Blix Dahle Slektsbase

10 års arbeid, 57013 mennesker koblet til Kolbjørn og Lill.
Spesiell takk til Lars Østensen og Johan Borgos for all hjelp
og kvalitetssikring rundt Vesterålsslektene i årene som har gått!

Siste oppdatering av basen: 25.12 2019

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 201 til 250 av 9,843

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 197» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 1666: var oppsitter på gården Lillehagevig i Salten (er da 41 år) Andersen, Nils (I55786)
 
202 1667, Rømte med Philip Røsler til Holland
18 Feb 1668, Ektesk. oppløst av Domkap. i Trondheim 
Paasche, Anne Larsdatter (I42784)
 
203 1668 vart Jakob stemnd for skuldig bygsel, 5 ort. Det same tok seg oppatt 1671. Då opplyste lensmannen at han hadde lova å betala. Johannesson, Jakob (I22513)
 
204 1669, Arvet Örup Gård, Ingelstad, Ystad, Skåne (av mor)
Usikre foreldre 
Rosenkrantz, Børge Holgersen (I34146)
 
205 1671, Ble adlet. Overtok nobilitet og våpen etter faren Wibe, Johan Pedersen (I33529)
 
206 1671, Har Peder Svendsen som verge ved skiftet etter faren Mosessøn, Elias (I29134)
 
207 1671, Verge for sin stebror Elias i sk. etter dennes far Moses Svendsen, Peder (I36462)
 
208 1675, Nevnt i koppskatten for Bergen. Borger i Bergen

http://home.online.no/~akvitrud/Huseiere.htm 
Nagel, Berent Berentssøn (I21463)
 
209 1676: adlet Lillienskiold Smed, Marie Hansdatter (I36978)
 
210 1677: Knekt ved Gammelberget på Røros
1680: Bergsell ved Gammelberget
1683: Bergsell ved Gammelberget
1689: Bergsell ved Arvedalsgruva
1692: Bergsell på nattskiftet ved Arvedalsgruva
1692: Hans kone Anne nevnes som fadder
1694: Bergsell ved Storvartsgruva

Tysk: "Bergmann, Hauer". Øverste rang av gruvearbeidere.Faglærtbergmann. Hadde vært med på sprengning i minst ti år.

https://forum.arkivverket.no/topic/159852-74507-skifte-i-1702-roeros-hjelp-til-tyding/ 
Nesse, Ingebrigt Iversen (I20695)
 
211 168 51\Lenke 12 1718 07.08 1718 05.11 1718
Rolle Befenamn Afternamn Kjønn Bustad
666 brudgom Torchild Olss. m Knatterud
667 brur Marte Olsd. k Andersgaard
668 trulovar Ole m Andersgl.
669 trulovar Ole m Marchestad
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vi05281714&gardpostnr=168&personpostnr=666&merk=666#ovre 
Familie F15929
 
212 1683 Meldal
Dom. Septuag.
Bap. Oluf Smeds Lars

1709 Meldal
29 Septemb.
Festo S. Mich.
Ægtevied
Lars Smed
Kari Johansd.

1745 Døde og begrafne
Fredag d. 5 febr. Meld.
Lars Vold 63 aar 
Smed, Lars Olsen (I38989)
 
213 1691, Bosatt på Furunes eller Byrknes, Gulen, Hordaland Nagel, Søren Berentssøn (I21494)
 
214 1694, I tjeneste hos fogden i Vinje, Bø, Vesterålen Rønne, Christian Christensen (I24861)
 
215 1699, Gift, bosatt i Namdal, NT Nideros, Sidsel Andersdatter (I31730)
 
216 17 Aug 1669, Nevnt i farens skifte i Skien, TM (avsl. 8/10) Falck, Johanne Isaksdatter (I31477)
 
217 17 Aug 1669, Nevnt i svigerfarens skifte i Skien, TM (avsl. 8/10) (død) Coldevey, Jørgen Cortsen (I31476)
 
218 17 Feb 1786, Skifte Susemel, Dines Jochumsen (I36448)
 
219 17 Jan 1699, Formynder for søsteren Karen's sønner i sk. etter deres far Normann, Peder Hansen (I31278)
 
220 1701, Bosatt (hos faren) på gården Røsnes, Bø, Vesterålen Rønne, Søren Christensen (I24862)
 
221 1701, Bosatt (hos faren) på gården Røsnes, Bø, Vesterålen Rønne, Christen Christensen (I24863)
 
222 1701, Bosatt i Sydalen, Gimsøy, Vågan, NO Christophersen, Christen (I28262)
 
223 1701, Bosatt på Brakstad, Tjøtta Frantzdatter, Boel (I20181)
 
224 1701, Bosatt som enke på Grytting, Langøya, Hadsel
Datter av Jacob Willumsøn Lind? 
Jacobsdatter, Vibeche (I24910)
 
225 1701: Bodde i Trældal, Lødingen, Evenes, Nordland, Norge Trældal, Amund Pedersen (I34164)
 
226 1701: Tj.dreng Mindenes. Sen. Våg og Hestun Salomonsen, Joen (I20183)
 
227 1703 ans. ved Aalborg Stifts nat. Inf., 1709 Sek.lt., KaptajniSjælland, Lolland og Falsters Dragonreg. Reedtz, Otte Skeel (I18129)
 
228 1703, Fikk s. enke bev. på Trh. rådst. til å være kremmer i Skårvågen
12 Feb 1740, Skifte 
Normann, Karen Hansdatter (I29103)
 
229 1705: Die Oium Sanctorum: blef publice absolveret AnnaJohansDatterToskedall besofvetaf en Soldat: nom: Knud Berjes. Grøsvig Johannesdatter, Anna (I25305)
 
230 1709, Skifte på Sandnes, Alstahaug Nielsen, Absolon (I29072)
 
231 1712 Kadet, s. A. Fænrik og 1713 Sekondløjtnant ved Marinereg.,1715karakt. Kaptajn ved Scholtens gevorb. Inf.-Reg. Krag, Erik Baron Baron (I18094)
 
232 1715 i tjenste på Senja i Troms Borch, Dorthe Jacobsdatter (I22451)
 
233 1716
Overl. borgerl. på Lauvøy til br. Ole 
Walnum, Lars Henrichsen (I22677)
 
234 1718, Samemisjonær i Skjervøy, Troms 1718-1719. Normann, Christopher Johnsen (I32249)
 
235 1720, Drev handelsleie på Nord Arnøy, bosatt i Trondheim (1720/1760)
1740, Eide 1 våg jord i Nord-Arnøy, Gildeskål

For your data base, Kolbjoern:
Jochum was baptized as Jochim, on Nov. 14, 1694 in Rostock-Warnemünde. This part of Rostock has a church. His birth was in the nearby village "Diedrichshagen" (today part of Rostock).
He had many siblings, I show below. For me it still is an open question, whether his brother Jacob had a daughter in Norway (and granddaughter Modesta HEITMAN b.1744). Jacob left Norway very soon, he was a seaman and died in the West Indies.

Thank you and best wishes, Peter
=========================

På fol. 8b 2. kolonne:
Enkemandens (gjeld)

Viidere opgav Hand at være skyldig til Johan Everts i Wardemunde i Tyskland
Foreviiste og Jochum Evers brev i det Tydske Sprog dateret 15 Aug: 1737
ligesaa haver hans broder Hans Susemel at fordre 20 - - med Renter deraf fra 13de Julii 1726 i 12 aar
Herom han liigeleedes anviiste Hans Susemels brev og ankrav af 10de Aug: 1737 fra Diderichshagen
Hans søster Margarethe Susemel
Rente fra 13 juli 1726 i 12 aar

og helt nederst

Anviste liigeleedes Hendes brev hvorudi Hun giør anfordring om Kravet dateret Elmerhorst dend 5 Aug: 1737

# På neste folio 9a 1.kolonne står det nevnt:

For det andet bemelte Hans Stif-Søns beviis til Jacob Susemel dateret Rostok dend 19 julii 1726 paa 56 ½[?] rd. som Jacob Susemel og hans søster Interesserer udi … osv.

# Til sist, fol. 10a øverst i hjørnet. Her er det noe om en stesønn ... hans broder og hans søster, under:

... Joachim Evers udi Wardermunde, Hans Susemel udi Diderichshagen og Margrethe Susemel udi Elmenhorst […?] eendeel anviisninger på Hans Stiffader Joachim Susemel at betales, hvilke Stiffaderen foregiver at hans Broder der og Søster at være til Ham sendt... osv.

Mvh. Knut
============== 
Susemel, Jochum Hansen (I36454)
 
236 1724 Overlot borgerleiet til svigersønnen Hass, Marit Jeremiasdatter (I22134)
 
237 1730, Bosatt på Alteidet, Finnmark, flyttet ca. 1750 til Valen, TR Gamst, Jørgen Sørensen (I20861)
 
238 1733
Overtok Bergens-jekta etter faren 
Hass, Mikkel Ediassen Bye (I22169)
 
239 1734, Bosatt i Astafjord (nevnt i Lenvik tingbok) Borch, Erich Jacobsen (I22453)
 
240 1739 karakt, og 1740 virkl. Kornet ved 3. jydske Kav.-Reg.,1743Sekondløjtnant, 1745 Premierløjtnant ved 3. jydske Kyrasser-Reg.,1753Ritmester ved 3. jydske Kav.-Reg., 1755 karakt. Major,1759Sekondmajor, 1761 karakt. Oberstløjtnant, dimitt. 1764 medOberstKarakt., død 25 May 1768 i Javngyde, hvor Skifte holdtes 24 May1769. Trolle, Palle Christian (I18101)
 
241 1746, Skifte på Sandnes, Alstahaug Andersdatter, Sara (I29073)
 
242 1747, Betalte for sin søsters begravelse Ribe, Else Elisabeth (I22458)
 
243 1747, Bos. i 'Det tyske Fattighus i Bergen' Nagel, Maren Dominicusdatter (I21519)
 
244 1747, Enke, bosatt på Lilleskog, Ibestad, TR Riiber, Anne Cathrine (I22454)
 
245 1748-1792 Ministerialboken fantes i 1788, men manglet når ny prest ankom ca 1792. Det fantes da noen eldre klokkebøker som antagelig senere har gått tapt. Siden giftemålet mellom Jonas og Bereth ikke står nevnt 1792-1803 kan det bety at de giftet seg før 1792. Familie F9919
 
246 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Marte Nilsdatter (I33626)
 
247 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Per Nielsen (I48732)
 
248 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Ragnhild Nielsdatter (I48734)
 
249 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Hørstad, Kirsti Nielsdatter (I48735)
 
250 175
Nils Pedersen Hørstad, Vardal 27.03 1663
x2 Marte Carlsdtr
Barn:
Per
Ragnild
Kirsti
Martte (liten umyndig pike)
Tilstede morbroren Jon Fielou
Gield: Per Nielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans sl. moder. Det samme gjelder søstrene Ragnild og Kirsten. Odelsgods 1/2 hud u/b følger barna i landskyld.
Derefter ble Nils Nilsen utlagt i fosterlønn den innestaaende gjeld hos Per Olsen i Vardal. 
Fjellhaug, Jon Carlsen (I48736)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 197» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Redigert av Kolbjørn Blix. | Retningslinjer for personvern.