Kolbjørn Lill Sameslekt

Vårres samiske aner…

Når man holder på med slektsgranskning e det viktig at man behandle all slekt like godt. Vi har ikkje vært flink nok tell det. Det skal det nu rettes på, og i den forbindelse e nu sametingsflagget lagt inn i logoen øverst.

Både æ og ho Lill har samiske aner, og det skal nu vektlegges like mykje som resten. Fra Skorpa i Bø, Vesterålen kom ho Karen Maria Olsdatter (Lill si tipptippoldemor), født i 1823 på Skorpa i Bø,  død i 1901 va den første vi støte på med samiske foreldra på Lill si sia. Ho Karen hadde et utnavn, Finn-Karen. Detta skyldes ganske enkelt at Karen si mor, ho Ane Erlandsdatter, født på Klaksjord i Bø i 1790, va same. Ane sin far, han Erland Pedersen står nemlig oppført som «finn» i folketellinga før Klaksjord i 1801. Lill sin onkel på mor-sia, han Idar Iversen huske ennu historien om ho «Finn-Karen».

Om han Erland vites dette og meir tell: Kilde: Sortland bygdebok:
Var sikkert forfar til den berømte Erlandsenslekta som var kjent som gode båtbyggere rundt Jørnfjordområdet.Var sansynligvis same både fra mor og farsiden. I bygdeboka for Sortland står det at hans bror Paul hadde bygselen på farsgården. Han måtte flytte derfra pga at en nordmann skulle ha den. Etter ei tid “fant” Borgos også to brødre på Andøya, Martin og Erling Erlandsen, av samme samiske slekt. De holdt til der Andøv-brua starter. De bygde båter uten tegninger og drifta varte til efter 1960. Da ble eiendommen solgt til Leonard Nilsen, en av de større entreprenørene i Nord-Norge. Da hadde Erland-slekta bygd båter i seks generasjoner.

Historia slutte dog ikkje der, før det vise sæ næmlig at Ane Erlandsdatter (Finn-Karen si mor) va gift med sønn av Erland Pedersen sin bror, Paul. Mao va ho Finn-Karen same på begge siden – mor Ane Erlandsdatter og far Ole Paulsen. De to va mao søskenbarn!

På Kolbjørn si sia e det han Nils Thomasen, født 1753 i Navaren i Troms som nok e den nærmaste med sameblod i åran. Han Nils blei sjøl bonde på Eidet i Malangen, og døde der i 1800. Far hannes, han Thomas Amundsen står oppført med «Find» i kirkeboka da han dør i september 1794 på Eidet. «Find Thomas Amundsen, Død af ørepine, 64 år» står det å lese om han der. Det kan sies at også sønnen, han Nils døde av samme sykdom, så de hadde vel en svakhet der den familien.

Kirkeboka for Lenvik i 1794

Han Kolbjørn står registrert i samemanntallet sia 1989, og e således stemmeberettiga ved sametingsvalget. De som har fulgt med på nyheten den siste tia veit at DET e det IKKJE enkelt å få gjøre!

Valgkortet tell han Kolbjørn far forrige sametingsvalg