Blix Dahle Slektsbase

12 år med slektsgranskning...

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 101 til 150 av 21,766

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 436» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 "tjente i Kristiania 1755" Nikarainen, Anne Johansdatter (I44616)
 
102 "Tore (I) er ættefar til Benkestokk-ætta og til Lagmannsætta på Talgje. Kor han var ifrå og kor han først budde, er ikkje kjent. Han høyrde visseleg til storfolk, sidan sonen vart lagmann" (Forsandboka, gards- og ættesoge band II av Sigleif Engen). Engen kommer med mange henvisninger og vurderinger av andre kilder som f.eks. G. Munthe sine samlinger til Det Norske Folks Sprog og Historie der Munthe skriv om ætta Benkestokk som "skrives til Talge (Talgø i Finnø Prestegjeld i Ryfylke), hvilken Gaard han formodentlig først har kjøpt efter Hr. Olaf Nilssøns Død 1455." Han i sitatet er Tord Benkestokk som er nevnt i "Biskop Øysteins Jordebok". Benkestok, Trond Tordson (I52613)
 
103 "William Moncrieff, eldest son of Sir William of that Ilk, died before his father in 1570, having married Jean, third daughter of Laurence third Lord Oliphant, by whom he appears to have had seven sons and three daughters."

SOURCE: The house of Moncrieff, page 31
http://archive.org/stream/houseofmoncrieff00seto#page/30/mode/2up 
Moncreiff, William younger of that Ilk (I55695)
 
104 # 764 "Monsr Sven Christophersen Normand og Madselle Anna Cathrina Grønbech efter kongelig tillatelse ..."
Står selvfølgelig Even Christophersen Nordmand her..... Jeg kan ikke se at det står noe mer spennende i forbindelse med giftemålet.

1765 den 27de Juli - Skifte forretning efter afgl: Marithe StephensDatter Middelfardt salig Christopher Nordmans
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 18 (3A 0021), 1765-1771, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Med register.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25096/105/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90204360105.jpg
Arvinger:
1. En søn Even Christophersen gift og boende i Waldersund i Hitterens fogderier og Aafiords præstegield, gammel 40 aar
2. En søn Christopher Christophersen gift og boende i Senjens fogderier
3. En søn Johan Christophersen gift og boende her i bÿen
4. En søn Ørge Ørgesen som blev med John Stødt, ? ? død og har efterladt sig en datter Ørgina Middelfart, avlet uden ægteskap med Mette Maria Rud? nu gift med Lars? ? Lÿcke, ....... at for denne datter Örgina Middelfart siges at skal være ansøgt kongl. bevilling efter faderens død at blive døbt som ægte=børn?
5. En datter Mette Margrethe Christophersdatter nu gift med Monsr: Nicolaus Bredo Stabell klokker til hospitalet
6. En datter Anne Christophersdatter gift med præsten Hr Michael Kihldahl i Senjens fogderier i Øyens? præstegield

Sønnen Ørge (Ørgesen) Middelfart (tok åpenbart morens slektsnavn) finner jeg nevnt 2 ganger i rådstueprotokollen:

Nevnt:
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1738-1743, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/31388/280/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90505350658.jpg

Nevnt:
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1743-1754, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/31389/132/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90505360132.jpg
Dette innlegget har blitt redigert av Lars Østensen - SKI: 22 December 2013 - 11:12 
Normann, Johan Christophersen (I30795)
 
105 # 764 "Monsr Sven Christophersen Normand og Madselle Anna Cathrina Grønbech efter kongelig tillatelse ..."
Står selvfølgelig Even Christophersen Nordmand her..... Jeg kan ikke se at det står noe mer spennende i forbindelse med giftemålet.

1765 den 27de Juli - Skifte forretning efter afgl: Marithe StephensDatter Middelfardt salig Christopher Nordmans
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 18 (3A 0021), 1765-1771, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Med register.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25096/105/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90204360105.jpg
Arvinger:
1. En søn Even Christophersen gift og boende i Waldersund i Hitterens fogderier og Aafiords præstegield, gammel 40 aar
2. En søn Christopher Christophersen gift og boende i Senjens fogderier
3. En søn Johan Christophersen gift og boende her i bÿen
4. En søn Ørge Ørgesen som blev med John Stødt, ? ? død og har efterladt sig en datter Ørgina Middelfart, avlet uden ægteskap med Mette Maria Rud? nu gift med Lars? ? Lÿcke, ....... at for denne datter Örgina Middelfart siges at skal være ansøgt kongl. bevilling efter faderens død at blive døbt som ægte=børn?
5. En datter Mette Margrethe Christophersdatter nu gift med Monsr: Nicolaus Bredo Stabell klokker til hospitalet
6. En datter Anne Christophersdatter gift med præsten Hr Michael Kihldahl i Senjens fogderier i Øyens? præstegield

Sønnen Ørge (Ørgesen) Middelfart (tok åpenbart morens slektsnavn) finner jeg nevnt 2 ganger i rådstueprotokollen:

Nevnt:
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1738-1743, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/31388/280/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90505350658.jpg

Nevnt:
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1743-1754, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/31389/132/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90505360132.jpg
Dette innlegget har blitt redigert av Lars Østensen - SKI: 22 December 2013 - 11:12 
And, Mette Maria Christensdatter (I30797)
 
106 #766 Arvinger nr. 4 var jo en veldig viktig opplysning, det fremgår jo ikke av dåpen at hun var utenfor ekteskap:

ørgina margrethe P: ørge ørgensen middelfart qv: methe maria Christensdatter And, post 5
Faddere: Berthe ...., Methe Margrethe Christophersdatter, Gunild Kierstina Ørbech, Christopher Evensøn, Christen Ørbech
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1749, side 44.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-43
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70921660661.jpg

Takk ja, Sven er jo selvfølgelig Even. Har visst litt for mange fingre i dag.
Dette innlegget har blitt redigert av Jørgen M. Steen: 22 December 2013 - 11:10 
Middelfart, Ørgina Margrethe (I30799)
 
107 '''Manntallet i 1701 oppgir for Rafnefiord som omfatter Berg''':
±OpSid: eller Leil: Stand og Vilkor:
Ringe Efne alle Sammen Bestaar i Skyld og gjeld her Nord. Har dog Credit.
Gaardernis eller pladsernis Nafne:
Rafnefiord.

Opsidernis eller Leil: Nafne:

'''Peder Andersen - 64 Aar.
Sønnernis Navne:
Hans Peders: - 23 Aar.
Anders Peders: - 13 Aar.
Ole Peders: - 10 Aar.
Hans Pedersen 38.'''

'''Skiftet etter Peder ble avholdt 10.10.1717''':

±Anno = 1717 Dend = 10: October, vare Kongl: May.tr. Sorenskrifver over Tromsens fogderie Asmus Rosenfeldt, tillige med Hendrich Andersen Balsnes, og Bastian Pedersen Grebstad, udj SkifteforRetning forsamlede paa Berrig udj Balsfiorden, efter dend Nu Sal: Mand Peder Andersen, som der samme steds boede, og Nu for kort tid siden Er bort Jordet. Ved samme forRetning overværende hans efterlatte Hustue, '''Anne Olsdatter''', saavel som og hans efterlevende børn,
Sc: '''Hans Pedersen''' Er gift og boer her paa gaarden;
'''Anders Pedersen''' - 30 aar gl: Er udgift,
'''Olle Peersen''' - 26 aar og ugift,
'''Gule [Gulla] Pedersdatter''', gift med '''Hans Peersen''' her paa gaarden, saa og
'''Maren Pedersdatter''' var gift med '''Hemming Jons: paa Kalleslet''', Er Nu død og
Efterladt sig en datter ved Nafn '''Penelle Hemmingsdatter''', Er u-myndig,
hvilke Alle arfvinger Nu vid forRetningen var her tilstede, Saa og paa dend u-myndiges vejne dedtz fader Hemming Jonsen, som bliver dedtz formynder for hvis det kand tilfalde, og Er da saaledis med deelingsforRetning pahserit, ogforfandtes som følger.
Registering og Vordering.
....
Søebrug
1 gl: Ottring Baad - 1 Dr.
1 Sexrings Baad - 2 Dr.
1 gl: Sexrings Segl - 1 Dr.
....
Bedrager Sig da dend heele boes formue til 108 rdr 1 ord 8 sh.
....
De 2de u-gifte Sønner ho: Anders og Olle, foregaf, at deris andre Søskende, hafde bekommet Hiemmegave af boet, da de giftede Sig, Som alt blev beRegnet til penger, og opløber til dend Summa 17 Dr.
....
Enchen Nyder til sin begravelse udflidning der til 5 Dr. som der til hende Er tillagt.
....
Forskrifte udlæg opløber Sig tilsammens til dend Summa 105 Rd. 5 mark 10 shilling som fra boet afgaaer og bliver saa igien udj Behold 2 Dr. 1 mark 14 shilling, hvor af Enchen tilkommer dend halfue part som Er 1 Dr. 15 shilling ogEr hende derfor tilskrefven ...
....
Saa Er da hermed denne forRetning, til Ende udført hvornest forRetningen udj sterboet henstillis til Vedkommendes Efterretning.
Ellers fornemtis ved Skiftesholdelse, at dend gifte Søn Hans Peersen, som voxen datteren Gulla Pedersdatter, skal udj deris Hiemmegafve bekommet hver 1 Koe meere End Sal: Maren Pedersdatter i saa maade haver faaet, dend og Er ud..nd beRegnet á de 2de u-gifte Sønners her forhen anførde Hiemmegave, Hvorfor som Bemelte deris Sal: Søster dog haver bekommet disforuden Brøllups Gieve, og de u-gifte sønner derimod nu indtet haver faaet, saa har da bemelte Hans Peers: og Gulda Pedersdatter, fra sig at levere hver 1 Koe, eller dets verdj til de 2de .ste bemelte u-gifte Brøder, til Erstatning for deris Brøllups gieve imod de andre deris gifte Søskende.
Dend til fuldkommen Kraft: Tasteris med Hand og Segl.
Datum ut Supra.. 2

--------------------------------------------------------------------------------

Kirkebok Tromsø 1753-78: ±Begravelser med de afdødis Navne og Alder, folio 171.
Landkommisjonens Jordebog fra 1667, Troms fogderie, Helgøe Tingsted, folio 21b. Manntallet i 1701, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, folio 176. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 4, 1713-1750, folio 110. Anders Ole Hauglid:Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 78.

Kilde: http://home.online.no/~kjelhoey/Genealogi/jeanettes/pafn22.htm
Show Less
CITING THIS RECORD
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:3MN4-3TJ : accessed 2017-06-25), entry for Anne Olsdatter /Olesdatter/. 
Olsdatter, Anne (I24688)
 
108 '''Manntallet i 1701 oppgir for Rafnefiord som omfatter Berg''':
±OpSid: eller Leil: Stand og Vilkor:
Ringe Efne alle Sammen Bestaar i Skyld og gjeld her Nord. Har dog Credit.
Gaardernis eller pladsernis Nafne:
Rafnefiord.

Opsidernis eller Leil: Nafne:

'''Peder Andersen - 64 Aar.
Sønnernis Navne:
Hans Peders: - 23 Aar.
Anders Peders: - 13 Aar.
Ole Peders: - 10 Aar.
Hans Pedersen 38.'''

'''Skiftet etter Peder ble avholdt 10.10.1717''':

±Anno = 1717 Dend = 10: October, vare Kongl: May.tr. Sorenskrifver over Tromsens fogderie Asmus Rosenfeldt, tillige med Hendrich Andersen Balsnes, og Bastian Pedersen Grebstad, udj SkifteforRetning forsamlede paa Berrig udj Balsfiorden, efter dend Nu Sal: Mand Peder Andersen, som der samme steds boede, og Nu for kort tid siden Er bort Jordet. Ved samme forRetning overværende hans efterlatte Hustue, '''Anne Olsdatter''', saavel som og hans efterlevende børn,
Sc: '''Hans Pedersen''' Er gift og boer her paa gaarden;
'''Anders Pedersen''' - 30 aar gl: Er udgift,
'''Olle Peersen''' - 26 aar og ugift,
'''Gule [Gulla] Pedersdatter''', gift med '''Hans Peersen''' her paa gaarden, saa og
'''Maren Pedersdatter''' var gift med '''Hemming Jons: paa Kalleslet''', Er Nu død og
Efterladt sig en datter ved Nafn '''Penelle Hemmingsdatter''', Er u-myndig,
hvilke Alle arfvinger Nu vid forRetningen var her tilstede, Saa og paa dend u-myndiges vejne dedtz fader Hemming Jonsen, som bliver dedtz formynder for hvis det kand tilfalde, og Er da saaledis med deelingsforRetning pahserit, ogforfandtes som følger.
Registering og Vordering.
....
Søebrug
1 gl: Ottring Baad - 1 Dr.
1 Sexrings Baad - 2 Dr.
1 gl: Sexrings Segl - 1 Dr.
....
Bedrager Sig da dend heele boes formue til 108 rdr 1 ord 8 sh.
....
De 2de u-gifte Sønner ho: Anders og Olle, foregaf, at deris andre Søskende, hafde bekommet Hiemmegave af boet, da de giftede Sig, Som alt blev beRegnet til penger, og opløber til dend Summa 17 Dr.
....
Enchen Nyder til sin begravelse udflidning der til 5 Dr. som der til hende Er tillagt.
....
Forskrifte udlæg opløber Sig tilsammens til dend Summa 105 Rd. 5 mark 10 shilling som fra boet afgaaer og bliver saa igien udj Behold 2 Dr. 1 mark 14 shilling, hvor af Enchen tilkommer dend halfue part som Er 1 Dr. 15 shilling ogEr hende derfor tilskrefven ...
....
Saa Er da hermed denne forRetning, til Ende udført hvornest forRetningen udj sterboet henstillis til Vedkommendes Efterretning.
Ellers fornemtis ved Skiftesholdelse, at dend gifte Søn Hans Peersen, som voxen datteren Gulla Pedersdatter, skal udj deris Hiemmegafve bekommet hver 1 Koe meere End Sal: Maren Pedersdatter i saa maade haver faaet, dend og Er ud..nd beRegnet á de 2de u-gifte Sønners her forhen anførde Hiemmegave, Hvorfor som Bemelte deris Sal: Søster dog haver bekommet disforuden Brøllups Gieve, og de u-gifte sønner derimod nu indtet haver faaet, saa har da bemelte Hans Peers: og Gulda Pedersdatter, fra sig at levere hver 1 Koe, eller dets verdj til de 2de .ste bemelte u-gifte Brøder, til Erstatning for deris Brøllups gieve imod de andre deris gifte Søskende.
Dend til fuldkommen Kraft: Tasteris med Hand og Segl.
Datum ut Supra.. 2

--------------------------------------------------------------------------------

Kirkebok Tromsø 1753-78: ±Begravelser med de afdødis Navne og Alder, folio 171.
Landkommisjonens Jordebog fra 1667, Troms fogderie, Helgøe Tingsted, folio 21b. Manntallet i 1701, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, folio 176. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 4, 1713-1750, folio 110. Anders Ole Hauglid:Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 78.

Kilde: http://home.online.no/~kjelhoey/Genealogi/jeanettes/pafn22.htm
Show Less
CITING THIS RECORD
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "Pedigree Resource File," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:3MN4-3TJ : accessed 2017-06-25), entry for Anne Olsdatter /Olesdatter/. 
Berg, Peder Andersen (I8458)
 
109 'Dirich Friis på Hollenderstredet' Friis, Didrik Ulfartsen (I13753)
 
110 'Grote Johan'
Bos. Krummendick, Itzehoe, Schlesw-Holst 
Krummedige, Johan (I37474)
 
111 'Hustru Magdalene' i Hollenderbodene, Bergen Thomasdatter, Magdalene (I13754)
 
112 'Ved den søndre Siide af Indgangen til Choret, staaer et Epithafium som Karen. Anders Helkandts, har ladet sætte, over sine Forældre og Børn (Søskende)'Denne teksten er fremdeles tilgjengelig men nu som en del av altertavla i Leksvik kirke som hadde overtatt omrammingen. Selve tavlen befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim'Denne Taffle Haffuer Er: Qinde Karen Anders Helkandts Ladit Opsætte Gud til Ære Kierken Til Prydelse Och Hendis S. Forældre Och Søsgende Som Her er Begraffuet Til Ihukommelse'

https://forum.arkivverket.no/topic/112490-26861-vedr-ludvig-munk-munk-anne-og-deres-datter-anne-ludvigsdatter/

Artikkel i Genealogen 1/2003 'Et epitafium i Melhus kirke og slekten Lindved i Norge'Gerhardt Schønning besøkte Melhus kirke på 1770-tallet og han skriver i sin beretning:'Ved den søndre Siide af Indgangen til Choret, staaer et Epithafium som Karen. Anders Helkandts, har ladet sætte, over sine Forældre og Børn (Søskende)'Denne teksten er fremdeles tilgjengelig men nu som en del av altertavla i Leksvik kirke som hadde overtatt omrammingen. Selve tavlen befinner seg på Vitenskapsmuseet i TrondheimKaren Hansdatter


Fra http://nose.dk/Norge/hellekande.html
Født 14 sep. 1590, Øye i Melhus, Gauldal
Død før 14 nov. 1679.
     Datter af Hans Lauritssøn og Anne Ludvigsdatter.
     Var hjemmeboende hos sine foreldre til 1609.
     Hun døde hos sin eldste datter Anne.
     I Skiftet etter Thomas Hammond og hustru Elisabeth Sommerschield 28. aug. 1682 er opplyst at sl. Per Hellekandes sønn Henrich krevde sin og søskends farmors (~ Karen Hansdatter) arv 39 Rdlr.
     Melhuus Hoved-Kirke (tæt ved Melhuus Prestegaard). - Ved den søndre Siide af Indgangen til Choret, staar et Epitaphium, som Karen, Anders Helkandts, har ladet sætte, over sine Forældre og Børn. ? EKSISTERER DETTE ENNU ? - FINDES DER ET FOTO ? TEGNING ?
     Skifte 14 nov. 1679, Trondhjem.: Skifte oppgjøret etter hennes så slik ut: 1874 - 1240 Rdlr., derav 1/4 i brøstfeldig sjøbrygge med boder, to løkker, to bytomter, reperbane, Selsbakk gård med 13 kuer m.v. og Hellekandseter med fire karussdammer solgt med forkjøpsrett Henrik Hornemann, gårdparter, portretter (ikke navngitt), intet sølv..

[Gift 1° 1609 med Christopher (? Larsen Paasche ?) (d. 1615); Gift 2° 1617 med Peder Halkjeldsen (d. 1620); Gift 3° 2 jan. 1625 med Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) (12 mai 1599 - 17 okt. 1662)] 
Øye, Karen Hansdatter (I51647)
 
113 (Cherstin Olofsdotter) Vigsel mellan 1662 och 1664 i Jukkasjärvi f.s.. Möjligen barnfödd i Piteå lfs. och möjligen dotter till gruvarbetaren vid Svappavaara bruk Olof Nilsson i Piteå d. 1706 i Svappavaara, Jukkasjärvi

https://www.geni.com/people/Kerstin-Olofsdotter/6000000002650294255 
Olofsdotter, Kerstin (I42712)
 
114 (Delefogd) Fogd Hals Herred 1614- (Birkef. 1609-13), kronens foged i Hals Birk Schelwig, Niels Jensen (I43791)
 
115 (f. Pajari Olof Joensson Olof Jönsson) f. omkring 1485 i Helsingbyn nuv. Kainuunkylä, Ylitornio d. mellan 1550 och 1554 (mtl) Husbonde på den gård som senare kom att kallas Olkkuri i Kainuunkylä (Helsingbyn) 1539-1549.
Olof omnämns första gången i bågskattelängen för Västerbotten år 1539, den första skatteländ som upprättats för Tornedalen. I jordeboken för 1543 skattade ”Olaff Iönson” i ”Helsingebijn” 112 penningar för 3 spannland åker och 16 lass äng, vilket gjorde hans gård till den största i byn och avsevärt större än medeltalet för gårdar i Övertorneå. Han kunde dock inte på långa vägar mäta sig med de rikaste birkarlarna, som Olof Anundsson (Tulkki) i Armassaari eller Henrik Larsson (Oravainen), vilka samma år skattade 408, respektive 448 penningar för sina gårdar.
Olof Joensson var husbonde på den gård som senare (antagligen efter honom) kom att kallas Olkkuri han återfinns i längderna som husbonde fram till 1553, men hans söner är upptagna i längderna sedan 1551, varför han kanske hade avlidit redan då . Troligen bestod den odelade Olkkruigården av de senare gårdarna Olkkuri, Lovikka, Tyni, Kannala och Kuurunen, vilkas gårdstomter ännu ligger i fil efter varanda vid älven.
Troligen var Olof Joensson birkarl; det kan förvisso inte bevisas, då de första birkarlslängderna är från 1553 och Olof vid denna tid sannolikt redan var död, men då hans två söner innehade birkarlsrättigheter, bör även Olof ha varit birkarl.
Kuoksu var sannolikt hans fisketräsk. Boken Birkarlen Olof Joensson (Olkurri) i Kainuunkylä, av Erik Johansson Kuoksu. tar upp ättlingar till Olof Joensson. 
Olkkuri (Pajari), Olof Joensson (I58589)
 
116 (II) OLE INGEBRIGTSEN (br. -1810-1847) f. ca. 1779, d. 1853, g.m. Elisabeth Axelsdatter, d. 1826. Kjente barn: Jens, i live 1826.

Ole var oppsitter på Ankenes før 1810, da han i innrulleringsmanntallet det året alt var nevnt som sådan, samt beskrevet som fattig. I samme manntallet 1824/25, og ennå ved skiftet etter kona 1826, var Ole oppsitter her. 1824/25 var han fattig.

1810 hadde Ole drengen Axel Amundsen, f. ca. 1796, hos seg senere gift med Johanna Tronsdatter, og paret bodde 1865 og 1875 på Mikkeljord av Tjelle i Ballangen, de siste årene som føderaadsfolk. 1820 bodde drengene Kristen Mortensen, f. ca. 1804

, fra Håkvik store, sønn av Morten Jakobsen og Maren Mikkelsdatter her, og Nils Larsen, f. ca. 1809.

Muligens var Ole oppsitter på bruket her ennå 1843, for i skiftet etter broren Jokum det året er Ole nevnt bosatt på Ankenes. Ifølge Torleiv Larssen døde han som fattiglem på Skjomnes. 
Ingebrigtsen, Ole (I27829)
 
117 (Lille) Niels Nielsen Munk, III (Vinranke)

www: finnholbek.dk
Død: eft. 1401
Far : Niels Nielsen Munk (Vinranke), d. eft. 1386
Mor : N.N.
Boede: Havbro sogn, Ålborg amt
Familie: N.N.

Gunde Nielsen Munk (Vinranke), d. eft. 1468
Søren Nielsen Munk (Vinranke), d. eft. 1454
Notater

*mon identisk med den 1401 nævnte Lille Niels Munk i Havbro (Aars H.)? Se nedenstående ->>>
Niels Nielsen Lille Munk - beseglede 1391 et Vidne i Gislum Herredsthing, sammen med Johannes og Christiern Nielsen (Munk) og fører et delt Skjold, hvis l. Felt er 3 Gange tværdelt, men i 2. Felt to over hinanden stillede Roser, hører maaske alligevel til Vinranke-Munk'ernes Slægt, thi 1394 besegler han atter sammen med disse Brødre et Vidne af Aars Herredsthing og 1401 paa Gislum og Rinds Herredsthing, og skrives da Lille Munk af Havbro, hvilken Gaard ellers tilhørte hin Slægt. [2]
Kilder

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:304.
Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:325. 
Munk, Niels Nielsen III (I17081)
 
118 (Lodwika Nils Nilsson, Lodwijk Nils Nilsson) Efter faderns död blev han husbonde på nybygget Lovikka (i mtl 1660 till efter 1690). Han var ensam husbonde där fram till 1680-talet, då hans yngre bröder dyker upp i mantalslängderna. År 1684 kallades Nils Lodwika, brodern Olof, samt bröderna Mickel och Lasu Lars Larsson i Junosuando till tinget i Jukkasjärvi, sedan de gjort intrång på marker tillhöriga nybyggaren Mickel Henriksson (Mikkonheikki) i Parakka, och samerna Jöns Mickelsson, Joen Joensson och Jöns Henriksson, alla bosatta i Siggevaara. Nybyggarna hade jagat ekorrar och fåglar, och orsakat markägarna stora skador. Men de anklagade dök inte upp till tinget, varför de fick böta. I mtl 1660-1690, 1697-1698. (Erik Johansson Kuoksu)
Links
http://johannaocherik.se/erik/p3bca0a0a.html
http://www.algonet.se/~mecotek/hallak/sida0/h_____cc.htm 
Lodvik, Nils Nilsson (I58604)
 
119 (Medical):

Smed

Ifb FT1865 for Vestre Toten, Oppland, Norge bor Christian og Maria på Smedstuen i Vestre Toten sammen med Carl og Clara

Protokoll: Toten A6
Side: 375b
År: 1792
Nr: 244
Kirke: !!
Født dato: 01.12.1792
Døpt dato: 09.12.1792
Døpt kirkedag: 2. SØND. I ADVENT
Ekte/uekte: E
Introduksjon side: 375b
Introduksjonsdato: 17.02.1793
Introduksjon kirkedag: 1. SØNDAG I FASTE

Rolle Sivilstand Stilling/
yrke Fornavn Afternavn Bosted Kjønn Døpt
Barn CHRISTIAN NARUM* M 09.12.1792
Far NIELS POVELSEN NARUM M
Mor MARTE OLS DR. NARUM K
Fadder HALVOR PRÆSTERUD M
Fadder MARTE PRÆSTERUD K
Fadder PERNILLE NARUM K
Fadder HALVOR NARUM M
Fadder PAUL NARUM M 
Nielsen, Christian (I37832)
 
120 (Nevnt - 1545 - 1560 -)

http://www.slektshistorielaget.no/Slekter_paa_garder_i_Vardal_og_Redalen_15des2008.pdf 
Markeng, Gudbrand Sigurdsen (I43973)
 
121 (Olkkuri Ludvig Joensson, Ludvig Joensson, Ludvig Jönsson)
Husbonde på Lovikka gård i Kainuunkylä 1596-1622 (mtl.). Han övertog den del av faderns gård, som efter honom, kom att kallas Lovikka. Namnet Lovikka har genom tiderna fått olika förklaringar, men det kan inte råda någon tvekan om att detta hemmans-, by- och släktnamn kommer av namnet Ludvig, som i Finland vid 1500-talets slut skrevs bl.a. "Louika" och "Lodvika". Lovikka gård var på 1/3 mantal, vilket senare omlades till 3/8 mantal. År 1613 betalade "Lodwich Jönsson" 3 daler i Älvsborgs lösen, och 1620 var gårdens djurbesättning 1 häst, 1 tjur, 7 kor, 1 kviga och 7 får. Gården var efter tornedalska förhållanden ganska medelmåttig, men hästen var en statussymbol, som långt ifrån alla hade råd att unna sig.
Links
http://www.algonet.se/~mecotek/hallak/sida0/h_____cf.htm
http://johannaocherik.se/erik/p873ed494.html 
Olkkuri, Ludvig Joensson (I58585)
 
122 (Upplandaätten)
https://www.geni.com/people/Tyrgils-Johansson-Upplandaätten/6000000006194341502 
Johansson, Tyrgils (I45384)
 
123 * År 1684:*Hustru Margeta i Narken (Bör vara Ivar Mattssons änka, dömdes pliktig att betala Jock Michelsson i Köngis 30 daler kopparmynt ett förallt av hans hustrus hos henne innestående arv* Jock Michelssons hustru var dotter till Matts Mattsson Finne).GID: 1996.19.2800
* Margareta Ivarsdotter Blev högst 72 år. Född: 1618 Torakonkorvia, Torneå (BD) 1) Död: 1690 Över Karlix
* Barn med Ivar Matsson (1630 - 1669)
* Ivar Ivarsson (1650 - 1733)
* Jöns Ivarsson (1664 - 1710)
* Per Ivarsson (1669 - 1737)
År 1684:”Hustru Margeta i Narken (Bör vara Ivar Mattssons änka, dömdes pliktig att betala Jock Michelsson i Köngis 30 daler kopparmynt ett för allt av hans hustrus hos henne innestående arv” Jock Michelssons hustru var dotter till Matts Mattsson Finne).GID: 1996.19.2800

Torakonkorva

Narken

https://genvagar.nu/show.asp?PersonId=461048
Förekommer även med efternamnet Ivarsdotter År 1684: ”Hustru Margeta i Narken (Bör vara Ivar Mattssons änka, dömdes pliktig att betala Jock Michelsson i Köngis 30 daler kopparmynt ett för allt av hans hustrus hos henne innestående arv” Jock Michelssons hustru var dotter till Matts Mattsson Finne). 
Andersdotter, Margareta (I58574)
 
124 ** Kjerstad. Vefsn/1778
8468 Maren Andersdatter K Hovedperson Tidl. gift med Peder
Larsen, Granås.
8469 Ole Pedersen M Ektefelle
8470 Brynel Pedersdatter K Gift Datter Jacob Olsen, Øvre Fles
Dpt. 1737 på Granås
8471 Anna Pedersdatter K Død Datter Gift med Lars Larsen,
Furunes
8472 Peder Larsen M 10 Barn av Anna
8473 Nils Andreas Larsen M 7 Barn av Anna
8474 Lars Larsen M 3 Barn av Anna
8475 Maren Larsdatter K 14 Barn av Anna
8476 Christiana K 5 Barn av Anna
Larsdatter
8477 Ingeborg K Enke Datter Peder Erichsen, Kierstad
Pedersdatter
8478 Peternelle Olsdatter K Gift 28 Datter Ole Pedersen, Skoug
8479 Marith Olsdatter K Gift Datter Ole Sørensen, Kierstad 
Andersdatter, Maren (I34733)
 
125 ** Rossvold Vefsn/1802
15621 Barbro Pedersdatter K Hovedperson
15622 Arent Sørensen M Sønn Rusvold. Det er ogsaa nevnt
en Ingebrigt Sørensen i skifte som,
men han er kun som formynder.
15623 Ole Sørensen M Død Sønn
15624 Ole Olsen M 19 Barn av Ole
15625 Peder Olsen M 16 Barn av Ole Formynder farbror
Arent Sørensen.
15626 Søren Olsen M 13 Barn av Ole Formynder farbror
Ingebrigt Sørensen, Nordaas.
15627 Anders Olsen M 11 Barn av Ole Formynder farbror
Arent Sørensen, Rusvold.
15628 Anna Olsdatter K Gift Barn av Ole Bendigt Ingebrigtsen,
Fles
15629 Barbro Olsdatter K 7 Barn av Ole Formynder Anders
Andersen, Øvre Fles. 
Peersdatter, Barbro (I34584)
 
126 ** Vik Brønnøy/1719
16013 Christen Povelsen M Hovedperson
16014 Torger Povelsen M Bror. Kylsøen.
16015 Kirsten Nielsdatter K Brordatter Løgnes i Tjøtta.
Formynder Vernich Olsen, Løgnes. 
Povelsen, Christen (I25617)
 
127 ** Vik Brønnøy/1719
16013 Christen Povelsen M Hovedperson
16014 Torger Povelsen M Bror. Kylsøen.
16015 Kirsten Nielsdatter K Brordatter Løgnes i Tjøtta.
Formynder Vernich Olsen, Løgnes. 
Povelsen, Niels (I25618)
 
128 , bnr 3, nevnes først i slutten av 1700-tallet. Det er muligens gårdens første rydningsmann som nevnes i 1789, nemlig Willom Povelsen fra Stønnesbotn, gift med Synøve Andersdatter fra Kattfjord. De bosatte seg på plassen og hadde barna Anders f. 1790, og Karen f. 1792. Willom Povelsen omkom i et snøskred 28. april 1773, 34 år gammel. Synøve giftet seg igjen i 1796 med ungkar Anders Gudmundsen fra Bjarkøy. De fikk i sitt ekteskap tre eller fire barn. Anders og Synøve døde nesten samtidig. Han den 7. og hun den 18. juli 1807, mellom 50 og 60 år gamle. Det er helst trolig at gården har sitt nåværende navn etter denne Synøve Andersdatter eller en annen rydningskone. Ingen av Synøves barn ble på plassen. Andreas, den elldste sønnen, bosatte seg i Bogen, og etter han er det en stor etterslekt." Kilde: s 86 http://lenvik-museum.no/meny5/Digitaleboeker/Kulturbilder_fra_gamle_Hillesoey_bind_II_031208.pdf Ps Kan være noe unøyaktighet i denne kilden. Willum og Synøve er far til Povel. Andersdatter, Synøve (I29916)
 
129 - Endre Sollem 32
qvind. Beret 42
b Olle 4
Joen 1
tienestefolch Sifuer 20 
Solem, Endre Paulsson (I14333)
 
130 --- Lars Kindem: Vossaboki 4, side 434 ---
Namnet vert i 1695 skrive Fennisteigen. Det vert no sagt Fìnnésteijén2; han búr í, è ór Fìnnésteijè, ska í Fìnnésteigén (eller aot Finnesteijè). Namnet er samansett av gardsnamnet Finne (nr. 43) og teig m.
Finnesteigen er i matrikkelen 1723 ført upp med 12 mark i skyld og ein brukar. Bøndene på Finne var eigarar. Garden var tungbrukt, hadde medels jord og ikkje skog eller fiske. Skyldi var likeins 1838 og vart då umskrivi til 1 dalar. Der var turvande vedaskog og litt fureskog. Samanlikningstalet var 150. I matrikkelen 1865 er ført upp 8 mål åker, 21/3 mål dyrka eng, 6 mål god, 4 mål medels natureng og 14 mål skrapebø. Ikkje noko høvde til dyrking. Ring hamnegang, skog til husbruk og ved kunde seljast for 5 spd. årleg. Garden var lettbrukt, utsett for jordskred og dyrka betre enn vanleg. I 1918 var der 9,7 mål åker, 10,9 mål kunsteng og 8,3 mål natureng.
Der budde 3 menneske i 1801, 9 i 1865 og 14 i 1920.
Fødnad og avling (i tunnor) på Finnesteigen.
 
Hestar
Storfe
Småfe
Korn
Potetor
1723
 
 
6
 
6
 
4
 
 
 
1865
1
 
8
 
19
 
16
½
21
 
1918
2
 
7
 
30
 
 
 
 
 
Fødnaden i 1657 er førd saman med Finne.
Finnesteigen har alltid vore einbølt gard. Einar var leiglending i 1691 og Klas Miltzow åtte garden som hadde 12 mark i skyld. Kirsten Miltzow var eigar i 1695, og Sjur Olavson var brukar då og i 1701. Laurits Basteson bygsla garden i 1707. Han var g. 1. m. Eli Tormodsdr., 2. 1718 m. Marta Godvinsdr. Tvinno og fekk med Eli dotteri Anngjerd f. 1712. Ivar Torgeirson Ullestad kjøpte 1734 garden av Joakim Friele i Bergen for 40 rd. Ivar selde att 1735 til Olav Åmundson. Han var truleg son til Åmund Olavson Finne, som i 1687 saman med andre soldatar frå Voss var inkvartert på Hadeland. Ivar var g. m. Marta Olavsdr. Olav kjøpte 1759 løysningsretten til Finnesteigen for 63 rd. som G. Marselis hadde ått. Olav døydde 1767,
--- side 435 ---
65 år gl. og Marta 1788, 90 år gl. Dei hadde fire born: Olav g. 1754 m. Ragnhild Olavsdr. Himle, Hallkatla, g. 1760 m. Lars Knutson Haugo, Brita, g. 1766 m. Lars Mattisson Lekve og Anna g. 1783 etter kongelegt løyve med Lars Andersson Svelgane. På skifte 1768 var garden verdsett 150 rd.
Lars Mattisson fekk garden i 1768. Det er fortalt at han og Marta var trulova i 10 år, og han hadde i den tid for det meste vore i garnisonen i Danmark. Lars døydde 1816, 83 år gl. og Brita 1826, 92½ år gl. Dei hadde fire born: Kolbein 
Mathiasen, Lars (I6196)
 
131 .... ladet indstefne Giert Christensen Huseby for begangen leiermaalmed sin halfsøster Alhed Mathiasdatter ibid, som og tillige med varindkaldet. Gert Christensen mødte for retten og tilstod at være lofligstevnet, mens Alhed Mathiasdatter kunde ei møde, for... hendes ? udihendes barnefødsel. Sagen opsadtes til neste ting....

Saken fortsetter:
Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålensorenskriveri, Tingbok 1A 03 , 1737-1748, oppb: Statsarkivet iTrondheim.
Merknader: Med tingregister.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31302/5/
Permanent bildelenke:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090429310005.jpg

Monsr Mentz Blix møter i retten for dem...
I lige maade blef Alhed Mathiesdatter tilspurt om hun hafdeaflet barnmed sin moders halfbroder Gert Christensen.... Hun fødte barnet paafogdegaarden Wennie ... i July ved sankt Hans dags tider, som ble døbtav Hr Hans Borch.... og kaldet Hans.
Mao så het sønnen Hans Gjertsen
Dertil de spørrede de hafde ei ? eller andet end de gick og stod udi,da de havde begge tient og ? hos deres gamle fader Christen Rasmussen,som hafder en over 30 aar sengeliggende hustru...
De blef og begge tilspurt hvor gamle de var. Da svarede GertChristensen i det 30 aar og Alhed Margrethe, 25 aar.

Dommen:
Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålensorenskriveri, Tingbok 1A 03 , 1737-1748, oppb: Statsarkivet iTrondheim.
Merknader: Med tingregister.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31302/7/
Permanent bildelenke:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090429310007.jpg 
Mathiasdatter, Alhed Margrethe (I22640)
 
132 .... ladet indstefne Giert Christensen Huseby for begangen leiermaalmed sin halfsøster Alhed Mathiasdatter ibid, som og tillige med varindkaldet. Gert Christensen mødte for retten og tilstod at være lofligstevnet, mens Alhed Mathiasdatter kunde ei møde, for... hendes ? udihendes barnefødsel. Sagen opsadtes til neste ting....

Saken fortsetter:
Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålensorenskriveri, Tingbok 1A 03 , 1737-1748, oppb: Statsarkivet iTrondheim.
Merknader: Med tingregister.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31302/5/
Permanent bildelenke:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090429310005.jpg

Monsr Mentz Blix møter i retten for dem...
I lige maade blef Alhed Mathiesdatter tilspurt om hun hafdeaflet barnmed sin moders halfbroder Gert Christensen.... Hun fødte barnet paafogdegaarden Wennie ... i July ved sankt Hans dags tider, som ble døbtav Hr Hans Borch.... og kaldet Hans.
Mao så het sønnen Hans Gjertsen
Dertil de spørrede de hafde ei ? eller andet end de gick og stod udi,da de havde begge tient og ? hos deres gamle fader Christen Rasmussen,som hafder en over 30 aar sengeliggende hustru...
De blef og begge tilspurt hvor gamle de var. Da svarede GertChristensen i det 30 aar og Alhed Margrethe, 25 aar. 
Huseby, Gierdt Christensen (I22643)
 
133 .Kom med Erik Leganger fra Melhus Møller, Anna Pedersdatter (I26162)
 
134 .nr. Rolle Stilling og stand Navn Alder/født Fødested Bosted
1 barn Oliane 28.01.1857 Hammerstadeie i Vigen*
2 far Hmd. Johannes Larsen Hammerstadeie i Vigen
3 mor Maria Pedersdr. Hammerstadeie i Vigen
4 fadder Ole Bollum
5 fadder Ole Bollums Kone Hellene Bollum
6 fadder Christian Hammerstad
7 fadder Simon Hammerstad
8 fadder Christine Taraldrud
http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000000200277 
Johannesdatter, Oliane (I38368)
 
135 001 01 Nikolai Nilssen 1867 Østre Toten herred* Hf g Husmand m jord. Bådmand på "Thor" f
002 01 Nikoline Johannesdtr. 1862 Østre Toten herred* Hm g Husm. kone. Husl. arbeide b
003 01 Petronille Nikolaisdtr. 1889 Østre Toten herred* D ug b
004 01 Marius Nikolaisen 1891 Østre Toten herred* S ug b
005 01 Jørgen Nikolaisen 1895 Østre Toten herred* S ug b
006 01 Nanna Nikolaisen 1898 Østre Toten herred* D ug b
007 01 Johannes Larssen 1824 Østre Toten herred* Hms. fader e Inderst. Husflids arbeide i træ Lidt fattigunderstøttet b
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037091007933 
Årsbyengen, Nanna Nikolaisdatter (I35973)
 
136 001 01 Anders Amundsen 70 Huusbonde Givt 3die gang Bonde nybygger i i selfjeldet, uden agerjord
002 01 Karen Henricsdatter 38 Hans kone Givt 1ste gang
003 01 Amund Andersen 8 Deres børn
004 01 Lars Andersen 4 Deres børn
005 01 Ranni Andersdatter 5 Deres børn
006 01 Ingeborg Andersdatter 1 Deres børn
Folketelling 1801 for 1727P Beitstad prestegjeld
Amund Andersen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058458002009 
Andersdatter, Ingeborg (I35361)
 
137 001 01 Anfin Johannesen 1841 Sogndals Præstegjeld hf g Husmand med J %Jordbruger% og Fisker b
002 01 Hanna Johannesdatter 1828 Buksenæs Kone g b
003 01 Anna Anfinsdatter 1869 Buksenæs d b
004 01 Amalie Anfinsdatter 1857 Buksenæs d Hjælper Forældrene b
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052435001299 
Johannesen, Anfin (I43124)
 
138 001 01 Erik Johannesen 42 Buksnæs hf g Leilending Gaardbrg. Fisker
002 01 Synve Pedersdatter 62 Buksnæs Hans Kone g
003 01 Andrine Pettersdatter 14 Flakstad Deres Fostedatter ug
Folketelling 1865 for 1860P Buksnes prestegjeld, Vik
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038379001221

Vik i Buksnes i 1874

År Dato
403 1826 15.09.1826
Rolle Befenamn Afternamn Kjønn Bustad Alder
1207 Vaksinert Erik Andreas M Himmelstein 4
1208 Far Johannes Persen
1209 Vaksinatør Willum Titgen

rot. ref. Side Lp.nr. År
155 Kommunikantprotokoll 111 8 1840
Rolle Befenamn Afternamn Kjønn Bustad
200 Konfirmant Erich Andreas Johannesen m Himmelsteen
201 Far Johannes Pedersen Himmelsen

Name Erik Andreas Brun Johannesen
Birth Date 1823
Birthplace Himmelsteen
Age 42
Spouse's Name Synnøve Pedersdotter
Spouse's Birth Date 1803
Spouse's Birthplace Voie
Spouse's Age 62
Event Date 15 Sep 1865
Event Place Buksnes, Nordland, Norway
Father's Name Johannes Persen
Spouse's Father's Name Peder Sørensen
Marital Status Single
Spouse's Marital Status Single 
Johannesen, Erik Andreas Brun (I43081)
 
139 001 01 Johan Christensen 60 Buksnæs Præsteg. hf g Gaardbruger Selveier Fisker
002 01 Malene Johansdatter 63 Buksnæs Præsteg. Hans Kone g
003 01 Christen Johansen 20 Buksnæs Præsteg. Deres Søn ug Hjælper Faderen med Gaarsbr. og Fiskeriet
004 01 Edevarth Johansen 18 Buksnæs Præsteg. Deres Søn ug
005 01 Haagen Johansen 16 Buksnæs Præsteg. Deres Søn ug
006 01 Elen Johansdatter 31 Buksnæs Præsteg. Deres Datter ug
007 01 Ane Johansdatter 23 Buksnæs Præsteg. Deres Datter ug
008 01 Amalia Antonsdatter 9 Buksnæs Præsteg. Fosterdtr ug
Folketelling 1865 for 1860P Buksnes prestegjeld, Hag nedre
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038379002128 
Johansen, Edvard (I43119)
 
140 001 01 Johannes Larsen 60 Mand Begge i første ægteskab Beboer er rydningsplads
002 01 Margrethe Olafsdatter 54 Hans kone Begge i første ægteskab
003 01 Ole Johannissen 29 Deres børn Ugift
004 01 Britha Johannisdatter 24 Deres børn
005 01 Samuel Johannissen 17 Deres børn
006 01 Katrina Johannisdatter 14 Deres børn
007 01 Maria Johannisdatter 8 Deres børn
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058499000228

Skal iflg kirkeboka i Lenvik være Kven. Hans sønn, Samuel titteleres som “uconfirmeret Quendreng” ifm fødselen av sin uekte datter Berith i 1805.

Johannes Larsen opplyses i Militærer ruller i 1801 å være født i Sverige og at han er 60 år. Sønnen Lars Johannesen finnes ikke verken i folketelling 1801 eller Militære ruller 1801.

I Militærer ruller 1804 er alderen på Johannes 63 år og nå finnes sønnen Lars Johannesen på samme gården. Han opplyses å være født i Sverige og at han er 34 år.


FT 1801. Beboer av rydningsplads Liinberget i Lenvik
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058499000228

Folketelling 1801 for 1931P Lenvik prestegjeld : https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058499000227

Pajala Husförhör 1772-1802 - No 5 Lovikka
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/H0000387_00045
Pajala Husförhör 1772-1802 No 5 Kangos
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/H0000387_00051

Sannsynligvis den Johannes Larsen som døpes i Pajala i februar 1747:
BILDID
C0034989_00015
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034989_00015
KÄLLHÄNVISNING
Pajala kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010153/C/1 (1743-1763), bildid: C0034989_00015, sida 8

Begravelsen i lenvik i 1812: https://www.digitalarkivet.no/kb20070606610447
Rydningsmand på Lindberget 
Pellikka, Johannes Larsson (I10970)
 
141 001 01 Ole Gulbrandsen 49 Huusbonde 1 g. givt Grdbruger
002 01 Kari Knudsdatter 60 Hans kone 1 g. givt
003 01 Marit Gulbrandsdatter 33 Hans søster Ugivt men besvangret
004 01 Embret Toresen 4 Sidstm. barn Ugivt
005 01 Peder Jørgensen 7 Hendes uægte barn
006 01 Ingeborg Olsdatter 73 Huusb. moder 1 g. enke Ophold hos sønnen
007 01 Ole Xstophersen 15 Tjenestedræng Ugivt
Folketelling 1801 for 0437P Tynset prestegjeld
Faaset
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058248001144 
Lian, Ole Gulbrandsen (I43021)
 
142 001 01 Ole Iversen 26 Huusbonde Begge i første ægteskab Bonde og gaardbruger, samt corporal
002 01 Elen Ingebrigtsdatter 27 Hans kone Begge i første ægteskab
003 01 Ingebrigt Olsen 2 Deres søn
004 01 Ane Olsdatter 25 Tjenestepige Ugivt
005 01 Ingebrigt Olsen 60 Huusbondens sviger forældre Begge i første ægteskab Har levebrød af gaarden
006 01 Karen Pedersdatter 69 Huusbondens sviger forældre Begge i første ægteskab Har levebrød af gaarden

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058463000435

https://www.digitalarkivet.no/kb20070928640116 
Gansmoe, Ingebrigt Olsen (I37716)
 
143 001 01 Ole Iversen 26 Huusbonde Begge i første ægteskab Bonde og gaardbruger, samt corporal
002 01 Elen Ingebrigtsdatter 27 Hans kone Begge i første ægteskab
003 01 Ingebrigt Olsen 2 Deres søn
004 01 Ane Olsdatter 25 Tjenestepige Ugivt
005 01 Ingebrigt Olsen 60 Huusbondens sviger forældre Begge i første ægteskab Har levebrød af gaarden
006 01 Karen Pedersdatter 69 Huusbondens sviger forældre Begge i første ægteskab Har levebrød af gaarden

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058463000435

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Overhalla, Ministerialbok nr. 764A05 (1799-1816), Kronologisk liste 1812, side 374-375.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16461&idx_id=16461&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070928640290.jpg

Sergeant Ole Iversen Gansmoe, omkomet i Namsem 
Gansmoe, Ole Iversen (I58082)
 
144 008 03 Peder Rasmusen 56 Mand Givt 1.g. Bonde lever af gaardsbrug og fiskerie
009 03 Johanna Didrichsdatter 56 Hustrue Givt 1.g.
010 03 Johannes Pedersen 26 Søn Ugivt
011 03 Rasmus Pedersen 11 Søn Ugivt
012 03 Elisabet Lucia Pedersdatter 17 Datter Ugivt
Folketelling 1801 for 1860P Buksnes prestegjeld, Himmelsteen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058483001083

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Borge, Ministerialbok nr. 880A05 (1844-1868), Døde og begravede 1846, side 245.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2635&idx_id=2635&uid=ny&idx_side=-251
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420020487.jpg
Hun døde for øvrig på Krogtoft 24. august 1846, 89 år gammel. Hennes arvinger mottar altså arven etter henne nesten 30 år etter at hun døde.

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålen / Vesterålen sorenskriveri, Skifteutlodningsprotokoll 3A 20 , 1873-1879, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Gammelt register bakerst.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25016/26/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090303660516.jpg
Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålen / Vesterålen sorenskriveri, Skifteutlodningsprotokoll 3A 20 , 1873-1879, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Gammelt register bakerst.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25016/29/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090303660519.jpg

Tillegg fra dødslistene i Buksnes:

År Merknad
46 1811 var ophold ved fattigkassen
Rolle Befenamn Afternamn Kjønn Bustad Meld
60 Avdød Johanna Kirstina Didrichsdatter k Himmelsteen 24.06 
Greve, Johanna Kirstina Didriksdatter (I43099)
 
145 01 maj 1708
blev ophøjet i friherrelig Stand med Navnet Juel-Vind

lensbaronaf JUELLINGE. Besidderaf baroniet Juellinge(1706)(Hellested S., Stevns H., fra 1721 Halsted S., Lollands NørreH), ejeraf Halsted Kloster (1719-1721) (Halsted S., Lollands Nørre H.)medHavgaard (1719-1721) (Utterslev S., Lollands Nørre H.H.). - 1708(1.maj) ophøjet i friherrelig stand med navnet Juel Vind, baronafJuellinge, 1712 (25. juli) immatr. ved Kbh.s Univ., 1717 (2.dec.)-kammerjunker hos kong Frederik IV, mageskiftede 1719 (30.aug.)baroniet Juellinge med kong Frederik IV og fik Halsted KlostermedHavgaard, der 1721 (26. dec.) oprettedes til baronietJuellinge,kammerjunker hos prinsesse Sophie Hedevig, 1725 (1.april)kammerherre.Død 29. dec. 1726, bisat i det Juelske Kapel iHellestedK. (kisten fjernet efter 1797, kisteplade endnu i kirken). 
Juel-Vind, Lensbaron Jens (I10001)
 
146 011 04 Anders Hansen 33 Huusbonde leyer Begge i 1. ægteskab Snedker arbeidsmand
012 04 Else Lindeman 38 Hans kone Begge i 1. ægteskab
013 04 Tollef Andreassen Lindeman 4 Fælleds søn
014 04 Barbara Sophia Andreassen 1 Fælleds datter
Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad, Bergen 11te Rode 208
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390008886 
Meyer, Andreas Hansen (I43186)
 
147 06 nov. 1739
blev optaget i Adelsstanden med navnet Løvenskiold

Til Bolvig Jernværker (1728-39, og fra 1742), Borgstad (1731) ogFossum(1739), 1725 udenlands, 21 Jan. 1728 Kancelliraad, 1739 6 Nov.adletsammen med Faderen.

Line 468129: 2 _PRIM YLine 468130: 2 _TYPE PHOTO 
Løvenskiold, Herman Leopoldus (I10083)
 
148 1 Arne barn 1745 (beregnet)
2 Samson Arnesen far matros
3 Guri Larsdtr mor
4 Anna Tostensdat fadder
5 Marthe Nielsdat fadder
6 Povel Jacobsen fadder
7 Svend Torchelsen fadder
8 Ole Arnesen fadder 
Torchelsen, Svend (I45701)
 
149 1 barn Anders
2 far Olle Anders. Biørnstad
3 fadder Gunnille Wighammer
4 fadder Brønnille Christensd. Moen
5 fadder Greis Werre
6 fadder Joen Christens. Moen
7 fadder Anders Ols. Wighammer 
Bjørnstad, Anders Olsen (I19615)
 
150 1 barn Hans Morten
2 far skipp. Paul Olden Aarnesset
4 fadder madame Hammer
5 fadder jomfru Hammer
6 fadder præsten Hammer
7 fadder sr. Jens Olden
8 fadder sr. Hans Henrich Rhode 
Paulsen, Hans Morten (I20554)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 436» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Redigert av Kolbjørn Blix. | Retningslinjer for personvern.