La KDE stå for funksjonalitet og uniformitet
Best betraktet i Netscape 4.0x
HTML kodet i asWedit 4.0 for Linux
Grafikken på sidene er laget i Gimp