Familien Historie Kolbjørn

Ka har slekta med opprøret i Kautokeino å gjøre?

En del, faktisk! Presten i filmen, spella av han Bjørn Sundquist e nemlig en kar som heite Fredrik Waldemar Hvoslef.hvoslef

Han blei født i 1825 i Oslo, men havna tell slutt i Tromsø som Biskop. Før detta, den 12. april 1852 blei han innsatt som prest i Kautokeino og havna midt oppi opprøret tell saman som vist i filmen. Han blei sjøl skada under opprøret kor han blei piska, og sleit med senskada i alle år etterpå. Han blei seinare utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1870 og til kommandør av 1. klasse 1890. Slektskapet med han Kolbjørn ser dokker ser dokker her!