen m Hammerstad-Eie
15391 fadder Marthe Olsd. k Hammerstad-Eie

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Østre Toten, Ministerialbok nr. 4 (1857-1865), Fødte og døpte 1864, side 123.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8956&idx_id=8956&uid=ny&idx_side=-125
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070202630628.jpg 
Johannesdatter, Marthe (I38366)
 
213 1570-1601: Prest til Tynset, # RESIDENCE: 1577, S.pr. til "Tyldal og Tonnsett kierker". Bos. Tylldal Pr.g. # OCCUPATION: Sognepr. Kvikne 1570-1601 Ollufsson, Hans (I43774)
 
214 1580 præst i Haarlev fra ca.1580 (forv. m. Borgerm. SHS i Kalundborg ?), Bjæverskov Herred, Præstø Amt Schreuder, Samuel Hansen (I45083)
 
215 1593, Eide Indre Kroken
1607, (drept av futen Gjøde Pederssøn) 
Teiste, Jon Andersson (I13805)
 
216 1601, Til Trondheim. Kantor/Lektor ved Katedralskolen Borch, Peder Iversen (I12983)
 
217 1611, Kjøpte Svaheim. 1592: Tok borgerskap i Bergen

Bernt tok borgarskap i Bergen i 1592. Bernt dreiv stor handel ogvarein velstandsmann." I 1618 var han blandt byens mestfremtrædendenæringsdrivende og blandt dem borgerskapet valgte til atvareta detstarv i meget viktige forhandlinger. Han var i 1618 netoppfratraadttillitsvervet som byens kæmner".Bernt Nagel fekk borgarskap iBergen,Hordaland 1592. Slekta Nagel har gjennom fleire hundre år spelteiframtredande rolle i Bergens og Bergensfylka sin personal-ogkulturhistorie. Slektsnamnet Nageel (Nagell) finst på 1500-og1600-talet såvel i Danmark og Sverige som i Tyskland, og namnet isegsjølv er nok av germansk opphav. Den første ein kjenner meddettenamnet i Bergen er at rådmennene i Bergen leiger 24. mars 1445til'Hans Nagele stadzens almenning, som Bredealmenning heder,'ovanforgata frå denne og opp til muren ved St. Nikolai kyrkjegard tilåbyggja bakarhus, og derfor skal han og ættlingane hans kvar påskegjerådet ei tønne øl i 18 år, dinest 2 pund engelsk kvart år . Om ,somtmtok borgarskap i 1592 og som er den første kjende mannen islekta,ættar frå Hans Nagel, kan ikkje avgjerast. Men det er ikkjeurimelegat Bernt Nagel har tilhøyrt ei slekt som har vore busett iBergen førhans tid, og har vore velkjend der. Sambandet hans (ogsønene hans)til Indre Sogn kan tyda på, at slekta har hatttilknytingar med IndreSogn frå ei tid som ligg lenger attende ennBernt Nagels. Det kan ògnemnast at , som budde i Indre Sogn, hadde iseglet sitt eit skjoldmmed 3 naglar med spissen vendt mot einannan.Over skjoldet varbokstavane B. N. I eit kongebrev frå 1617 vert ,saman medborgarmeisteren i Bergen,Søren Sørensson, pålagd å ikkjegjera urettmot Lisbet Thieller, ei borgarske i Bergen. I 1618 var hanmellom deimest framståande næringsdrivande i Bergen, og var mellomdeiborgarskapet valde til å ivareta borgarane si trong i sværtviktigeforhandlingar med regjeringa. Han var i 1618 nett gått fråstillingasom kemnar i Bergen. Han må vera død etter 1622 då han erfadder hjåMaurits Bostede, og før 22. januar 1635 . Den 14. november1636 gjevsonen Arent Nagel tilkjenne at han og medarvingane hans hargjeld åinnfordra i Trondheim etter hans 'afgangne fader Berent Nagel.' 
Nagel, Bernt (I13745)
 
218 1624: Gunder Grytte er bruker. Han kan være den samme som i 1615 er nevnt som Gunder Godenaas (Aasen) i Ringsaker og eier 2 huder i nedre Braastad og kan være en bror av Endre Knutsen Braastad. Braastad, Gunder Knutsen (I4575)
 
219 1629, Ba om en gård i Tr.h. for s. og familien Borch, Iver Pedersen (I12996)
 
220 1640, Eide bl.a. gods i Rønnvik og Fenes Soop, Synnøve Hansdatter (I26798)
 
221 1650, Tvunget i eksil under borgerkrigen Stuart, Karl II (I37822)
 
222 1659 præst i Asferg-Fårup Abel, Iver Hansen (I53284)
 
223 1665, 5 barn: Johan, Gjert, Hercules, Anne og Elline (alle påHitra,ST) Lindebom, Margrethe Gjertsdatter (I14818)
 
224 1665, Arvet gård (eiendom) 342a i Trondheim etter svigermoren
Bosatt på gården Daløy (under Skaget ?), Frøya, ST (ca. 1684) 
Sandberg, Erich Johansen (I14812)
 
225 1665: var oppsitter på gården Liland i Salten (er da 50 år) Liland, Christen Axelsen (I27576)
 
226 1666: var oppsitter på gården Lillehagevig i Salten (er da 41 år) Andersen, Nils (I51876)
 
227 1667, Rømte med Philip Røsler til Holland
18 Feb 1668, Ektesk. oppløst av Domkap. i Trondheim 
Paasche, Anne Larsdatter (I37430)
 
228 1668 vart Jakob stemnd for skuldig bygsel, 5 ort. Det same tok seg oppatt 1671. Då opplyste lensmannen at han hadde lova å betala. Johannesson, Jakob (I14908)
 
229 1669, Arvet Örup Gård, Ingelstad, Ystad, Skåne (av mor)
Usikre foreldre 
Rosenkrantz, Børge Holgersen (I27833)
 
230 1671, Ble adlet. Overtok nobilitet og våpen etter faren Wibe, Johan Pedersen (I27147)
 
231 1671, Har Peder Svendsen som verge ved skiftet etter faren Mosessøn, Elias (I22264)
 
232 1671, Verge for sin stebror Elias i sk. etter dennes far Moses Svendsen, Peder (I30406)
 
233 1673 Student (priv.), 1677 design. Prof. polit. et hist. patriæ ved Universitetet, 1678 udenlands, besøgte Universiteterne i Leyden, Oxford, London og Paris, hjemkaldt 1680 paa Grund af Faderens Sygdom og Død, rejste atter ud — gennem Tyskland til Leipzig, hvor han var 1682, tiltrådte ved sin Hjemkomst sit Professorat, blev 1684 Antiquarius regius og Sekretær i Geheimearkivet; 1685 Justitssekretær i Højesteret og Prof. juris.

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I33298&tree=2 
Bartholin, Thomas (87759280)
 
234 1674 præst i Vive, Ove og Valsgård, , Præst Abel, Peder Hansen til Vive (I53285)
 
235 1675, Nevnt i koppskatten for Bergen. Borger i Bergen

http://home.online.no/~akvitrud/Huseiere.htm 
Nagel, Berent Berentssøn (I13741)
 
236 1676: adlet Lillienskiold Smed, Marie Hansdatter (I30978)
 
237 1677: Knekt ved Gammelberget på Røros
1680: Bergsell ved Gammelberget
1683: Bergsell ved Gammelberget
1689: Bergsell ved Arvedalsgruva
1692: Bergsell på nattskiftet ved Arvedalsgruva
1692: Hans kone Anne nevnes som fadder
1694: Bergsell ved Storvartsgruva

Tysk: "Bergmann, Hauer". Øverste rang av gruvearbeidere.Faglærtbergmann. Hadde vært med på sprengning i minst ti år.

https://forum.arkivverket.no/topic/159852-74507-skifte-i-1702-roeros-hjelp-til-tyding/

https://slektogdata.no/slektsforum/viewtopic.php?t=152227 
Nesse, Ingebrigt Iversen (I12887)
 
238 168 51\Lenke 12 1718 07.08 1718 05.11 1718
Rolle Befenamn Afternamn Kjønn Bustad
666 brudgom Torchild Olss. m Knatterud
667 brur Marte Olsd. k Andersgaard
668 trulovar Ole m Andersgl.
669 trulovar Ole m Marchestad
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vi05281714&gardpostnr=168&personpostnr=666&merk=666#ovre 
Familie: Torchild Olsen Knatterud / Marthe Olsdatter Andersgård (F7584)
 
239 1683 Meldal
Dom. Septuag.
Bap. Oluf Smeds Lars

1709 Meldal
29 Septemb.
Festo S. Mich.
Ægtevied
Lars Smed
Kari Johansd.

1745 Døde og begrafne
Fredag d. 5 febr. Meld.
Lars Vold 63 aar 
Smed, Lars Olsen (I33212)
 
240 1691, Bosatt på Furunes eller Byrknes, Gulen, Hordaland Nagel, Søren Berentssøn (I13775)
 
241 1694, I tjeneste hos fogden i Vinje, Bø, Vesterålen Rønne, Christian Christensen (I17516)
 
242 1699, Gift, bosatt i Namdal, NT Nideros, Sidsel Andersdatter (I25149)
 
243 17 Aug 1669, Nevnt i farens skifte i Skien, TM (avsl. 8/10) Falck, Johanne Isaksdatter (I24867)
 
244 17 Aug 1669, Nevnt i svigerfarens skifte i Skien, TM (avsl. 8/10) (død) Coldevey, Jørgen Cortsen (I24866)
 
245 17 Feb 1786, Skifte Susemel, Dines Jochumsen (I30390)
 
246 17 Jan 1699, Formynder for søsteren Karen's sønner i sk. etter deres far Normann, Peder Hansen (I24646)
 
247 17.12 2021:

Det pågår nå en større utredning rundt hvem som egentlig var far til Lauritz og Erik Mogensen Blix. Sterke indisier peker mot en helt annen person enn Mogens Karlsson som hittil har vært den beste kandidaten.

Ref epost fra Thomas Björklund av 16.12 2021:
Hej Kolbjørn,

Tack för ditt svar. Det har hänt ganska mycket med forskningen om Erik och Lauritz Mogensen Blix den senaste tiden. Väldigt duktiga forskare samarbetar nu för att försöka lösa gåtan om de två brödernas ursprung samt hur de hör ihop med Faxnälden-grenen. Som ett led i detta så letar man efter någon som härstammar från Lauritz Mogensen Blix på svärdslinjen, eftersom man redan har Y-DNA från Erik Mogensen Blix. Till detta så letar man nu efter en manlig ättling till den person man tror är brödernas far, Måns Pedersson på Valla på Frösön. Det sistnämnda är en spekulation, men väl underbyggd med goda indicier och ett identiskt Y-DNA från Måns Pedersson skulle troligen räcka för att bekräfta hypotesen. Sedan tidigare vet vi att en ägare till Digernäs samt Stugun-släkten har samma Y-DNA som Erik Mogensen Blix. Om det händer något nytt på denna front så meddelar jag dig om det.


Med bästa hälsningar /Thomas

Notater:
https://books.google.no/books?id=8nbUjE7AsQYC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=M%C3%A5ns+Pedersson+Valla&source=bl&ots=LK9bvDfNFL&sig=ACfU3U00L5gN-OeEX1-hcxbzJZLVeidpzQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiKzq-v0ez0AhUJRPEDHfF5BfMQ6AF6BAgQEAM#v=onepage&q=M%C3%A5ns%20Pedersson%20Valla&f=false 
Blix, Mogens Karlsson (I23377)
 
248 1701, Bosatt (hos faren) på gården Røsnes, Bø, Vesterålen Rønne, Søren Christensen (I17517)
 
249 1701, Bosatt (hos faren) på gården Røsnes, Bø, Vesterålen Rønne, Christen Christensen (I17518)
 
250 1701, Bosatt i Sydalen, Gimsøy, Vågan, NO Christophersen, Christen (I21295)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 438» Neste»Quick Links

Kontakt Oss

Kotankt Oss
Våre Etternavn
Våre Historier

Webmasters Melding

Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.